Financiële sector lanceert klimaatcommitment.nl

01 juni 2021 Banken.nl 2 min. leestijd

De financiële sector heeft tijdens de vijfde werkconferentie – in het kader van het Klimaatcommitment – de nieuwe website klimaatcommitment.nl gelanceerd. Circa vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders willen daarmee een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord.

De nieuwe website bevat een uitgebreide toelichting van het klimaatcommitment, de verschillende publicaties die sinds de ondertekening van het commitment zijn verschenen, een overzicht van de organisaties (koepels en bedrijven) die het commitment hebben ondertekend en nieuwsberichten over de stappen die de financiële sector zet om de klimaatverandering tegen te gaan.

Transparantie

De organisaties die het commitment hebben ondertekend hebben daarbij een viertal afspraken gemaakt waaraan men zich moet houden. Ten eerste beloven de betrokken partijen deel te nemen aan de financiering van de energietransitie en aanvaarden zij hiertoe een inspanningsverplichting binnen de kaders van wet- en regelgeving en de risicorendementdoelstellingen. Ten tweede moeten de deelnemers het CO2 gehalte meten van hun relevante financiering en beleggingen. Het is daarbij de bedoeling dat men daarover, vanaf het boekjaar 2020, publiekelijk rapporteert. 

Vervolgens is het de bedoeling dat de partijen uiterlijk in 2022 hun actieplannen – inclusief reductiedoelstellingen – voor 2030 bekendmaken. Men moet daarbij toelichten welke acties zij ondernemen om bij te dragen aan het Akkoord van Parijs. Tot slot stellen de deelnemers dat het commitment integraal deel uitmaakt van het Klimaatakkoord.

De organisaties willen een jaarlijks overleg met alle betrokkenen over de voortgang van de uitvoering van de afspraken. De deelnemers schrijven op de website dat iedere partij zich primair zal richten op de activiteiten die het meest direct in de eigen invloedssfeer liggen, die passen bij de financiële risico-rendement doelstelling en die aansluiten op de rol van de desbetreffende partij in de financiële keten.

Tijd voor actie

De doelstelling van het Klimaatakkoord is om in 2030 een reductie van 49% van de CO2-uitstoot ten opzichte van het jaar 1990 te realiseren. Tijdens de vijfde Kilmaatwerkconferentie stelde gespreksleider Anouschka Laheij dat de Nederlandse financiële sector internationaal voorop loopt in haar bijdrage aan de klimaatdoelen, maar dat er nog veel werk aan de winkel is.

“Want een recent rapport laat zien dat als we in dit tempo doorgaan, de partijen van het Parijse klimaatakkoord de wereldwijde emissies in 2030 met maar 0.7% hebben verlaagd. Tijd voor nog meer acties dus.”

Lees ook: Klimaatwerkconferentie Financiële Sector: ‘NU versnellen én successen laten zien’