EY: ‘Bedrijven in Nederland kunnen significante impact maken op terugdringen wereldwijde CO2-uitstoot’

11 december 2023 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

“Waarom zouden wij moeten verduurzamen als de grote landen niks doen?” Het is een veel gehoord argument van criticasters die niet per se staan te springen om een strenger duurzaamheidsbeleid. Een onjuist argument: de Nederlandse industrie (en zijn ketenpartners) is gezamenlijk namelijk goed voor 2,4% procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Er is dus wel degelijk een belangrijke rol weggelegd voor in Nederland actieve bedrijven om de wereldwijde klimaatdoelen te halen.  

Dat blijkt uit de Klimaatbarometer 2023; het jaarlijkse onderzoek van EY naar de mate waarin bedrijven in Nederland rapporteren over hun inspanningen om bij te dragen aan de gestelde klimaatdoelen.

Voor de vierde editie van het jaarlijkse onderzoek zijn de geïntegreerde jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen en websites van 74 ondernemingen in Nederland geanalyseerd. De onderzochte bedrijven zijn voor de barometer onderverdeeld naar negen verschillende sectoren binnen de categorieën financiële dienstverleners en fysieke en niet-fysieke goederen en diensten.

‘Bedrijven in Nederland kunnen significante impact maken op terugdringen wereldwijde CO2-uitstoot’

Bron: EY

De EY-onderzoekers hebben als vertrekpunt voor de analyse het raamwerk van de Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) genomen. De TCFD werd in 2015 opgericht en zou uiteindelijk elf aanbevelingen doen (verdeeld over de thema’s governance, strategie, risicomanagement en doelstellingen) om effectiever te rapporteren over klimaat gerelateerde risico’s. De aanbevelingen zijn nu nog vrijwillig, maar zullen uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van de CSRD-wetgeving.

Géén kleine speler

Wellicht de belangrijkste conclusie uit het rapport is dat Nederland dus wel degelijk een belangrijke rol kan spelen in het behalen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen. “We zijn geneigd om te denken dat we als land maar een kleine speler zijn”, legt Anke Laan (Lead Partner Climate Change & Sustainability Service bij EY) uit. “Maar als we naar onze gehele emissieboekhouding kijken, hebben we de potentie om veel meer gewicht in de schaal te leggen.”

Laan stipt aan dat bedrijven namelijk rekening moeten houden met de emissies van de gehele waardeketen. Het zou volgens haar dan ook cruciaal zijn dat ze gaan werken met ‘science based net zero targets’.

“Daarmee kan in de hele waardeketen de uitstoot teruggebracht worden omdat steeds meer ketenpartners reductiedoelen gaan vaststellen. Dit creëert een domino-effect wat noodzakelijk is om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te bereiken.”

EY: ‘Bedrijven in Nederland kunnen significante impact maken op terugdringen wereldwijde CO2-uitstoot’

Bron: EY

Kwaliteit data blijft achter

Uit het onderzoek blijkt verder dat de onderzochte bedrijven in hun rapportages over klimaatrisico’s gemiddeld voor 89% aandacht besteden aan de elf TCFD-aanbevelingen. Een verbetering van 9% ten opzichte van vorig jaar. De kwaliteit van de gegeven informatie blijft echter steken op een gemiddelde van 44% (6% meer dan in de vorige meting was vastgesteld).

Taco Bosman (Partner Climate Change & Sustainability Service bij EY) concludeert dan ook dat de onderzochte bedrijven in hun rapportages nog steeds in onvoldoende mate ingaan op de vier TCFD-thema’s: governance, strategie, risicomanagement en doelstellingen.

“Uitschieters zijn de financiële, verzekerings- en vastgoedsector met kwalitatieve scores van respectievelijk 54%, 53% en 52% en uitstekende scores op de aandacht die ze in hun rapportages geven aan de aanbevelingen van de TCFD”, aldus Bosman.

Banken koploper in duurzaamheidsrapportages 

Wat ook opvalt uit het onderzoek is dat slechts 34% van de onderzochte bedrijven informatie geeft over klimaat gerelateerde risico analyses, maar dat 85% van hen in hun rapportages niet ingaat op de actuele of potentiële impact van klimaatveranderingen op de bedrijfsvoering van ondernemingen.

EY: ‘Bedrijven in Nederland kunnen significante impact maken op terugdringen wereldwijde CO2-uitstoot’

Bron: EY

Daarnaast is het de EY-onderzoekers opgevallen dat 58% van de bedrijven aangeeft juist klimaatgerelateerde kansen te zien. Tegelijkertijd zijn dit bedrijven die voorop lopen in hun klimaatrapportages.

Dit zou tot de veronderstelling leiden dat er een link is tussen een vooruitstrevende wens om over de impact van het klimaat te willen rapporteren en het ontdekken van mogelijke kansen in de transitie naar een duurzame economie.

Tot slot wordt de bancaire sector aangewezen als koploper als het gaat om het rapporteren over klimaatrisico’s: zo komt de kwaliteitsscore van de sector uit op 54%, met een dekkingsgraad van 97%. Daarnaast zijn de onderzoekers lovend over de leidende rol die banken hebben gespeeld in de totstandkoming van CO2-meetmethodieken. Hierbij wordt onder meer verwezen naar het Partnership for Carbon Accounting financials, geïnitieerd door ASN Bank.  

De EY Klimaatbarometer is hier te downloaden.