Triodos beleeft primeur met biobased hypotheek

15 juni 2022 Banken.nl 3 min. leestijd

Het inkomen, eventuele schulden en de waarde van het huis die een koper op het oog heeft: het zijn allemaal factoren die een rol spelen in de berekening van een hypotheek. De materiaalkeuze van een woning is dat sinds kort ook. Triodos heeft namelijk aangekondigd de materiaalkeuze van de woning te koppelen aan de rente die betaald moet worden over een hypotheek. Huizenbouwers doen er dan ook goed aan om te kiezen voor duurzamere materialen zoals hout, stro of vlas, in plaats van beton, staal en steenwol.

Om de woningcrisis het hoofd te bieden, hebben de coalitiepartijen in het regeerakkoord afgesproken om tot wel 100.000 woningen per jaar bij te bouwen. Doordat er tegenwoordig aardgasvrij gebouwd en goed geïsoleerd wordt, kan het aandeel van materiaal gebonden emissies volgens Triodos oplopen tot wel 90% van de CO2-footprint van gebouwen gedurende de levensduur.

Jeroen Pels, directeur Hypotheken bij Triodos, noemt de manier waarop er nu gebouwd wordt onhoudbaar. “Als we nog tien jaar blijven bouwen zoals we nu bouwen, dat staat de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat gelijk aan de CO2 die de Nederlandse industrie in één jaar uitstoot. Wat Pels betreft vraagt het bereiken van de klimaatdoelen dan ook om een radicaal andere manier van bouwen én financieren. “Anders blijft het dweilen met de kraan open.”

Triodos beleeft primeur met biobased hypotheek

Conventionele bouw bestaat nu nog voornamelijk uit staal en beton. De productie daarvan zou voor 17% van de wereldwijde CO2-uitstoot verantwoordelijk zijn. Daarnaast vraagt het productieproces veel fossiele energie, komt er veel koolstof vrij en zijn conventionele materialen minder goed herbruikbaar. Volgens Pels is er nog een ander belangrijk argument voor biobased bouwen. “Natuurlijke materialen leiden tot een gezonder en comfortabeler leefklimaat, beter voor de planeet maar ook voor de bewoner.”

Biobased de norm

Triodos legt uit dat het bij de aanvraag van een biobased hypotheek kijkt naar de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de gebuikte bouwmaterialen. Hoe lager de MPG-waarde, hoe duurzamer het gebouw. Alle nieuwbouw in Nederland moet momenteel volgens het Bouwbesluit een MPG-waarde van 0,8 of lager hebben, al verwacht Triodos dat dit in de nabije toekomst verder verlaagd wordt. Klanten met een woning met minimaal label A+++ en een MPG-waarde van of lager komen in aanmerking voor de extra lage rente.

De bank laat daarnaast weten van mening te zijn de huidige rekenmethodieken en MPG-standaarden nog onvoldoende rekening houden met de CO2-opslag van bijvoorbeeld hout. Om die reden wil Triodos voor woningen die grotendeels met duurzame materialen zijn gebouwd een berekening aanbieden die de CO2-opslag en circulariteit beter waardeert. “In de hoop dat de landelijke norm hier op termijn ook rekening mee gaat houden”, aldus Pels. Vastgoedadviseur en externe partner Alba Concepts zal die berekeningen uitvoeren.

Triodos zelf ziet de lancering van zijn biobased hypotheek als een eerste stap om de woningmarkt verder te verduurzamen. “We moeten met z’n allen een slag maken naar biobased. Dit mag zeker navolging krijgen van andere partijen. De normeringen en meetinstrumenten zijn ook nog niet goed. Maar net als dat de energielabels in het begin nog niet goed waren, zie je dan ook met materialenstandaarden. Over tien jaar is biobased en natuurinclusief bouwen gewoon de norm. Wij gaat dat versnellen.”