ING stelt nog eens €200 miljoen beschikbaar aan Nationaal Warmtefonds

05 september 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ING heeft €200 miljoen aan financiering beschikbaar gesteld aan het Nationaal Warmtefonds. Het Warmtefonds verstrekt op zijn beurt leningen voor de verduurzaming van woningen en gebouwen van particuliere woningeigenaren, VvE’s en scholen.

De oranjebank werd in 2021 al co-financier van het Warmtefonds, toen met een bedrag van €50 miljoen. Het beschikbaar stellen van het viervoudige bedrag aan kapitaal past volgens ING in zijn streven om “bij te dragen aan de verduurzaming van het vastgoed in Nederland”.

Het Warmtefonds leende afgelopen jaar een recordbedrag uit aan particulieren en VvE’s voor de verduurzaming van hun koopwoning. Ten opzichte van 2021 verdubbelde het verstrekte bedrag aan particulieren van zo’n €73 miljoen naar €150 miljoen. Onder VvE’s was de groei nog sterker: van €33 miljoen naar €122 miljoen.

ING stelt nog eens €200 miljoen beschikbaar aan Nationaal Warmtefonds

De financiering die het Warmtefonds biedt, wordt door velen als aantrekkelijk beschouwd omdat het laagdrempelig zou zijn, tegen een aantrekkelijke rente (in sommige gevallen zelfs rentevrij) en er geen afsluitprovisie is.

Zeer tevreden

De €200 miljoen is een welkome kapitaalinjectie voor het Warmtefonds. Zo heeft 40% van de ruim 8,1 miljoen woningen in Nederland nog geen energielabel. Bijna de helft (49%) van de gelabelde woningen heeft een energiezuinig label (A of B). Er moet dus nog behoorlijk wat werk verricht worden.

En daar wil ING dus graag bij helpen. “Onze rol als co-financier van het Warmtefonds draagt hieraan bij”, legt Laurens de Vos (Directeur Business Banking bij ING Nederland) uit. “Als huisbankier van grote woningcorporaties, VvE's en particuliere woningbezitters kunnen wij onze klanten helpen met advies en financiering om gebouwen te verduurzamen en in oplossingen te denken als dat complexer wordt. Via ons kunnen zij een beroep doen op het Warmtefonds en tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten om hun woningen te verduurzamen."

“Het bestuur is zeer tevreden met de verlengde samenwerking en het bedrag dat ING beschikbaar stelt”, voegt Ernst Jan Boers (Bestuursvoorzitter van het Nationaal Warmtefond) toe. “Samen kunnen wij onze krachten bundelen om verantwoorde en betaalbare financiering voor verduurzaming toegankelijk te maken voor huiseigenaren.”

Boers legt uit dat het Warmtefonds zich steeds meer richt op de doelgroepen die nu niet of lastig in aanmerking komen voor de financiering van de verduurzaming van hun woning. “Een deel van de woningeigenaren kan verduurzaming uit eigen middelen betalen of meefinancieren in de hypotheek. Voor heel veel mensen is dat geen oplossing, dan is het Warmtefonds de partij waar je terecht kunt.”