Nieuwe NVB-standaard moet AML-onderzoek naar PEP’s beter afstemmen op risico’s

07 december 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

De AML sectorstandaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken volgen elkaar snel op. Zo richtte de belangenvereniging zich de afgelopen twee weken al op de cryptosector en sekswerkers; en nu zijn de politiek prominente personen (PEP’s) aan de beurt.

Zo hebben banken, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën afgesproken dat men zich qua diepgang van het AML-klantonderzoek meer zal richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant.

In de nieuwste Risicogebaseerde Standaard voor klantonderzoek bij PEP’s van de NVB worden risico-indicatoren beschreven op basis waarvan banken het klantonderzoek doen. Dit stelt banken in staat om onnodig diepgaand onderzoek naar PEP’s te voorkomen.

Nieuwe NVB-standaard moet AML-onderzoek naar PEP’s beter afstemmen op risico’s

PEP

De term PEP (Politically Exposed Person) werd in het begin van de 21ste eeuw steeds vaker in gebruik genomen. De internationale anti-witwas organisatie Financial Action Task Force signaleerde namelijk dat hooggeplaatste politieke functies kwetsbaar zijn voor omkoping en corruptie.

Aanleiding was een corruptieschandaal in Nigeria waardoor miljarden dollars ‘verdwenen’ uit de staatskas. De maatregelen die de FATF destijds nam golden in eerste instantie alleen voor buitenlandse PEP’s. In 2018 besloot de Tweede Kamer echter om ook binnenlandse politici de PEP-status toe te kennen.

Banken zijn dan ook verplicht om bij een PEP tijdens het klantonderzoek de herkomst van het vermogen te achterhalen. Daarnaast moet worden vastgesteld waar iemands inkomsten uit bestaan.

De nieuwe Standaard omschrijft de uitgangspunten om in dit onderzoek meer te focussen op de echte risico’s. De NVB legt uit dat het bij lage risico’s op witwassen bijvoorbeeld lang niet altijd nodig is om de klant hierover te benaderen en dat de reeds beschikbare en actuele informatie volstaan om het onderzoek uit te voeren.  

Daarnaast zouden de banken zich in het onderzoek meer moeten richten op de klant en niet op derde partijen. “Op deze manier kunnen banken onnodige vragen om informatie en documentatie beperken en vermindert de impact voor klanten”, aldus de NVB.