ING steekt €58 miljoen in Stadsherstel Amsterdam

15 november 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

ING heeft een ‘duurzame en sociale’ financiering verstrekt van €58 miljoen aan Stadsherstel Amsterdam. Met de financiering kan Stadsherstel monumenten in zijn portefeuille verduurzamen, inclusief de panden waar dit lastig is. Tegelijkertijd stelt de bank – tevens grootaandeelhouder van Stadsherstel sinds zijn oprichting – de samenwerking met de organisatie verder te versterken.  

Stadsherstel Amsterdam probeert om zo veel mogelijk historische gebouwen te behouden. Sinds de oprichting in 1956 heeft de organisatie meer dan 750 panden in de hoofdstad en 45 kilometer daaromheen met een historisch en monumentale waarde gered, die anders veelal gesloopt zouden zijn.  

Het ‘verdienmodel’ van de organisatie zit hem in het kopen, restaureren en verhuren van monumentale panden – grotendeels in de sociale huursector. Tegelijkertijd worden de panden opengesteld aan publiek om zo een positieve exploitatie te realiseren.

Met de nieuwste kapitaalinjectie wil Stadsherstel zijn portefeuille van historische panden in Amsterdam en omgeving toekomstbestendig maken. Zo moet onder meer kasteel Nederhorst den Berg getransformeerd, gerestaureerd en verduurzaamd worden naar een energie A-label. In en rond het kasteel moet tevens een dertigtal huurappartementen voor sociale huur, middenhuur en het hogere huursegment gerealiseerd worden.

Kasteel Nederhorst den Berg

Stadsherstellen

Hein Wegdam, directeur Real Estate Finance bij ING,  legt uit dat het behoud van monumentale panden hand in hand gaat met de “uitdagende taak” om deze ook te verduurzamen. “Hiervoor trekken Stadsherstel en ING samen op en verstrekken we een financiering met een maatschappelijke insteek. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat wonen in deze prachtige historische gebouwen mogelijk moet zijn voor diverse inkomensgroepen.”

“Wij waarderen het enorm dat we deze lening onder mooie voorwaarden door ING verstrekt krijgen”, vult Stadsherstel Amsterdam-directeur Onno Meerstadt zijn collega aan. “Het stadsherstellen is iets dat wij zeker niet alleen kunnen doen. Alle hulp is welkom en dit is een mooi gebaar.”

Drie vliegen in één klap

ING beargumenteert dat men bij deze duurzame financiering ook de sociale component heeft meegewogen. Hoewel de huuropbrengsten onder de marktprijs liggen, wijst de bank naar het maatschappelijke doel van Stadsherstel en naar het “speciale karakter” van het vastgoed.

Tegelijkertijd wil de bank met de financiering bijdragen aan de verduurzaming van vastgoed, aan een toename van betaalbare woningen én aan het behoud van cultureel erfgoed. Al met al redenen voor de bank om genoegen te nemen met een lager rendement.