ING treedt op als gids in ‘sustainability-linked finance markt’

19 oktober 2021 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel

In 2017 werd sustainability-linked finance door ING in het leven geroepen. Met deze nieuwe vorm van financiering worden tarieven gekoppeld aan de duurzaamheidsprestaties van een klant. Sindsdien is de populariteit van het systeem gegroeid en bieden steeds meer banken dergelijke producten aan. "Maar hebben ze wel juiste impact?", vraagt ING zich af.

Onlangs publiceerde ING de whitepaper ’The credibility of the sustainability-linked loan’, waarin Hoofd Sustainable Finance Leonie Schreve uiteenzet waarom ING er zo veel aan gelegen is om de integriteit van deze snelgroeiende markt te beschermen. In dit artikel geeft Schreve – met behulp van een vijftal vragen – een beknopte samenvatting van haar paper.

Waarom is de integriteit van de sustainability-linked finance markt in gevaar?

“Echt iedereen moet meedoen om ervoor te zorgen dat de sustainability-linked finance markt daadwerkelijk gericht is op het creëren van de impact die we van deze producten mogen verwachten. ING is niet de enige speler in deze markt en duurzaamheid an sich is natuurlijk ook niet iets wat je alleen doet.”

Leonie Schreve, Hoofd Sustainable Finance ING

“De geloofwaardigheid van de markt is medeafhankelijk van de vraag in hoeverre klanten zelf daadwerkelijk met duurzaamheid bezig zijn. Er is altijd een risico dat bedrijven voor minder ambitieuze doelstellingen gaan, wat weer ten koste gaat van de kwaliteit van het product en de impact daarvan. Wij geven de voorkeur aan bedrijfsgerichte duurzaamheidskoppeling in plaats doelstellingen die bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan liefdadigheidsdonaties. Als we de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd willen bieden, moeten we versnellen en impactvolle maatregelen nemen.”

Hoe wil ING de geloofwaardig van sustainability-linked finance waarborgen?

“Toen we in 2017 de eerste duurzaamheidslening voor Philips initieerden, was het ons doel om de klant te helpen bij de overgang naar een duurzame economie en om een echte impact te hebben op de meest materiële duurzaamheidskwesties. Om hierin zo effectief mogelijk te zijn, vinden wij dat de duurzaamheidsdoelstellingen die gekoppeld zijn aan financiering ambitieus moeten zijn, erkend moeten worden in de gehele sector en geverifieerd moeten worden door een gerenommeerde en onafhankelijke partij.”

“Deze opzet zal de geloofwaardigheid van de markt beschermen en ervoor zorgen dat ondernemingen de moeilijkste en dringendste problemen het eerste aanpakken. Als de ambitie te laag is, hebben aan duurzaamheid gekoppelde producten niet de impact waarvoor ze bedoeld zijn.”

Waarom nemen we dit standpunt in?

“Zoals we zagen met de recente publicatie van het klimaatrapport van het IPCC – een ‘code rood voor de mensheid’ – staat de wereld voor zeer dringende uitdagingen. Er is een flinke impuls nodig om te reageren met de urgentie die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen en de uitstoot van broeikasgassen tot nul terug te brengen. Het is van cruciaal belang dat aan duurzaam gelinkte financieringsstructuren ambitieus zijn en de meest urgente uitdagingen met maximale impact aangepakt worden.”

“Alles minder dan dat draagt niet bij aan de opbouw van een duurzame economie. Hoewel ‘greenwashing’ een term is die we niet in de mond nemen, bestaat er wel degelijk een risico van dalende normen, vooral naarmate dit type financiering meer mainstream wordt. We kunnen het – gezien het IPCC rapport – niet veroorloven om kleine stapjes te zetten. ING is niet de enige bank die deze producten aanbiedt, het is daarom een sector brede inspanning om de gewenste verandering teweeg te brengen.”

Hoeveel kan ING doen?

"Als we zelf de transacties structuren, kunnen we onze invloed inzetten om klanten te sturen in de richting van geloofwaardige doelen met een grote impact. Zelfs als ze aandringen op een structuur die niet volledig naar onze zin in. Maar we hebben niet dezelfde ‘macht’ als we deelnemen aan transacties van andere banken.”

“Hoewel wij altijd onze mening hebben gegeven, laat de marktdynamiek ons niet altijd toe om de juiste structuren op te zetten als wij niet de leidende rol hebben. Daarom denken wij dat het in belang van alle partijen is om de geloofwaardigheid van sustainability-linked finance te waarborgen en de integriteit van aan duurzaamheid gekoppelde bankproducten te beschermen.”

“Er is al meer transparantie op de obligatiemarkt omdat partijen moeten rapporteren hoe zij de opbrengsten van groene obligaties gebruiken en wat de impact van de investering is. Wereldwijde kredietorganisaties bevelen nu ook sterk aan om duurzaamheidsleningen te verifiëren door een derde partij om de geloofwaardigheid van het product te verbeteren.”

“Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving – zoals de obligatiestandaard van de Europese Commissie – zullen ook helpen om de kwaliteit van de markt te verbeteren naarmate deze zich ontwikkelt.”

What’s in it for ING? Zijn we niet te streng voor onszelf door deze kant op te bewegen?

“Het is altijd ons uitgangspunt geweest dat duurzaam ondernemen beter dan ondernemen is. We zien dat bedrijven met een geloofwaardige duurzaamheidsstrategie en sterke duurzaamheidspraktijken een lager kredietrisico hebben. En een lagere kredietrisico betekent dat we het anders kunnen prijzen.”

“Het verhogen van de standaard van aan duurzaamheid gekoppelde producten is nauw verbonden met al het andere dat we doen om de overgang naar een netto bul-economie te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het terugdringen van de financiering van kolenstroom tot bijna nul in 2025. Het koppelen van financiële producten aan de duurzaamheidsprestaties van onze klanten is simpelweg een andere manier waarop we hen helpen om hun duurzaamheidsproces te versnellen.”