BNP Paribas: ‘Tijd voor de volgende stap bij het behoud van biodiversiteit’

17 oktober 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Dat het behoud van biodiversiteit van groot belang is voor de leefbaarheid van onze planeet staat buiten kijf. Zo is in 2022 op het tweejaarlijkse biodiversiteitscongres van de Verenigde Naties besloten de omvang en het tempo waarin biodiversiteit verloren gaat in kaart te brengen. Volgens BNP Paribas is het nu tijd voor de volgende stap, omdat langer wachten tot onherstelbare schade zal leiden.

In afwachting van het volgende congres zijn inmiddels veel bedrijven al begonnen met het bieden van oplossingen om toeleveringsketens duurzamer te maken. BNP Paribas verwacht dan ook een snelle toename te zien in impactinvesteringen op het gebied van biodiversiteit.

Een goed voorbeeld van een bedrijf dat oplossingen biedt om de impact van schadelijke industrieën op de natuur te verminderen, een zogenaamde ‘enabler’, is Fairphone, dat duurzaam geproduceerde smartphones op de markt brengt, die aan het einde van hun levensduur door een recyclingprogramma een ‘nieuw leven’ krijgen. Dergelijke bedrijven met een geïntegreerde circulariteit in hun productieketen zijn volgens BNP Paribas dan ook goed gepositioneerd om commerciële kansen te benutten.

BNP Paribas: ‘Tijd voor de volgende stap bij het behoud van biodiversiteit’

Extra impuls aan investeringen in duurzame groei

Verder ziet de bank dat op het gebied van financiële rapportage een belangrijke stap is gezet in het kader van het meten van natuurgerelateerde risico’s. De integratie van dit raamwerk in bedrijfsrapportages geeft investeringen in duurzame groei naar verwachting een extra impuls.

Zo maakte BNP Paribas tijdens de Climate Week NYC 2023 bekend het IUCN (International Union for  Conservation of Nature and Natural Resources) een donatie te geven ter ondersteuning van hun werk, dat zich richt op de verschillende typen druk op de natuur die van invloed zijn op de biodiversiteit.

De toekomst van biodiversiteit hangt ook nauw samen met water en speelt een cruciale rol in het regelen van de watercyclus. Het toenemende tekort aan drinkwater vormt een directe bedreiging voor de wereldwijde voedselvoorziening. Hergebruik van water lijkt dan ook steeds meer een noodzaak te zullen worden. Enablers die op dit vlak actief zijn zien de vraag naar oplossingen explosief toenemen, zo stelt BNP Paribas.

Ook Rado Georgiev (strategisch adviseur duurzaamheid bij BNP Paribas Nederland) ziet de noodzaak tot actie door de huidige veranderingen rond biodiversiteit, klimaat en watervoorziening. “Deze ontwikkelingen vereisen dat waterintensieve industrieën, zoals nutsbedrijven, chemie en technologie, zich aanpassen. Zij moeten waterbeheersingsstrategieën gaan toepassen en in hun klimaatveranderingsplannen circulariteit en bij voorkeur op de natuur gebaseerde oplossingen opnemen.”