Armoede onder scholieren blijft onder de radar

01 november 2021 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Hoewel het grootste deel van de middelbare scholen beschikking heeft over een zorgsysteem voor ouders met een laag inkomen, blijft de specifieke financiële situatie van gezinnen en de impact daarvan op kinderen moeilijk te achterhalen. Hierdoor zijn scholieren die in armoede opgroeien met regelmaat niet goed in beeld bij de schoolleiding, mentoren en docenten.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Fonds Kinderhulp in samenwerking met ASN Bank. Voor het onderzoek interviewde Kinderhulp docenten en mentoren op middelbare scholen over hun ervaringen met leerlingen in armoede. Daarnaast werd een schriftelijke enquête gehouden onder 700 scholieren in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar. Zij werden onder andere gevraagd naar de schoolmiddelen die ze tot hun beschikking hebben, zoals een eigen slaapkamer, laptop of goede internetverbinding.

Docenten en mentoren geven in het onderzoek aan dat armoede vaak buiten beeld blijft, ondanks de daarvoor bedoelde zorgsystemen en hulpmiddelen. Ouders doen volgens hen zelfs amper beroep op deze middelen, terwijl armoede volgens de landelijke statistieken wel degelijk aanwezig is. “De financiële thuissituatie blijft een moeilijk gespreksonderwerp, zowel voor docenten als scholieren. Schaamte is volgens leerkrachten een belangrijke factor”, legt Kinderhulp uit.

Armoede onder scholieren blijft onder de radar

Een toekomst voor iedereen

ASN Bank ondersteunt Kinderhulp sinds 2014 in haar missie en behoort tevens tot de strategische partners van de organisatie. De bank doneert jaarlijks een percentage over het bedrag dat op alle rekeningen van ASN Jeugdsparen samen is gespaard.

De bank legt uit dat het partnerschap past bij hun missie: een rechtvaardige, duurzame toekomst voor iedereen. “ASN Bank vindt het belangrijk dat het welzijn van kinderen duurzaam wordt verbeterd en nam daarom het initiatief voor dit onderzoek.”