'Green loans en green bonds. Klanten vragen erom, wij sturen erop. Een wisselwerking van vraag en aanbod'

16 maart 2023 Banken.nl 6 min. leestijd

Banken zetten in 2022 een belangrijk stap in het Klimaatcommitment Financiële Sector. Elke bank publiceerde een eigen actieplan. Met concrete doelen en stappen naar verlaging van de CO2-uitstoot in haar portefeuille. In deel 6 van deze reeks is het woord aan Tjeerd Krumpelman – penvoerder van het klimaatrapport van ABN AMRO: "Wij streven naar een just transition: we zijn er om klanten te helpen in de transitie." Dit artikel is eerder verschenen in Bank | Wereld Online, een uitgifte van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Wat is de kern van de klimaatstrategie van ABN AMRO?

"We hebben tussentijdse doelen gesteld voor 2030 voor vijf sectoren: olie en gas, energieopwekking, scheepvaart, commercieel vastgoed en hypotheken, de grootste categorie leningen in ons boek. We hebben een routekaart over hoe we het stellen van doelen naar andere sectoren zullen uitbreiden."

"Daarnaast hebben we ambities vastgesteld voor de investeringen die wij doen namens klanten. We hebben de beleggingsportefeuille expliciet onderdeel gemaakt van de klimaatstrategie omdat we als relatief grote private bank daar veel impact kunnen maken."

Tjeerd Krumpelman – penvoerder van het klimaatrapport van ABN AMRO

Waarom begint ABN AMRO juist met deze sectoren?

"Een belangrijk criterium is dat er data beschikbaar moeten zijn. Wij willen de klant helpen met de transitie naar duurzaamheid. Daarvoor is het nodig een route uit te zetten met tussentijdse doelen, onderbouwd met data. Per sector is ook een methodologie nodig om die data te genereren. We hebben in samenwerking met andere banken wereldwijd hard gewerkt om die methodologieën te ontwikkelen. Die samenwerking is cruciaal omdat je, door per sector dezelfde methode te gebruiken, onderling kunt vergelijken."

"De keus voor deze sectoren betekent dus niet per se dat het enkel de meest CO2 -intensieve portefeuilles zijn. We hebben breder gekeken naar de meest relevante sectoren: omvangrijk in euro’s gemeten, zoals de hypotheekverstrekking, of een grote vermindering van CO2 -uitstoot mogelijk, zoals in de olie- en gasindustrie, energieopwekking en scheepvaart."

De methodologieën om uitstoot te meten ontwikkelen zich snel. Hoe ga je om met voortschrijdend inzicht?

"Door transparant te zijn over de totstandkoming van de conclusie en de berekening die erachter zit. Het kan best zijn dat je met nieuwe methodes tot andere conclusies komt. Je moet het in elk geval kunnen uitleggen."

"Een voorbeeld is de hypothekenportefeuille. Daar worden veel berekeningen gemaakt op basis van energielabels. Een energielabel is echter geen perfecte indicator van het energieverbruik. De duurzaamheid van een woning zegt niets alles over het energieverbruik. We hebben als financiële sector vanuit het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) met elkaar afgesproken dat we het energielabel gebruiken voor de berekeningen, maar liever werk je met daadwerkelijk verbruik van energie."

"Naarmate je meer gedetailleerde data krijgt kun je gerichter sturen. Daarom is het zo belangrijk dat we als financiële instellingen dezelfde methode hanteren, en dat is een voorname reden dat ABN AMRO zich heeft aangesloten bij de Net-Zero Banking Alliance."

Wat doet ABN AMRO als een huiseigenaar zijn woning niet wil of kan verduurzamen?

"ABN AMRO streeft naar een inclusieve strategie. We sluiten niet uit, we financieren de economie in de volle breedte. We gaan in gesprek met de klant, bijvoorbeeld hypotheekklanten. We helpen hen graag met adviezen, op zoek naar het juiste product, mogelijk ook met een rentekorting om de woning te verduurzamen. Bij zakelijke kredietverlening kunnen we daar ook tijdslijnen aan koppelen en langzamerhand strenger worden als we vinden dat het te langzaam gaat."

Betekent strenger worden: dreigen een krediet in te trekken?

"Het doel is niet om het krediet in te trekken. Nooit. Daar is niemand bij gebaat, de klant niet, de bank niet en de economie niet. Alle stakeholders zijn erbij gebaat als de gesprekken wel effectief zijn en de klant geholpen kan worden. De uitkomst kan echter wel zijn dat we bepaalde activiteiten niet langer meer willen financieren."

"Veertig procent van alle beleggingen hebben een duurzaamheidscomponent en daar heeft ABN AMRO zeker aan bijgedragen."

ABN AMRO streeft naar een ‘verantwoorde transitie’. Betekent dat dat klimaat niet altijd voorop staat?

"We hebben het inderdaad over een ‘just transition’, waarbij we willen dat iedereen mee kan. We zouden er bijvoorbeeld in theorie voor kunnen kiezen om niet-duurzame woningen uit te sluiten van financiering. Dan zou je een groep klanten uitsluiten die het misschien helemaal niet kan betalen en het toch al niet breed heeft. Dan heb je onvoldoende oog voor de sociale component. Die brede duurzaamheidsaanpak hebben we daarom benadrukt. We willen de CO2 -uitstoot verminderen op een eerlijke en inclusieve manier."

Een bank is niet per se een klimaatspecialist. Hoe zorg je ervoor dat je op niveau mee kunt praten met de klant over duurzaamheidsmaatregelen?

"We investeren veel in kennis. De meeste adviseurs zijn getraind op het gebied van allerlei duurzaamheidsonderwerpen. En op dit punt komt de sectorale aanpak van pas: sectorspecialisten hebben al veel kennis en weten wat de ontwikkelingen in een bepaalde sector zijn. Energiebesparing voor een woning is nu eenmaal iets anders dan voor een schip."

In het Klimaatrapport staat: Soms kan CO2 –intensiteit tijdelijk hoger zijn om projecten te steunen die op de lange termijn nodig zijn voor vergroening. Kun je dat toelichten?

"Stel, iemand wil commercieel vastgoed met energielabel F kopen en vraagt een krediet. Wij willen dat krediet best verstrekken, onder voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de klant binnen twee jaar duurzaamheidsmaatregelen neemt. Dus in eerste instantie gaat de CO2-intensiteit omhoog, en pas later weer omlaag. Ook in de scheepvaart, olie en gas, energieopwekking kunnen we mogelijk een CO2-intensieve klant aantrekken om samen te verduurzamen."

Dat is dus soms een stap achteruit en daarna twee stappen vooruit. Is dat bij ABN AMRO aan de orde van de dag?

"Op vastgoedniveau en in de energieopwekking wel. Daar zoeken we juist klanten die plannen hebben om te verduurzamen. In andere portefeuilles zijn we meer gericht op verduurzaming van bestaande klanten."

Over welk resultaat in de afgelopen periode ben je tevreden?

"Het volume en percentage duurzame beleggingen is enorm gestegen. Veertig procent van alle beleggingen hebben een duurzaamheidscomponent en daar heeft ABN AMRO zeker aan bijgedragen. Wij hebben in 2017 besloten dat dit onze standaard propositie wordt. En dat zien we terug in een groei van deze beleggingen."

"Daarnaast is het aantal duurzame leningen flink toegenomen, ook bij zakelijke klanten. We bieden green loans en green bonds aan. Daar vragen klanten om, maar we sturen er ook op. Het is een wisselwerking van vraag en aanbod."