Vertrouwen in DNB neemt af, maar nog altijd van hoog niveau

21 november 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Nederlanders hebben gemiddeld gezien nog altijd vrij veel vertrouwen in De Nederlandsche Bank als toezichthouder op de financiële sector. De uitvoering van de Nederlandse Depositogarantie, waarbij tegoeden van rekeningen tot €100.000 verzekerd zijn, draagt daar sterk aan bij.

Dat blijkt uit onderzoek vam DNB onder ruim 2.000 consumenten. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat meer kennis over de taken en verantwoordelijkheden van DNB, gepaard gaat met meer vertrouwen in de toezichthouder. Hoewel de consument in DNB, afgaande op de score, nog altijd ‘tamelijk veel vertrouwen’ geniet, is het vertrouwen ten opzichte van 2021 wel enigszins gedaald.

De toezichthouder legt uit dat men dit onderzoek heeft uitgevoerd, omdat uit wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat vertrouwen in de toezichthouder een bepalende factor is voor het vertrouwen in de financiële sector als geheel. “En dat laatste is weer een voorwaarde voor een goed functionerende economie.”

Vertrouwen in De Nederlandsche Bank

Positieve samenhang

Kennis van het publiek over de taken en verantwoordelijkheden van DNB hangt dus positief samen met het vertrouwen in de toezichthouder. Uit het onderzoek blijkt dat de kans dat iemand veel vertrouwen heeft in DNB 2,8 keer groter is dan voor iemand met de hoogste kennis dan voor iemand met de laagste kennis.

Met name kennis over de bevoegdheid van DNB om te beslissen over de afgifte/intrekking van bankvergunning blijkt belangrijk. Slechts 42% van ondervraagden weet dat DNB deze bevoegdheid heeft. “Er is dus volop ruimte om kennis van het publiek over toezicht te vergroten”, concluderen de onderzoekers. “Een meerderheid van het publiek wil goed geïnformeerd worden over het bankentoezicht.”

In welke mate vergroten taken van DNB het vertrouwen in DNB

Top drie

De deelnemers van het onderzoek gaven daarnaast aan dat een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden van DNB bijdraagt aan het vertrouwen in DNB. De uitvoering van de Nederlandse Depositogarantie is daarbij de belangrijkste factor. Verantwoordelijkheden om toezicht te houden op de weerbaarheid van financiële instellingen tegen cyberaanvallen en de financiële gezondheid complementeren de top drie.

Tot slot concluderen de onderzoekers dat ook persoonskenmerken van belang zijn. Zo is het vertrouwen in DNB relatief hoog onder hoogopgeleide mannen met een hoog inkomen. Huiseigenaren blijken bijvoorbeeld ook meer vertrouwen in DNB te hebben ten opzichte van huurders.