ING Nederland Fonds en SUNN bestrijden samen ‘urgente financiële nood’

04 januari 2022 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bijna één miljoen mensen in Nederland leven onder de lage-inkomensgrens (€2.080 voor een koppel met twee minderjarige kinderen). 40% van hen leeft al meer dan vier jaar achter elkaar in langdurige armoede, daarnaast is van 614.000 huishouders bekend dat zij geregistreerde problematische schulden hebben. Maar ook ‘probleemvrije’ mensen kunnen door een plotselinge echtscheiding, ontslag of langdurige ziekte snel in de (urgente) financiële problemen komen. Voor al deze mensen is (financiële) ondersteuning nodig.

Normaal gesproken gaat die ondersteuning via de gemeente, maar voor mensen die tussen wal en schip geraken is er nog een noodroute: SUNN-noodhulpbureaus. Het ING Nederland fonds en Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) hebben voor de aankomende drie jaar een partnership aangekondigd. Met behulp van deze samenwerking kan deze aanvullende ondersteuning van noodhulpbureaus aan mensen die te maken hebben met financiële en urgente noden opgeschaald worden.

Een SUNN-noodhulpbureau is ter aanvulling op de regulier financiële zorg. Hulp- en dienstverleners (bijvoorbeeld een maatschappelijk werken of budgetcoach), kunnen bij een noodhulpbureau een gift aanvragen voor mensen in financiële nood. Hierbij moet gedacht worden aan geld voor een ID-kaart, laptop, kleding, woninginrichting of iets anders dat dringend nodig is.

ING Nederland Fonds en SUNN bestrijden samen ‘urgente financiële nood’

Bij hoge urgentie is een noodhulpbureau zelfs binnen 24 uur in staat de gift toe te kennen. Tevens zijn er noodhulpbureaus waar mensen met urgente nood een renteloze lening kunnen krijgen, om op die manier in één keer meerdere kleinere uitstaande schulden af te lossen of bijvoorbeeld een opleiding te betalen.

Van 26 naar 38

Momenteel bestaan er 26 noodhulpbureaus in ruim 100 van de 352 gemeenten in Nederland waar mensen in financiële nood terecht kunnen. De donatie van het ING Nederland fonds stelt SUNN in staat om zijn diensten op te schalen: de organisatie wil binnen drie jaar van 26 naar tenminste 38 noodhulpbureaus doorgroeien. Het uiteindelijke doel van SUNN is een landelijke dekking van zijn noodhulp.

Daarnaast zet SUNN de donatie in om onderzoek te doen naar de impact van de aanpak van noodhulpbureaus, om Sociale Leenfondsen te kunnen starten en om een SUNN-Academie voor nieuwe en bestaande noodhulpbureaus op te richten.

Een unieke samenwerking

“We willen allemaal het liefst dat mensen met financiële zorgen structureel uit de problemen komen”, legt Kirsten Ottens (directeur ING Nederland fonds) uit. “Maar we moeten ook reëel zijn. Veel mensen hebben te maken met een urgent financieel probleem. En dan is het heel fijn dat je daarvoor ondersteuning kunt aanvragen.”

“ING en het ING Nederland fonds zetten zich al jaren in voor financiële gezondheid. Het steunen van de beschikbaarheid van financiële noodhulp is een mooie toevoeging op wat we al doen. Wij hebben in SUNN een geweldige partner gevonden om het bereik in Nederland onder mensen met urgente noden zo groot mogelijk te maken.”

“Om ons werk te kunnen doen, zoeken we altijd naar geïnteresseerde betrouwbare partner die het werk van SUNN een warm hart toedragen en financieel kunnen ondersteunen”, vult SUNN Nederland-directeur Nathalie Boerebach haar partner aan. “Om deze reden zijn we in contact gekomen met het ING Nederland fonds. Als organisaties kunnen wij elkaar versterken, we vinden het een prachtige kans dat we deze unieke samenwerking met elkaar aan kunnen gaan!