Deelnemers Klimaatcommitment lopen (grotendeels) voor op schema

09 november 2021 Banken.nl 3 min. leestijd

Iets meer dan de helft van de deelnemers van het Klimaatcommitment – circa vijftig Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders – loopt voor op het Klimaatakkoordschema. Het is de belangrijkste conclusie in de door KPMG opgestelde voortgangsrapportage die onlangs naar het Ministerie van Financiën werd opgestuurd.

Uit het onderzoek blijkt dat 89% van de financiële instellingen de CO2-gehaltes van hun financieringen en beleggingen in kaart hebben gebracht. Tevens komt naar voren dat 51% van de ondertekenaars al actieplannen heeft opgesteld om te kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het Parijsakkoord. KPMG concludeert dus dat iets meer dan de helft van de deelnemers de gemaakte afspraken in het Klimaatcommitment sneller dan gepland uitvoert.

“De financiële sector kan en wil een stimulerende en ondersteunende rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering”, stelt de Nederlandse Vereniging van Banken. Het meten (en weten) van de €3.000 miljard aan beheerde leningen en beleggingen speelt daarbij een cruciale rol. Door het CO2-gehalte in kaart te brengen kunnen de instellingen concrete actieplannen opstellen én uitvoeren.

Deelnemers Klimaatcommitment lopen (grotendeels) voor op schema

Oorspronkelijk werd afgesproken dat de deelnemers uiterlijk in 2022 hun actieplannen bekend zouden maken, maar inmiddels heeft dus iets meer dan de helft van de instelling dit al gedaan. Tevens werken de deelnemers momenteel aan een gezamenlijke visie voor een modelactieplan en worden de meetmethodes meer met elkaar in lijn gebracht.  

Net-Zero

In een brief bij de gepresenteerde voortgangsrapportage beschrijven de financiële instellingen tevens wat zij verder nog willen doen (en hebben gedaan) om bij te dragen aan het Parijsakkoord. Zo hebben verschillende banken, Nederlandse vermogensbeheerders en verzekeraars zich aangesloten bij de Net-Zero Banking en de Net-Zero Insurance Alliance en het Net-Zero Asset Managers Initiative.

De NVB schrijft dat deze internationale samenwerkingsverbanden triljoenen aan activa vertegenwoordigen en samen de uitstoot van broeikasgassen tegengaan om de opwarming van de aarde te beperken tot  1,5 graden. Daarnaast brengen zij diverse portfolio’s van bedrijven in lijn met de netto nul emissies voor 2050. Tot slot is het de bedoelding dat de banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen hun klanten actief aanspreken op hun klimaatbeleid (onder andere via Climate Action 100+).

Zesde Klimaatwerkconferentie

De betrokken overkoepelende brancheorganisaties – Dufas, NVB, Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie – organiseren op 16 november de zesde editie van het klimaatwerkconferentie. Het doel van de conferentie is om de deelnemers goede voorbeelden en praktische handvatten mee te geven, om op die manier de verduurzaming bij bedrijven te versnellen.

“De werkconferentie gaat in op de fysieke gevolgen van de klimaatverandering en welke rol de financiële sector hier als belegger en financier in kan en wil spelen”, legt de NVB uit. “ Na een paneldiscussie met de directeuren van de vier koepelorganisaties vinden er op het event deelsessies plaats.