Leaders in Sustainable Finance – Verduurzaming: tussen plicht, verantwoordelijkheid en kans

12 februari 2024 Banken.nl 7 min. leestijd

‘To measure is to know’, oftewel ‘meten is weten’. Dit was een van de uitspraken die AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest deed tijdens haar keynote op het Leaders in Sustainable Finance-event dat op 1 februari in Driebergen werd gehouden. Van één ding leken de vele aanwezige leiders uit de financiële sector allen doordrongen: de sector móet verduurzamen en zijzelf spelen daarin een prominente rol.

Na de kick-off door Director-General van DUFAS, Jeroen van Wijngaarden, werd onder de noemer ‘what’s the pain, what’s the gain?’ een uitgebreid programma gepresenteerd dat op een geroutineerde manier aan elkaar werd gepraat door moderator Twan Huys.

Met weldoordachte vragen, af en toe ook een rake kwinkslag, wist hij de sprekers, de deelnemers aan de paneldiscussies en het publiek goed bij de les te houden.

Leaders in Sustainable Finance – Verduurzaming: tussen plicht, verantwoordelijkheid en kans

Foto: Hanne Hansen

Dat ‘meten is weten’ belangrijk is in het kader van alle nieuwe ESG-wetgeving maakte Van Geest als gezegd in haar keynote duidelijk. Daarnaast benadrukte ze dat we met z’n allen een “overall view” moeten houden om bedrijven aan te moedigen het juiste te doen. Daarmee bedoelde ze dat de focus niet alleen op CO2-reductie moet liggen, omdat ook “biodiversiteit essentieel is voor al het leven op onze planeet”.

Daarmee was de toon gezet voor de rest van het programma, dat verder ging met een CEO Panel waar de discussie al snel ging over een Buitenhof-interview. Jeroen Rijpkema, CEO van Triodos, begon over het interview, waarna Huys hem meteen interrumpeerde omdat hij een fragment wilde laten zien aan het publiek. Een indringend stuk over een geëmotioneerde hoogleraar die onderzoek deed op Spitsbergen en daar tot de conclusie kwam dat het “misschien wel te laat” is.

Onder de indruk van het relaas van de professor kon iedereen weer ademhalen bij een volgend panel, dat discussieerde over rapportage en hoe je eraan kunt én moet voldoen. Hier werd geconcludeerd dat rapportage over ESG of duurzaamheid geen gedragsverandering veroorzaakt, maar dat het voorziet in data voor strategische planning en de juiste richting.

Bloed, zweet en tranen

Na de lunch was het de beurt aan de Voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform, Kees Vendrik, die liet zien – en horen – dat volgens aan de ‘pain en gain’ naadloos “blood, sweat and tears” kunnen worden toegevoegd. Een ‘big elephant’ blijft de fossiele industrie. Er valt volgens Vendrik dus nog veel te doen, maar toch was hij gematigd positief doordat we langzamerhand vooruitgang boeken. Nederland ligt op koers qua transitie.

Leaders in Sustainable Finance – Verduurzaming: tussen plicht, verantwoordelijkheid en kans

Foto: Hanne Hansen

Vervolgens was het Young Sustainable Leaders Panel aan zet. Met Nikki Trip, Werner Schouten, Michiel Evers en Marnix Kluiters, auteur van ‘Duurzame ambitie’, ontstond een verfrissend gesprek over het thema ‘what do other generations miss?’

Ze waren eensluidend in hun oordeel over de ‘groene initiatieven’ die momenteel door financiële organisaties worden genomen. Op de vraag van Huys welk rapportcijfer ze de financiële instellingen wilden geven op het gebied van duurzaamheid en transitie, kwamen ze met een veelzeggend lijstje dat varieerde van 3,5 tot 4.

Een en ander betekent dus dat er nog genoeg werk te verrichten is. De jonge leiders vonden daarnaast dat het “impact hebben” cruciaal is voor “young financial leaders”.

De rondetafelgesprekken die vervolgens op het programma stonden, waarbij activisme en het versnellen van de transitie de relevante discussiepunten waren, werden zonder uitzondering gewaardeerd door de deelnemers. Op deze manier kon men constructief met elkaar van gedachten wisselen.

Leaders in Sustainable Finance – Verduurzaming: tussen plicht, verantwoordelijkheid en kans

Foto: Hanne Hansen

Het laatste panelgesprek betrof het thema ‘ESG strategy – ambition versus obligation’. De gesprekspartners waren het erover eens dat deze begrippen niet haaks op elkaar hoeven te staan, maar elkaar prima kunnen aanvullen. Een interessant punt daarbij was dat men winstgevendheid prima kan combineren met duurzaamheid.

Zo snel we kunnen

Als uitsmijter van de dag verzorgde de CEO van ING Nederland, Peter Jacobs, de laatste keynote, waarin de ‘pain and gain’ nog eens tegen het licht werden gehouden. Jacobs pleitte ervoor duurzaamheid hoog op de agenda te zetten en te houden en wilde in ieder geval tegen 2050 ‘net zero’ zijn. Daarin moet volgens hem de regering ook een belangrijke rol spelen.

Met de zeer recente aanklacht van Milieudefensie tegen ING in gedachten kon het haast niet uitblijven dat Huys met enkele relevante vragen kwam richting Jacobs. Zo vroeg Huys onder meer waarom de transitie niet sneller kan. “You cannot change the world in a day”, reageerde Jacobs, “but we will go as fast as we can.”

Go for it

Al met al was het een interessante dag met veel waardevolle momenten die dito inzichten opleverden. De algehele teneur was dat er nog veel moet gebeuren met alle nieuwe regelgeving omtrent ESG-rapportage in gedachten en de versnelling van de transitie.

Leaders in Sustainable Finance – Verduurzaming: tussen plicht, verantwoordelijkheid en kans

Foto: Hanne Hansen

Met de unanieme acceptatie dat verregaande maatregelen nodig zijn, kon er voorzichtig positief afgesloten worden. Of in de woorden van Laura van Geest: “You have to be a pessimist to become an optimist, otherwise you won’t start. So go for it!”

Ook de organisatoren van het Leaders in Sustainable Finance Event zijn er zeker voor gegaan en laten bij monde van de kersverse eventmanager Hester Heleen Snijders weten dat het event naar wens is verlopen, al had ze nog een “enkel duurzaam” verbeterpuntje. “De locatie bij ‘Antropia’ was prettig en de dag verliep organisatorisch op rolletjes.”

“Ik denk dat het een geslaagd event was met een gevarieerd programma, al maak je daar als eventmanager niet alles van mee”, aldus Snijders die alweer uitkijkt naar het volgende event in maart, dat in het teken staat van ‘The Future of Wealth’. “Misschien dat we de programma’s dan maar digitaal moeten doen, want ook dat is duurzaam meedenken”.

Het leaders in Sustainable Finance Event werd mede mogelijk gemaakt door de partners DUFAS, KPMG, Protiviti, Triodos, CMS, Achmea, Servicenow, AF Advisors en de Nederlandse Vereniging van Banken

Meer duurzaamheid-gerelateerd nieuws is te vinden op de sustainable-themapagina van banken.nl.