'Hoe bouwen we als sector de hypotheek van de toekomst?'

05 januari 2024 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

"Als sector moet je de verandering willen zijn", aldus Gabriëlle van Veen (manager ontwikkeling bij NHG) én spreker op het Hypotheken Event van Outvie dat op 6 & 7 februari georganiseerd wordt. Hoe bouwen we als sector gezamenlijk de hypotheek van de toekomst? Hoe zorgen we ervoor dat een hypotheek in de toekomst past bij de levenscyclus van de consument? Niet alleen life events maar ook economische en klimaatontwikkelingen kunnen de betaalbaarheid immers flink onder druk zetten. Dat zijn de vragen die centraal staan tijdens de sessie van NHG op het evenement begin februari.

Door betere inzet van data en digitalisering ontstaat er meer flexibiliteit. In de NHG-sessie op het event leer je hoe er samengewerkt kan worden aan het vormgeven van, onder meer, de Hypotheek van de Toekomst. In dit artikel ligt Gabriëlle van Veen een tipje van de sluier op.

"De toekomst wordt totaal anders. Dit betekent als vanzelf dat de hypotheek ook fundamenteel anders gaat worden en daar moeten we nú al over nadenken. Dat nadenken moeten we met elkaar doen en daarbij is het onmisbaar om de consument centraal te zetten."

'Hoe bouwen we als sector de hypotheek van de toekomst?'

"Want één ding is zeker: er komt heel veel op die consument af, zeker op de meest kwetsbaren in onze samenleving. En met echte aanpassingen kunnen we er voor álle woningeigenaren op een veel betere manier zijn."

Verandering op alle vlakken

"En die verandering? Die bevindt zich op alle terreinen", aldus Van Veen. "Als we de situatie van nu vergelijken met pakweg twintig jaar geleden dan zien we direct dat mensen hun leven op een andere manier vormgeven en niet meer per se vasthouden aan de ‘klassieke levensloop’. Banen zijn minder vast, relaties zijn minder vast en er zijn verschillende samenlevingsvormen."

"Daarnaast weten we niet hoe we over twintig jaar wonen. Denk aan andere woonvormen of een veel verdergaande integratie van wonen en zorg ten opzichte van de huidige situatie. Maar ook klimaatverandering vraagt om andersoortige woningen of aanpassingen van bestaande woningen."

"Tot slot misschien wel de belangrijkste verandering die we binnen twee decennia op ons af zien komen: de verminderde voorspelbaarheid van uitgaven. Dit zit in hoge kosten vanwege funderingsproblemen, plotseling stijgende energieprijzen, toegenomen verzekeringskosten als gevolg van klimaatrisico’s en meer. Al deze ontwikkelingen zetten de continue betaalbaarheid van uitgaven blijvend onder druk."

Goed nieuws: data en digitalisering geven kansen

"Gelukkig is er ook goed nieuws te melden", vervolgt Van Veen. "Zo bieden data en digitalisering enorme mogelijkheden om consumenten in al deze veranderende omstandigheden steeds goed te bedienen. Dat moeten we doen door te komen tot nieuwe financieringsvormen én door meer flexibiliteit in te bouwen."

"Die flexibiliteit moet bovendien niet reactief zijn, dus pas geboden worden als de consument er om vraagt, maar proactief zodat er écht ingespeeld kan worden op de specifieke behoefte van de consument.  En dat alles vergt dat we deze vraagstukken niet los van elkaar bekijken en op basis daarvan wat bijschaven, maar juist integraal onderzoeken en beoordelen wat er nodig is voor fundamentele aanpassingen."

Samen kom je verder

"We zullen met elkaar energie moeten steken in die verre toekomst. Dit betekent dat we samen moeten kijken naar wat is er nodig om die consument goed te bedienen zodat we gezamenlijk in staat zijn om ons aan te passen aan de onvermijdelijke realiteit die de toekomst ons brengt."

"Om dat te bereiken zullen we meer dan ooit over grenzen heen moeten kijken. Dus niet het klimaatvraagstuk aan de ene kant en beheer aan de andere kant, maar juist het geheel vanuit een holistische blik benaderen. En dus ook niet kijken vanuit een private óf publieke blik, of vanuit de geldverstrekker óf de adviseur maar vanuit een gezamenlijke zienswijze."

"Door ook nu al te kijken naar wat er fundamenteel anders moet, komt helder in beeld waar regelgeving knelt en kunnen we met de sector en overheid kijken naar oplossingen daarvoor. Dit betekent kijken vanuit een eindbeeld, de bekende stip op de horizon, en niet steeds een beetje bijschaven zonder het grotere geheel te zien."

"Wat ons betreft is verandering geen externe factor, want dat zou betekenen dat je achter de feiten aanloopt, terwijl je juist zélf de verandering in de hypotheekmarkt moet zijn. En met dat gevoel hoop ik na deze twee dagen ook huiswaarts te keren, omdat er een collectief gevoel van urgentie is."

De belangrijke partijen op één plek

"Dit event is belangrijk, omdat juist hier al de partijen bijeen zijn die dit met elkaar moeten en kúnnen doen. En dat is wat mij betreft de enige manier om sámen de verandering te zijn in plaats van reactief te reageren op verandering, zodat we blijvend een betaalbare hypotheek kunnen bieden voor de consument van de toekomst"

"Ik zou het heel mooi vinden als ik de wil in de sector kan voelen om die verandering te willen zijn. En wij? Wij willen daar als NHG écht een verbindende rol in spelen. Juist omdat we ons als onafhankelijke partij op het snijvlak tussen markt en overheid bevinden", aldus Van Veen.