Consument eist duurzaamheid van financiële dienstverleners

27 juni 2022 Banken.nl 4 min. leestijd

Maar liefst tweederde van alle consumenten wereldwijd eist dat hun bank of financiële instelling in de toekomst duurzamer wordt. Nederlandse consumenten verwachten niet alleen maar meer opties op het gebied van duurzame financiële diensten, men maakt zich tegelijkertijd ook zorgen over greenwashing waar veel banken zich volgens hen schuldig aan zouden maken. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Is the grass greener on the sustainable side’ van Mambu.

Voor dit rapport ondervroeg het cloudbankingplatform meer dan 6.000 consumenten wereldwijd over hun houding ten opzichte van sustainable finance en de rol die dit speelt bij het kiezen van een bank of ander soort financiële instelling. Uit het rapport komt naar voren dat de meerderheid van de respondenten voorstander is van groenere financiële opties (zoals groene hypotheken of duurzame crypto’s), maar dat men weinig vertrouwen heeft in de duurzaamheidscertificaten van de sector.

Daarnaast verklaarde wereldwijd bijna de helft van de consumenten dat toegang tot groene financiële diensten de afgelopen vijf jaar belangrijker voor hen is geworden. In Nederland gaf een derde dit aan. Iets meer dan een kwart van de respondenten, zowel wereldwijd als in Nederland, heeft daadwerkelijk al eens bewust gebruikgemaakt van een duurzaam bankproduct- of dienst. Daarvan was de overgrote meerderheid (wereldwijd 84%, Nederland 68%) meer tevredener over deze diensten dan over traditionele bankproducten.

We surveyed over 6,000 consumers on their attitudes to green finance

Een enorme kans

Waar men dus in toenemende mate waarde hecht aan duurzame financiële diensten, vreest driekwart van de Nederlandse consumenten tegelijkertijd dat hun huidige financiële instelling zich schuldig maakt aan greenwashing (wereldwijs is dat 67%). Slechts twee op de vijf (42%) consumenten denken dat hun huidige bank of financiële dienstverlener duidelijk communiceert over duurzaamheidsbeloften; en slechts 37% weet welke klimaatdoelen zij publiekelijk hebben aangekondigd of waartoe zij zich hebben verbonden.

Daarnaast heerst er onder consumenten ook verwarring wat ‘groene financiering’ precies is. Zo is het verschil niet duidelijk tussen groen financiering (een product dat is ontworpen om het milieu te beschermen of om de effecten van financiering en investeringen op het milieu te beheren) en ethische financiering ( financiering die niet alleen rekening houdt met financieel rendement, maar ook met ESG-factoren), wat volgens Mambu aangeeft dat er behoefte is aan meer voorlichting en communicatie binnen de sector.

Lack of trust and communication gap need to be addressed

Verder blijkt uit het onderzoek dat consumenten enerzijds verwachten dat banken transparanter zijn, anderzijds dat de consument meer macht heeft om hen ter verantwoording te roepen. Bijna 58% zou graag meer controle hebben over hoe en waar hun geld wordt geïnvesteerd om het af te stemmen op hun persoonlijke waarden. Tegelijkertijd zou meer dan de helft (55%) willen meebeslissen over het soort groene financiële producten en diensten die hun financiële instelling in de toekomst ontwikkelt.

“Uit ons onderzoek blijkt dat consumenten steeds meer op zoek zijn naar manieren om groenere financiële beslissingen te nemen”, legt Anna Krotova (directeur Duurzaamheid bij Mambu) uit. “Maar sceptisch blijven over hoe hard banken zich daadwerkelijk inzetten voor duurzaamheid. Ze willen een actievere rol spelen om van groene financiering de toekomst van de financiële sector te maken, en er is een enorme kans voor vooruitdenkende spelers om een voorsprong te nemen in deze overgang.”

Groene hypotheek in trek

Om het kiezen voor groene financiële beslissingen nog aantrekkelijker te maken, geeft 42% van de consumenten wereldwijd aan open te staan voor beloningen en/of loyaliteitsprogramma’s. Eenzelfde percentage zou graag meer horen over duurzame doelen bij aanvang va het afnemen van financiële producten en diensten.

Most in-demand green financial products

Desondanks blijken consumenten minder geïnteresseerd te zijn in de details van dergelijke doelen. Iets meer dan een kwart (26%) zou graag maandelijks duurzaamheidsrapporten ontvangen van hun bank en slechts 20% is geïnteresseerd in benchmarking of het toekennen van een score aan de hand van een duurzaamheidsindex of – ratingssysteem.

Als het gaat om de meest gewenste groene financiële producten, noemen consumenten wereldwijd duurzame credit- en debitcards (45%); groene spaarrekeningen en obligaties (42%); groene leningen (31%) en groene hypotheken (31%). In Nederland zijn met name de spaarrekeningen en obligaties en groene  hypotheken (beide 37%) in trek.

Al met al tonen de bevindingen volgens de onderzoekers van Mambu aan dat groene financiering kansen biedt voor banken, aangezien bijna de helft (49%) van de consumenten zegt  te overwegen om over te stappen naar een aanbieder die zich meer inzet voor duurzaamheid. Een derde (32%) van hen is zelfs bereid om daarvoor een meerprijs te betalen.