"Het gaat erom dat we als bankensector mee blijven evolueren"

21 januari 2022 Banken.nl 4 min. leestijd

Wie denkt dat BNP Paribas een louter Zuid-Europese bank is, en nieuw op de Nederlandse markt, heeft het mis. Deze bank – met Nederlandse roots - is al twee eeuwen hier actief. “We zijn misschien wel het best bewaarde geheim van de Nederlandse financiële sector; daar wil ik graag verandering in brengen”, aldus Geert Lippens, Vlaming van oorsprong en vanaf 2019 werkzaam bij BNP Paribas Nederland als CEO. Dit artikel is eerder verschenen in Bank | Wereld Online, een uitgifte van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Waarom is Nederland zo belangrijk voor BNP Paribas?

Geert Lippens: “Noord-Europa is een rijke, economisch zeer sterke regio met landen - waaronder Nederland - met een triple-A-rating. Kijk je naar de voorspoedige economische ontwikkeling van deze regio, met ook veel industrie, internationale handel, grote havens, een sterke infrastructuur en bovendien klanten van BNP Paribas die hier actief zijn, dan is het logisch om ook hier verder te willen groeien."

"De strategie van de groep gaat uit van ‘groeilanden’. Met een aanpak die intakt op de lokale economie en de lokale situatie. Is een land eenmaal een groeiland, dan heeft de CEO ook een redelijk breed mandaat. Van een CEO wordt verwacht dat hij of zij de business in dat land analyseert en een groeiplan maakt voor 3 tot 5 jaar: waar zitten de klanten, waar moet aan gesleuteld worden, wat zijn de verdere groeiopportuniteiten en waar willen we op focussen?”

Geert Lippens - CEO BNP Paribas Nederland

Wat vond u van Nederland als groeiland?

Lippens: “In mijn analyse zag ik een zeer welvarend land – dat beseffen Nederlanders zelf soms nauwelijks. Efficiënt gerund, met een lage staatsschuld en lage werkloosheid. Kortom: een aantrekkelijk land voor ons brede gamma aan internationale producten en diensten. Uitdaging is het vinden van talent. Jonge mensen motiveren om bankier te worden."

"Terwijl de bankensector breedte biedt, met carrièremogelijkheden in binnen- en buitenland. Voor mij was het een fantastische leerschool. Ik leerde zeer technische metiers, voerde supercomplexe onderhandelingen en werkte onder meer in Azië, waar ik verschillende culturen heb kunnen ontdekken. Werken in de bankensector betekent voor mij ook: dicht bij je klanten staan."

Welke ontwikkeling ziet u in de positie van de bank ten opzichte van economie en maatschappij?

Lippens: “In mijn dertig jaar als bankier zag ik een grote evolutie in de rol van banken. Hoog op de lijst van vandaag staat sustainablity en onze rol in de energietransitie. Ook onze rol in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering is heel belangrijk. Dit moeten we goed organiseren, op termijn zelfs verder industrialiseren. Ook het DNA van de bankier is geëvolueerd over de tijd. Het is niet enkel cashflow en risico-analyses; ook know-your-customer (KYC) en anti-money-laundering (AML) horen erbij."

"Dat is voor bankiers die nu aan boord komen ook heel gewoon. De basisprincipes van bankieren blijven echter gelijk. We hebben een belangrijke rol te spelen in het helpen van bedrijven en klanten, op een maatschappelijk verantwoorde manier. Wat de maatschappij verder van ons vraagt, kan over dertig jaar weer heel anders zijn. Het gaat erom dat we mee blijven evolueren. Niet stilstaan.”

Vraagt werken in Nederland extra aanpassingen voor een internationale bank?

Lippens: “Niet echt. De Nederlandse cultuur is heel open. Of je nu praat met medewerkers of klanten – je krijgt een redelijk rechttoe rechtaan antwoord. Aangenaam, omdat je weet waar je staat. Een cultuur die aanleunt bij de Anglosaksische cultuur ook. BNP Paribas Nederland werkt zo veel mogelijk met Nederlandse medewerkers, en we willen Nederlandse klanten ook bedienen vanuit een Nederlandse cultuur."

"Maar we zijn een internationale bank en de grootste Europese bank. Of medewerkers nu instromen vanuit Duitsland, het VK, Nederland of Frankrijk: iedereen spreekt vloeiend Engels, heeft uitwisselingen gedaan, internationale business schools bezocht. Omgaan met cultuurverschillen is heel gewoon voor de jonge bankier van nu.”

Wat zou u – als ervaren manager en bestuurder – willen meegeven?

Lippens: “Dat bankieren uiteindelijk people’s business is. Je werkt met mensen en voor mensen. In welke rol je ook opereert: je moet zorgen dat je human capital waardeert, een stem geeft en ermee samenwerkt. Hoe ik dat doe? Als ik ergens nieuw binnenkom, peil ik eerst de sfeer. Is die gedreven, gelaten, wat leeft er? Heeft men zin om te groeien, om te ontwikkelen? Mensen meekrijgen doe je met een duidelijk groeiplan. Voor Nederland was dat minstens 7 a 8 % groei per jaar."

"Dan ga je per divisie kijken: wat betekent het voor jullie? Dan heb je normaliter heel open gesprekken en voel je hoe iedereen in de wedstrijd zit. En ik houd ervan als mensen scherp in de wedstrijd zitten. Je komt uiteindelijk om te scoren. Human capital is de rijkdom van je bedrijf. Technologische bedrijven hebben de beste ingenieurs nodig. Fabrieken de beste arbeiders. Ook voor banken is het verkrijgen en behouden van de beste mensen cruciaal. Zodat je uiteindelijk klanten kunt ondersteunen bij hun streven naar een duurzame en verantwoorde groei.”