Gezamenlijke witwastoezicht banken (voorlopig) van de baan

15 september 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

De Tweede Kamer heeft het ‘Plan van aanpak witwassen’ controversieel verklaard, waardoor er voorlopig een streep gezet wordt door het plan van banken om hun witwascontroles gezamenlijk uit te voeren.

Een controversieel-verklaring betekent dat het demissionaire kabinet er zijn vingers niet aan wil branden. Het onderwerp – in dit geval het Plan van aanpak – keert dan pas terug op de politieke agenda als er een nieuw kabinet is aangetreden. Helemaal exit zijn de plannen dus ook weer niet, daar een toekomstig kabinet het wetsvoorstel na 22 november alsnog in behandeling kan nemen.

Desondanks een flinke domper voor de bancaire sector. Gebukt onder de grote financiële lasten (jaarlijks zo’n €1,5 miljard) zoeken de banken een manier om hun witwascontroles efficiënter in te richten. De banken pleiten er niet alleen voor dat een gezamenlijke aanpak goedkoper is, maar dat het ook tot betere resultaten zou leiden: meer witwassers zouden kunnen worden opgespoord, terwijl er minder klanten ten onrechte verdacht zouden zijn.

Gezamenlijke witwastoezicht banken (voorlopig) van de baan

Pijnpunt in het dossier is dat banken data van klanten onderling willen uitwisselen, maar dat zonder wetswijziging niet mogen doen omdat het om privacygevoelige informatie gaat. Om die reden is er veel kritiek op het plan, zo heeft onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens al aangekondigd dat het naar de rechter stapt als de wet er toch doorheen komt.

Banken, gesteund door het Openbaar Ministerie, zijn het daar echter niet mee eens. Zij stellen dat het in het nieuwste voorstel alleen om geanonimiseerde klantgegevens gaat – gegevens waar men al over beschikt maar dus nog niet uitwisselt met andere banken.

“Natuurlijk zien we het liefst dat deze wet zo snel mogelijk wordt ingevoerd, maar dit is de politieke realiteit waarmee we moeten omgaan”, stelt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken tegenover het Financieele Dagblad.

“Er ligt nog een heel pakket Kamervragen die nog beantwoord moeten worden. De huidige demissionaire minister van Financiën gaat dat niet meer doen”, aldus de NVB-woordvoerder tegenover de krant.

Meer AML-gerelateerd nieuws is te vinden op de AML-themapagina van banken.nl.