Wat brengt 2024 de beurs? Drie fondshuizen delen hun verwachtingen – deel 1: Amundi

18 januari 2024 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

2023 was een bewogen jaar voor de financiële markten: met rentewijzigingen, bankinterventies en opvallende prestaties van verschillende aandelensectoren. Wat heeft 2024 in petto voor de beurs? Spaar- en beleggingsbank MeDirect vroeg het aan Goldman Sachs Asset Management, BlackRock en Amundi. In drie artikelen blikken de toonaangevende fondshuizen vooruit. In deel één is het woord aan Amundi.

Het begon met een sterke start, gevolgd door diverse ups en downs – een saai beursjaar was 2023 niet. De het jaar ervoor in gang gezette renteverhogingen maakten hun eerste slachtoffers – denk aan Silicon Valley Bank in de VS en Credit Suisse in Europa, dat moest worden gered door UBS.

De beurs kende echter ook winnaars. Te midden van de onzekerheid presteerden technologieaandelen verrassend goed, gedreven door vooruitgang in kunstmatige intelligentie, waardoor zelfs in een omgeving van stijgende rentetarieven enige stabiliteit ontstond.

Wat brengt 2024 de beurs Drie fondshuizen delen hun verwachtingen – deel 1 Amundi

En nadat de jaarrendementen in het najaar bijna werden weggevaagd, zorgden meevallende inflatiecijfers ervoor de beurzen vlak voor het einde van het jaar toch weer opveerden.

Wat staat de beurs in 2024 te wachten? Zullen de centrale banken de rente verlagen vanwege in reactie op de dalende inflatie? Verzwakt de economie in Europa als gevolg van de hogere renteomgeving? Amundi deelt zijn verwachtingen, aandachtspunten en overtuigingen voor 2024.

Bent u voorstander van beleggen in vastrentende waarden?

"Vastrentende waarden zijn koning te midden van piekende rentes. Hoge schuldniveaus en de normalisering van de balansen van de centrale banken betekenen dat de markten een groter aanbod van obligaties zullen moeten absorberen. Rendementen tot vervaldag, op het hoogste niveau sinds jaren, kunnen langetermijnbeleggers aantrekken die de inkomstenmotor van hun portefeuilles willen herladen. Het toevoegen van duration (rentegevoeligheid) bij het ingaan van 2024 zal belangrijk zijn, net als het verkiezen van hoogwaardige kredieten."

"Amerikaanse high yield kan in de 1e helft van het jaar onder druk komen te staan door hoge herfinancieringskosten en zou kunnen terugkeren wanneer de financiële omstandigheden in de 2e helft versoepelen. De euro high-yield obligaties met een korte looptijd zullen al aantrekkelijk zijn in de 1e helft van het jaar. Volgend jaar zal valutabeheer belangrijk zijn, met een zwakkere Amerikaanse dollar in het vooruitzicht."

"Vastrentende schuld in harde valuta heeft de voorkeur aan het begin van het jaar en schuld in lokale valuta zou in de belangstelling moeten staan wanneer de kanteling naar een soepeler monetair beleid van de Fed (Amerikaanse centrale bank) nadert."

Wat zijn de belangrijkste risico’s waar beleggers in 2024 op moeten letten?

"De inflatierisico’s zullen sterk aanwezig blijven in een tijd die gekenmerkt wordt door chaotische energietransitie en wereldwijde herordening (lokale conflicten, meer protectionistische maatregelen, onverwachte klimaatgebeurtenissen)."

"Bij Amundi onderscheiden we drie risico’s voor de macro-economische vooruitzichten voor 2024: piek in olieprijzen; renteverhogingen die voelbaar beginnen te worden; en liquiditeit in private markten."

"De geopolitieke herschikking zal ook in 2024 plaatsvinden. We verwachten dat 2024 een overgangsjaar wordt met toenemende spanningen en protectionisme."

Wat is de belangrijkste overtuiging met het oog op 2024 (of daarna)?

"We verwachten een geleidelijke verzwakking van de wereldwijde groei, terwijl de inflatie naar verwachting zal afzwakken, maar boven de doelstellingen van de centrale bank (CB) zal blijven. Wij noemen dit gefragmenteerde vooruitzichten, gekenmerkt door uiteenlopende economische trajecten."

"De Verenigde Staten zullen naar verwachting in de eerste helft met een recessie te maken krijgen, omdat de strenge financiële voorwaarden invloed beginnen te hebben op consumenten en bedrijven. In de tweede helft verwachten we dat de groei zich zal stabiliseren onder zijn potentieel en dat de inflatie dichter bij zijn doel zal komen."

"In de eurozone zou de groei laag moeten blijven met een heterogene dynamiek in de verschillende landen, omdat het begrotingsbeleid steeds restrictiever wordt bovenop het al strenge monetaire beleid. In China zien we een voortdurende structurele verschuiving naar lagere groei (juist boven 3% tegen 2025), en ondanks enkele extra fiscale stimuli verwachten we niet dat het grotere plaatje zal veranderen. In deze gefragmenteerde vooruitzichten ontpopt India zich als nieuwe macht. De inflatie koelt af, maar centrale banken moeten waakzaam blijven."

"De Amerikaanse inflatie zal de reactie van de Federal Reserve beïnvloeden en dus bepalen of we getuige zullen zijn van een zachte of harde recessie. In onze vooruitzichten gaan we ervan uit dat de energieprijzen binnen de perken blijven en dat de recente geopolitieke risico’s beperkt blijven tot specifieke regio’s."

"Een stijging van de energieprijzen zou de algemene inflatie aanzienlijk beïnvloeden, hoewel minder dan in voorgaande perioden nu we minder afhankelijk zijn van olie. Het risico zou aanzienlijk zijn als de hogere algemene inflatie overslaat naar de diensten en kerninflatie."

"Het monetaire beleid is momenteel voldoende restrictief en zal dat naar verwachting ook blijven met de voortdurende normalisering van de balansen, wat een loon-prijsspiraal zou moeten voorkomen. In de eurozone zouden de zwakke binnenlandse omstandigheden de vraaggerelateerde inflatiedruk helpen verminderen en zal de dynamiek van de kerninflatie geleidelijk afzwakken."