Digitalisering als wapen tegen disrupties in de supplychain

15 juni 2023 Banken.nl 16 min. leestijd

In dit tweevoudige dossier vertelt Comarch hoe (financiële) bedrijven kunnen inspelen op de gevaren en kansen die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Hoe kunnen disrupties geminimaliseerd worden met behulp van digitalisering, automatisering, risicobeheer en strategische besluitvorming? Verken de voordelen van een digitale supplychain, zoals verbeterde efficiëntie en betere samenwerking met partners. Zonder te veel te onthullen, zal Comarch ook de essentiële aspecten van AP- en AR-processen behandelen, evenals externe factoren die van invloed zijn op uw cashflows en interne bedrijfsrisico's met betrekking tot betalingsworkflows onder de loep nemen.

Naast de oplossingen van Comarch ontdekt u waardevolle inzichten en concrete aanbevelingen om uw bedrijf succesvol te laten navigeren in de voortdurend veranderende bedrijfswereld. Duik in dit eerste deel en maak gebruik van kennis en expertise om uw bedrijf naar nieuwe hoogten te brengen!

De afgelopen twee jaar – gevuld met talrijke wereldwijde crises, als gevolg van politieke wrijvingen, milieuverslechtering, economische instabiliteit en biologische bedreigingen – hebben ons een belangrijke les geleerd over het huidige ondernemingsklimaat.

Digitalisering als wapen tegen disrupties in de supplychain

Veel bedrijven – ongeacht hun omvang, sector, locatie, financiële status of technologische maturiteit – zijn niet voorbereid op het overleven, of het herstellen, van de huidige supplychain-disrupties.

Organisaties hebben eenvoudigweg niet voldoende inzicht in hun supplychains om disrupties efficiënt te kunnen voorspellen, identificeren en voorkomen. Daarnaast is hun IT-infrastructuur niet krachtig genoeg om snel te kunnen reageren op potentiële risico's en ongeschonden uit onverwachte situaties te komen. Tel daarbij het steeds veranderende koopgedrag en de steeds hogere verwachtingen van klanten waarop ze moeten inspelen … dan is het niet verrassend dat bedrijven het tegenwoordig zwaar hebben.

Gelukkig zijn er verschillende IT-platformen en -diensten op de markt waarmee bedrijven hun infrastructuur, die niet meer aan de normen van vandaag voldoet, kunnen omvormen tot autonome ecosystemen voor de supplychain. Zo kunnen veel knelpunten in de supplychain weggewerkt worden quasi zonder menselijke hulp.

Dat is exact waar dit e-boek over gaat – hoe kunnen moderne technologieën bedrijven helpen met het anticiperen op of voorkomen en overleven van grote disrupties in de supplychain en hoe helpt dit hen bij het behalen van een concurrentievoordeel in moeilijke tijden.

De grootste disrupties in de supplychain

Bedrijven moeten het hoofd bieden aan heel wat disrupties in de supplychain, en dat aantal blijft aan een sneltempo groeien. De laatste twee jaar waren bijzonder intens – zozeer zelfs dat veel bedrijven gedwongen werden hun deuren te sluiten. De bedrijven die het overleefd hebben, proberen nu weer overeind te krabbelen en hun immuunsysteem weer op te bouwen, zodat hun wonden sneller kunnen genezen.

De COVID-19-pandemie was waarschijnlijk de meest impactvolle supplychain-disruptie van de laatste jaren: 94% van de Fortune 1000-bedrijven gaf aan dat de pandemie grote gevolgen had op hun internationale bedrijfsvoering Op een paar weken tijd leek de hele wereld volledig tot stilstand te komen. Door de lockdowns werd het erg moeilijk om te presteren op het niveau dat nodig was om de bedrijfscontinuïteit te handhaven, deels omdat veel bedrijven niet voorbereid waren hun werknemers op afstand te laten werken.

De pandemie was, en is nog steeds, een disruptie in meerdere landen, en supplychains missen in het algemeen aan mondiale veerkracht. De impact was zo immens dat zelfs vandaag, de grond nog steeds davert. Om hun positie te heroveren, de risico's te beperken en hun activa te beschermen, moeten bedrijven nieuwe strategieën ontwikkelen op basis van optimalisering en toezicht op de supplychain.

De pandemie versterkte ook een van de meest urgente problemen van de supplychain, logistieke tekortkomingen. Hoewel bedrijven dankzij het geïnterconnecteerde, harmonieuze karakter van de wereldwijde supplychain, zendingen kunnen ontvangen en verzenden van en naar elke plek ter wereld, kan één disruptie duizenden handelspartners treffen. Supplychains zijn als levende organismen – ze kunnen enorm lijden onder één verwonding. Vertragingen, leveringenstop, vermiste pakketten, beschadigde goederen en lockdowns op luchthavens kunnen leiden tot aanzienlijke financiële verliezen en een enorme ontevredenheid bij de klant, vooral wanneer dit wordt versterkt door andere disrupties, zoals militaire conflicten. 

Denk maar aan de huidige situatie na de inval van Rusland in Oekraïne. De Russische markt beleeft momenteel een dramatisch dieptepunt, na strenge sancties van de VS, Canada en vele Europese landen, waardoor bedrijven zoals Coca-Cola, Nike, McDonald's, IKEA, Unilever en Netflix hun activiteiten op het Russische grondgebied hebben gestaakt. Als gevolg daarvan werden honderden – zo niet duizenden – wereldwijde supplychains onderbroken.

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het ondernemingsklimaat, maar ook voor het leven van miljoenen mensen in vele landen, die nu geconfronteerd worden met een gevoelige stijging van de prijzen voor brandstof, gas, energie, huisvesting en voedingsgrondstoffen. Het is dan ook geen verrassing dat wereldwijde logistieke operatoren ook grote prijssprongen zien. Hoe langer dit conflict duurt, hoe meer het de kwetsbare mondiale supplychain – die nog steeds gebukt gaat onder de COVID-19-pandemie – zal verstoren.

Natuurrampen, als gevolg van de klimaatverandering, komen de laatste jaren ook steeds vaker voor. Bosbranden, droogte, overstromingen, extreme temperaturen, aardverschuivingen, orkanen – elk van deze verwoestende gebeurtenissen eist een tol van de internationale supplychain, waardoor het voor bedrijven veel moeilijker wordt om goederen te produceren, te bewaren, te verzenden en te verkopen.

Om nog maar te zwijgen over het feit dat de supplychain zelf elk jaar duurder wordt. Dit wordt mee veroorzaakt door de verwachtingen van eindklanten. De afgelopen tien jaar rekenen zij steeds meer op een bijna onmiddellijke orderverwerking, gepersonaliseerde aanbiedingen en content, alsook op volledige transparantie rond productinformatie en leveringsstatus. Om bij te blijven met de kooptrends moeten de ondernemingen vandaag grote hoeveelheden bedrijfsrelevante (vaak gevoelige) gegevens in de kortst mogelijke tijd kunnen overdragen via de communicatiekanalen die zij met hun partners en klanten hebben opgezet.

We weten hoe ontmoedigend en verontrustend dit alles kan lijken, maar het is vandaag de realiteit. Dit betekent echter niet dat u niets kan doen om u voor te bereiden en om uw supplychains efficiënt te beschermen – zelfs bij buitengewoon moeilijke omstandigheden.

Het belang van risicobeheer en strategie

De risico's waar een bedrijf zich bewust van moet zijn, hebben vooral te maken met productie, arbeid en logistiek. Daarom gaat het bij supply chain management bovenal om het bereiken van volledige transparantie, veerkracht en flexibiliteit op die drie gebieden.

Dit wordt extra moeilijk nu de meeste bedrijven hun supplychains drastisch hebben uitgebreid in omvang en complexiteit om te voldoen aan de huidige normen en aan de behoeften en verwachtingen van de gebruikers. Organisaties die dit soort ketens beheren, staan bloot aan een breder scala van risico's, waaronder ook factoren waarover zij weinig tot geen controle hebben.

Statista stelde een lijst op van de meest voorkomende factoren en omstandigheden die bedrijven kwetsbaar maken voor disrupties in de supplychain. Uit de lijst hieronder blijkt dat deze factoren aanzienlijk verschillen per sector.

Meest voorkomende factoren en omstandigheden die bedrijven kwetsbaar maken

Om disrupties succesvol te voorspellen en risico's te beheren, moet u uw supplychainstrategie opnieuw ontwerpen/verbeteren, zodat u en uw leveranciers een veel betrouwbaarder supplychainnetwerk kunnen opbouwen en beheren.

Dit betekent dat aanbestedingen uiteraard kostenefficiënt moeten zijn en moeten bijdragen tot de bedrijfsdoelstellingen. Het betekent ook dat u verschillende verbeteringen in uw bedrijfs- en exploitatiemodellen moet doorvoeren. Als u dit proces op de juiste manier aanpakt, zal blijken dat het veranderen van uw modellen.

Zo kunnen sommige supplychains meer schaalbare bedrijfsmodellen aannemen, waarmee u veel flexibeler componenten kan assembleren en reorganiseren. Andere ketens kunnen zich focussen op de ontwikkeling van een geïntegreerde, end-to-end digitale roadmap. Het is daarom van cruciaal belang dat organisaties hun huidige strategieën evalueren, hun zwakke punten vaststellen en vervolgens hun prioriteiten zodanig aanpakken dat ze de lacunes kunnen opvullen.

Hoe kan digitalisering helpen?

Bij digitalisering worden de zakelijke communicatiekanalen en uitwisselingsprocessen tussen handelspartners in de volledige supplychain helemaal opnieuw ontworpen en verbeterd. Waarom? Ten eerste om het voor een bedrijf makkelijker te maken om een supplychain-netwerksysteem uit te bouwen en daarbinnen samen te werken. En ten tweede om het bedrijf de mogelijkheid te bieden om zijn activa te beschermen bij een disruptie.

Het belangrijkste onderdeel van dit proces is het digitaliseren van uw inkoopprocessen. Te beginnen bij het elimineren van papier en de manuele verwerking van bestellingen, leveringsbonnen, facturen en andere documenten dankzij de introductie van digitale tools voor gegevensuitwisseling en documentbeheer.

Wanneer u uw informatie invoert in de juiste IT-tools kan u verschillende procedures stroomlijnen en introduceert u een krachtigere controle van de activiteiten binnen de supplychain. Bovendien zetten rapportage- en data-analysetools de deur open voor nieuwe zakelijke opportuniteiten en krijgt u een duidelijk beeld van de meest winstgevende richting voor uw bedrijf.

Door de introductie van dit soort oplossingen in uw IT-infrastructuur, zullen uw interne afdelingen – verkoop, productie en logistiek – één gemeenschappelijk dataplatform gebruiken om informatie te delen. Zo verbetert uw data-efficiëntie en wordt uw bedrijfsgroei sterk gestimuleerd.

Natuurlijk is het aanschaffen en implementeren van tools voor gegevensuitwisseling maar een deel van het verhaal. Uw medewerkers – en uw partners en klanten – de tools effectief laten gebruiken is een heel andere kwestie. Naar wat wij horen, vinden veel bedrijven dat hun supplychain-capaciteiten, op het gebied van planning, risicobeheer, logistiek en inkoop, digitaal immatuur zijn.

Ongeveer 50% van de bedrijven wil investeren in speciale opleidingen om de vaardigheden van hun werknemers in het gebruik van digitale tools te verbeteren. 

Dit toont aan dat digitale transformatie een trend is die aan kracht blijft winnen. Het is dus slechts een kwestie van tijd voordat dit een wereldwijde tendens wordt. De bedrijven die al hebben geïnvesteerd in tools voor gegevensuitwisseling zullen zeer waarschijnlijk een aanzienlijk concurrentievoordeel hebben tegen de tijd dat anderen op de digitale trein zijn gesprongen.

Belangrijkste voordelen van een digitale supplychain

Dit brengt ons bij de voordelen van het digitaliseren van uw supplychain. Als u recente marktrapporten en publicaties over dit topic hebt gelezen, bent u misschien al bekend met een aantal van deze voordelen. Alleen al het feit dat de voordelen herhaaldelijk worden genoemd door industrieleiders, bewijst dat het digitale pad loont. 

Ten eerste kan u dankzij de digitalisering van supplychain-processen belangrijke knelpunten in de supplychain wegwerken dankzij een volledig overzicht van uw activiteiten en voorraadniveaus. Met de juiste tools voor monitoring en gegevensuitwisseling bent u zeker dat uw bedrijf nooit zonder voorraad komt te zitten.

Ten tweede creëert u, door uw activiteiten te verplaatsen naar het digitale domein, een werkomgeving waarin bestel- en levertijden drastisch worden geminimaliseerd.

Ten derde helpt digitalisering uw kasstromen aanzienlijk verbeteren omdat er minder geld nodig is voor het bijhouden van overtollige voorraden.

Daarnaast helpt een digitale supplychain uw bedrijf om besluitvormingsprocessen te optimaliseren en operationele kosten te verlagen door u in staat te stellen de Just-in-Time (JIT) methodologie toe te passen. JIT is een voorraadbeheermethode (of -strategie) waarmee u verspilling vermindert omdat u enkel goederen van leveranciers ontvangt wanneer ze nodig zijn voor productiedoeleinden. Met JIT kunt u dus de doorlooptijden en kosten in uw productie en distributie verlagen.

Natuurlijk kan u met een gedigitaliseerde supplychain ook efficiënt bedrijfsgegevens verzamelen, delen en analyseren. Met andere woorden, door volledig inzicht te krijgen in uw globale activiteiten, kan u uw voortgang in realtime volgen, maar ook een gedegen zakelijke roadmap maken en belangrijke beslissingen nemen op basis van feitelijk bewijs, en niet op basis van voorspellingen of speculaties.

Bekijk onze recente webinar met Forrester Research als u meer wilt ontdekken over specifieke digitale tools en functies, zoals AI-powered automatische documentvalidatie, elektronisch vendor managed inventory (eVMI), sourcingrapporten (gebaseerd op inkoop- & uitgavendata), supplier value management (SVM) en community-gecentreerde modellen. Stuk voor stuk hulpmiddelen om de bovengenoemde voordelen te behalen. Deze webinar is on-demand beschikbaar en onthult de visie van toonaangevende bedrijfsautomatiseringsexperts op moderne technologieën voor gegevensuitwisseling. En nu we het er toch over hebben...

 Moderne technologieën die digitalisering stimuleren

Bedrijven kunnen tegenwoordig gebruik maken van verschillende IT-platforms en -diensten om disrupties in de supplychain te voorkomen, erop te anticiperen en ze op te vangen. Uit al deze opties scoren gegevensgestuurde en cloudgebaseerde methodes het best qua efficiëntie. Waarom? Omdat dit soort oplossingen bedrijven in staat stellen om quasi onmiddellijk te reageren op allerlei veranderingen in de markt en om hun supplychain-activiteiten op en terug te schalen wanneer ze maar willen, afgestemd op hun behoeften en doelen.

Waarom is een platform voor supplychain-management uw aandacht waard? Dit soort oplossing moet niet alleen goed ontworpen, geavanceerde – maar toch eenvoudig te gebruiken – toepassingen voor supplychain-planning & -management aanbieden, het moet u ook in staat stellen uw bedrijfsactiviteiten te verbeteren en uit te breiden door de introductie van de nieuwste technologische innovaties, zoals kunstmatige intelligentie, gegevensanalyse op basis van machine learning of robotica.

Gezien de snelheid waarmee het bedrijfsklimaat tegenwoordig verandert, worden steeds meer bedrijven zich ervan bewust dat ze de juiste digitale tools moeten gebruiken om concurrerend te blijven. Innovaties zoals AI-tools zullen een cruciale rol spelen om uw marktpositie te behouden, vooral nu AI-tools wereldwijd uitgroeien tot de drijvende kracht achter digitale automatisering.

Als we zeggen dat bedrijven de juiste digitale tools nodig hebben, bedoelen we natuurlijk ook dat die platformen volledig afgestemd moeten zijn op hun strategieën en doelen. De functionele scope moet bedrijven in staat stellen om op het hoogste niveau te presteren op alle fronten van de supplychain.

Conclusies/Hoe wij disrupties helpen overwinnen

Er is een reden – veel redenen eigenlijk – waarom zoveel industrieleiders en futurologen zeggen dat ‘digitaal de trend is’. Technologieën voor gegevensuitwisseling zijn vandaag essentieel voor het runnen van een bedrijf, ongeacht de branche, het product of de locatie. Zonder technologie is het onmogelijk om (het snel groeiende aantal) disrupties in de supplychain te voorspellen, te voorkomen of zelfs te overleven.

Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven volledig dynamische, transparante en zeer efficiënte supplychains uitbouwen – en dit kan alleen met de nodige platformen en diensten voor gegevensuitwisseling en documentbeheer. Natuurlijk zijn dit geen dertien-in-een-dozijn oplossingen. Ze moeten krachtig genoeg zijn om bedrijven in staat te stellen hun supplychain-stromen in real time te monitoren, om gepast te kunnen reageren op eventuele disruptie. Dit betekent dat de nieuwste AI-gebaseerde, cloudgebaseerde, datagestuurde platformen absoluut de beste opties zijn.

Bij Comarch zijn we ons sterk bewust van de uitdagingen waarmee hedendaagse bedrijven worden geconfronteerd. We willen dus allereerst onze klanten voorzien van hoogwaardige IT-oplossingen waarmee ze hun supplychain-processen kunnen optimaliseren en stroomlijnen, en ten tweede klanten op alle mogelijke manieren ondersteunen tijdens hun digitaliseringsproces.

Daarom leveren we Comarch EDI, een cloudgebaseerd B2B-platform waarmee gebruikers met hun handelspartners veilig, snel en betrouwbaar data en documenten kunnen uitwisselen. Denk daarbij aan een breed scala aan e-documenten, zoals bestellingen en facturen.

Doordat u via meerdere kanalen (e-mail, web, API, AS2/AS4 en FTP) verbinding kan maken met partners, helpt Comarch EDI u om uw communicatie in de hele supplychain aanzienlijk te verbeteren en zo een concurrentievoordeel te verzilveren.

Het mooie is dat uw partners dit platform niet hoeven te implementeren of te introduceren in hun IT-infrastructuur. Zij kunnen de WebEDI-versie gebruiken om bedrijfsinformatie van u te ontvangen of naar u te verzenden. Daar werd op geanticipeerd.

En wat nog belangrijker is: dankzij dynamische EDI-berichten en -meldingen, automatisch gegenereerde voorraad- en verkoopgegevensrapporten en inkoopordervoorstellen en -bevestigingen kan u voorkomen dat disrupties in de wereldwijde supplychain de activiteiten van uw bedrijf beïnvloeden en kan u meer focussen op wat het belangrijkst is: uw bedrijf.

Ga voor meer informatie over ons platform naar www.edi.comarch.com

Dat was het voor dit deel van onze e-boekenreeks! Binnenkort mag u deel twee verwachten, waarin de nadruk zal liggen op de automatisering van AP/AR-processen en de redenen waarom e-facturatie een wereldwijde trend aan het worden is.