Triodos presenteert ambitie om voor 2035 net-zero te bankieren

08 november 2021 Banken.nl 3 min. leestijd

Triodos Bank heeft zijn ambitie bekendgemaakt om zo snel mogelijk – en uiterlijk in 2035 – een volledig (net-zero) duurzame bank te willen zijn. Het is de ambitie van de bank om de uitstoot van broeikasgassen, die gerelateerd kan worden aan alle leningen en beleggingen van de bank, sterk te reduceren. En dat met behulp van doelstellingen die “op de wetenschap gebaseerd zijn”.

De resterende uitstoot wil de bank compenseren door te investeren in duurzame projecten die broeikasgassen uit de lucht halen. Triodos hoopt met behulp van deze doelstelling hun leningen- en beleggingsportefeuille af te stemmen op een maximale wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius.

Triodos-CEO Jeroen Rijpkema legt uit dat de huidige klimaatsituatie in toenemende mate het leven van mensen beïnvloed en verstrekkende gevolgen heeft voor de natuur. “Bosbranden, hittegolven, zware overstromingen en het verlies van biodiversiteit. Concrete bewijzen van de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen, ruim vóór 2050.” Volgens Rijpkema bevinden we ons in het beslissende decennium. “Daarom heeft Triodos de ambitie om in 2035 netto nul te zijn.”

Triodos presenteert ambitie om voor 2035 net-zero te bankieren

"Geen gemakkelijke opgave”, vult Triodos-CCO Jacco Minnaar zijn collega aan. “Zelfs voor een bank die duurzaamheid hoog in het vaandeel heeft staan en die al kan bogen op een al behoorlijk duurzame beleggingsportefeuille.” De bestuurder hoopt (en verwacht) dat de ambitie van de bank andere partijen uit de financiële sector zal inspireren om ook sneller te handelen. 

Als één naar nul

Bij het formuleren van zijn doelstelling heeft Triodos gekozen voor een holistische benadering. De bank wil niet alleen de uitstoot van broeikasgassen verminderen, maar tegelijkertijd ook de sociale inclusie bevorderen en biodiversiteit behouden. “We kunnen alleen als één naar nul”, stelt Rijpkema. Triodos heeft daarvoor vier concrete beleidspunten op papier gezet.

Ten eerste wil de bank enerzijds zijn hypotheekklanten ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis. Anderzijds moet het gebruik van bio-based bouwen bevorderd worden. Ten tweede is Triodos voornemens om te investeren in groene energie, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor een duurzame energietransitie.

Vervolgens wil Triodos ten aanzien van zijn beleggingen (beursgenoteerd, particulier vreemd vermogen en eigen vermogen) de koolstofintensiteit terugdringen om in 2015 netto-nul te bereiken. Tot slot moet een “aanzienlijk” deel van de toekomstige portefeuille van de bank bestaan uit “natuurlijk kapitaal, natuurgerichte financiering en regeneratieve biologische landbouw, waarmee koolstof wordt vastgelegd en de biodiversiteit wordt ondersteund”.

Bijsturen waar nodig

Triodos legt uit dat het bij het formuleren van zijn ambitie, per sector zijn kredietportefeuille heeft geanalyseerd om te beoordelen hoe ‘decarbonisation’ het beste bereikt kan worden. Tevens stelt de bank dat het de komende maanden een concretere routekaart wil uitwerken, waarbij de plannen beoordeeld moeten worden door een extern accountancykantoor.

Om een “robuuste methodologie” te hanteren bij het behalen van zijn ambitie, heeft Triodos de ontwikkeling van het Partnership for Carbon Accounting Financials ondersteund. De uitvoer (en haalbaarheid) van de plannen worden in 2025 geëvalueerd. “Waar nodig, passen we onze aanpak aan”, concludeert de bank.