Bijna twee miljoen huishoudens houden zich bezig met beleggen

17 december 2021 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Sparen levert steeds minder geld op; sterker nog, met de huidige hoge inflatie en lage spaarrente leveren Nederlandse consumenten maandelijks juist aan koopkracht in. Het is dan ook niet gek dat mensen op zoek gaan naar andere manieren om hun vermogen uit te bouwen; beleggen is daarbij een steeds populairder alternatief.

Uit de jaarlijkse Consumentenmonitor Beleggen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt zelfs dat het aantal beleggende huishoudens in 2021 is toegenomen met 12% tot 1,9 miljoen. 41% van de respondenten geeft aan dat de huidige lage rente – en in de toekomst mogelijk negatieve rente – hen motiveerden om te beginnen met beleggen. Verder blijkt uit het onderzoek dat het merendeel van hen (66%) een voorkeur heeft voor zelfstandig beleggen.

Ochtendhumeur

Verder blijkt uit het onderzoek dat een derde van de beleggers minstens één keer per dag naar de waarde van hun beleggingen kijkt. Van de risicozoekende beleggers kijkt zelf 50% dagelijks naar de waarde van hun portefeuille, tegenover 26% van de beleggers die zichzelf als voorzichtig  omschrijven. Ook monitoren startende beleggers vaker de waarde van hun beleggingen dan ervaren beleggers.

Rol rentestand bij keuze om met een hoger bedrag te gaan beleggen

Hoewel het logisch klinkt om dagelijks de beurkoers te checken, heeft dit volgens experts weinig zin. “Koersen schommelen van dag tot dag, maar op de lange termijn groeit de wereldeconomie altijd. Keer op keer toont onderzoek aan dat je het beste rendement realiseert door beleggingen te spreiden en er vervolgens minimaal 10 jaar niks mee doet. Saai maar succesvol. Dagelijks de beurskoers controleren levert alleen een ochtendhumeur op”, aldus het advies.

Het aandeel beleggers dat periodiek geld op de beleggingsrekening stort is volgens AFM toegenomen van 29% in 2020 tot 38% in 2021. Door aankoopmomenten over de tijd te spreiden, verkleint de belegger de kans om net op een hoogtepunt van de markt te kopen. De frequentie van de stortingen is wel afgenomen: in 2019 legde nog 91% van de beleggers maandelijks in, in 2021 is dit nog 78%.

Gebrekkige kennis

Uit het onderzoek blijkt tot slot dat bijna tweederde van de Nederlandse beleggers het liefst zelfstandig belegt, 74% daarvan stelt geen interesse te hebben in professionele hulp of ondersteuning met betrekking tot beleggen. Een interessante houding. Uit onderzoek van onder andere het Nibud blijkt namelijk dat beleggers lang niet altijd over de juiste kennis beschikken. 

Onderwerpen waarbij men interesse heeft in professionele hulp

In het onderzoek werd de deelnemers een vraag voorgeschoteld over risicospreiding; 43% van hen gaf daarbij een fout antwoord. De onderzoekers van het Nibud waarschuwen startende beleggers dan ook voor zelfoverschatting. “Bij beleggen is het belangrijk om zelf voldoende kennis te hebben. Of in ieder geval een bewustzijn van een gebrek aan eigen kennis waardoor je het beleggen aan een expert overlaat.”

De mensen die wel openstaan voor hulp, willen vooral de mogelijkheid hebben om vragen te stellen en hebben behoefte aan een uitleg over het samenstellen van de beleggingsportefeuille. Ook staan zij open voor suggesties voor beleggingen die aansluiten bij hun situatie.