ASN Bank presenteert Impact Report 2021

05 juli 2022 Banken.nl 3 min. leestijd

Duurzaam beleggen kán, is de algehele boodschap van ASN Impact Investors (AII). Middels het Impact Report 2021 laat de duurzame assetmanager zien wat de impact van hun beleggingsfondsen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten is geweest.

Aanbieders van donkergroene beleggingsfondsen moeten sinds maart 2021 verplicht melden in hoeverre ze hun duurzame doelen hebben gehaald. Een verplichting die voorkomt uit de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – Europese regels die in maart 2021 werden ingevoerd om greenwashing van beleggingen te voorkomen.

In de tweede editie van het Impact report zijn volgens AII een aantal positieve zaken te melden. Zo is het doel om in 2030 voor alle fondsen 100% klimaatneutraal te zijn een stap dichterbij gekomen: in 2020 stond het percentage op 19%, eind 2021 was dit gestegen naar 29% klimaatneutraal.

CO2 uitstoot AIF en UCITS fondsen in tonnen per jaar

Het fonds legt uit dat de vermeden CO2-uitstoot hoofdzakelijk op het conto komt van het ASN Groenprojectenfonds. Dit fonds investeert (via leningen) in wind- en zonneparken en in warmte-koude-opslag. De geproduceerde uitstoot komt daarentegen vooral van de beursgenoteerde bedrijven waarin de euro’s zijn belegd: het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Milieu & Waterfonds.

Het aantal hectare negatieve impact (de biodiversiteit footprint) van AII daalde met 13%, ondanks de groei van het belegd vermogen met bijna 6%.Tegelijkertijd nam de gemiddelde score van de sociale prestaties van de portefeuille van het ASN Microkredietfonds met 2 procentpunten toe tot 80% (in 2020 was dit 78%).

Impact maken door te stemmen

Impactstemmen

Het Impact Report toont naast het effect van de beleggingen, ook de (duurzame) manier hoe het beleggingsfonds georganiseerd is. De fondsbeheerder stemde in 2021 bij meer dan tweehonderd aandeelhoudersvergaderingen, namens de beleggers in het fonds, over besluiten die invloed hebben op de thema's klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.  Uiteraard deed men dit op afstand, geheel in lijn met de groene stijl van AII.

Een andere conclusie van het rapport is een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in de hoogste bestuurslaag. Bestaat een Raad van Bestuur volledig uit mannen en wordt bij een vertrek van een man een nieuwe man voorgesteld, dan stemt AII tegen.

Goedgekeurde en afgekeurden beursgenoteerde bedrijven

Denied

In het rapport is tot slot ook aandacht voor het proces van goedkeuren en afkeuren van beursgenoteerde bedrijven. Deze beslissingen worden genomen door een investeringscomité op basis van duurzaamheidsonderzoeken van ASN Bank.

Onder de tachtig voor het eerst goedgekeurde bedrijven bevonden zich onder meer het Noorse waterstofbedrijf Nel en het Zweedse voedingsbedrijf Midsona.

“Dit rapport dient allereerst om beleggers te laten zien welke vooruitgang we hebben gerealiseerd en wat ons nog te doen staat”, legt AII-directeur San Lie uit. “Maar het is ook bedoeld voor onze relaties binnen en buiten de financiële sector. Wilt u net als zij de lat hoger leggen, weet ons dan zeker te vinden.”