Matrixian introduceert internationaal woningwaardemodel

25 mei 2022 Banken.nl 4 min. leestijd

De immense hoeveelheid beschikbare vastgoeddata zorgt ervoor dat modelmatig waarderen, ofwel woningwaardes voorspellen aan de hand van big data en algoritmes, steeds slimmer en populairder wordt. Vastgoedprofessionals doen er hun voordeel mee omdat het tijd en geld bespaart. Daarnaast neemt de accuratesse toe omdat factoren en verbanden die met het blote oog niet waar te nemen zijn wél worden opgemerkt door geavanceerde systemen en daardoor worden meegenomen in de waardering van een object.

Als specialist op het gebied van modelmatig waarderen heeft Matrixian een internationaal Automated Valuation Model ontwikkeld. Het betreft een wiskundig model dat op basis van big data en algoritmes de waarde van één of meerdere vastgoedobjecten berekenen in ruim veertig landen. Vastgoedprofessionals kunnen hierdoor wereldwijd individuele woningen of complete vastgoedportefeuilles waarderen, waarbij het aantal handelingen afneemt en de betrouwbaarheid toeneemt.

Voor de bepaling van een woningwaarde maakt Matrixian gebruik van Machine Learning (ML) technologie in combinatie met een grote hoeveelheid internationale vastgoed-, adres- en locatiedata. De data die ze hiervoor gebruiken gaan terug tot 1995 en zeggen iets over het te waarderen object (zoals de prijsontwikkeling, het bouwjaar, oppervlakte, energielabel en woningtype), de locatiekenmerken, marktontwikkelingen en historische transactieprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt.

Matrixian Group introduceert internationaal woningwaardemodel

Met het woningwaardemodel worden vastgoedprofessionals ondersteund in hun dagelijkse werkzaamheden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de winstgevendheid van investeringen bepalen, taxatierapporten valideren en/of onderpand waarderen zonder dat hiervoor een fysieke taxatie nodig is. Dat scheelt kosten en tijd, waar inmiddels menig vastgoedprofessional zijn voordeel mee doet.

Complexiteit en betrouwbaarheid

De complexiteit zit hem in de representativiteit van de cijfers en training van het model. Zo laat Matrixian weten dat de opgebouwde kennis die ze hebben opgedaan een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling en optimalisatie van het model. Het heeft ertoe geleid dat ze factoren die niet behoren tot ‘normale’ verkoopomstandigheden kunnen identificeren om vervolgens uit het model te filteren. Denk hierbij aan familietransacties, executieverkopen of andere uitschieters die de representativiteit van een woningwaarde kunnen beïnvloeden.

Het model wordt continu van actuele en betrouwbare gegevens voorzien door het maandelijks te ‘hertrainen’ met de nieuwste vastgoeddata. Het ISAE3402 Type II certificaat is een bevestiging van de robuustheid van dit proces en de betrouwbaarheid van de woningwaardes die hieruit voortkomen. Daarnaast laat Matrixian haar internationale woningwaardemodel jaarlijks toetsen door de Erasmus Universiteit (Erasmus Q-Intelligence) om de kwaliteit op het hoogste niveau te waarborgen.

Internationale dekking

Het fundament onder de ontwikkeling van het internationale woningwaardemodel ligt in het kunnen begrijpen, verwerken en combineren van grote hoeveelheden data. Data met één gemene deler; Locatie!

Ieder land beschikt over unieke adres-, woning- en locatiekenmerken en dit bemoeilijkt de ontwikkeling van een efficiënt en effectief werkend internationaal waarderingsmodel. Toch is dit gelukt en heeft Matrixian het voor elkaar gekregen om een model te ontwikkelen dat in de basis “borderless” werkt waardoor er geen limieten (lees grenzen) zijn om in te zoomen op eigenschappen en patronen per locatie. De kracht van het model zit hem in zijn intensieve training, waarbij de data in 40+ landen is gecategoriseerd naar hexagonnen. Waardoor het in staat is om deze verschillende gegevens te begrijpen en om te zetten naar een actuele woningwaarde.

Volgens Matrixian is het internationale woningwaardemodel disruptief aan de traditionele taxatiemarkt. Daar waar de markt voor bepaalde financieringsvraagstukken binnen het vastgoed/wonen-domein werd gekenmerkt door zeer hoge bedragen en lange doorlooptijden is dat nu verleden tijd. In een markt waar snel handelen een must is ligt de oplossing in een betrouwbare geautomatiseerde woningwaardering voor een fractie van de kosten en doorlooptijd.