ING Real Estate Finance plant vastgoedbos in Bolivia (en Nederland)

07 oktober 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De vastgoedafdeling van ING is voornemens om een ‘vastgoedbos’ te planten in Nederland (10 hectare) en Bolivia (170 hectare). Op deze manier wil ING Real Estate Finance zijn steentje bijdragen aan de doelstelling om de CO2-uitstoot binnen de vastgoedsector met minimaal 20% te reduceren.

Om het vastgoedbos te realiseren is ING Real Estate Finance de samenwerking aangegaan met Trees for All, een stichting die gespecialiseerd is in boomplantprojecten en die wereldwijd projecten onderneemt. Het eerste deel van het vastgoedbos wordt in Limburg geplant, waarna het stapsgewijs naar andere provincies wordt uitgebreid. In Bolivia worden inheemse bomen, fruitbomen, koffie- en cacaostruiken aangeplant door boeren.

Simone Groenendijk, Directeur Trees for All, legt uit dat de stichting zijn (bos)projecten selecteert aan de hand van diverse criteria waarbij duurzame aanplant en beheer, klimaatverbetering, biodiversiteit en sociaaleconomische impact centraal staan. “Wij gaan graag een samenwerking aan voor de langere termijn, want we willen niet alleen bomen planten, maar met elkaar toekomstbestendige bossen creëren en behouden.”

ING Real Estate Finance plant vastgoedbos in Bolivia (en Nederland)

75.000 bomen

ING Real Estate Finance kiest er dus voor om het grootste deel van de uitstoot te compenseren middels CO2-credits (ook wel gecertificeerde compensatie genoemd). Dit gebeurt via het met de Plan Vivo-standaard gecertificeerde project in Bolivia, dat al sinds 2008 wordt gesteund door Trees for All. In Nederland is de aanplant niet gecertificeerd, maar is er een indicatie voor de beoogde CO2-vastlegging.

Volgens Groenendijk is de koolstofmarkt in Nederland nog in ontwikkeling, waardoor ‘Nederlandse gecertificeerde CO2-credits’ nog niet bestaan. “Voor nu is ons belangrijkste doel om zoveel mogelijk nieuw bos aan te planten en het is fantastisch dat ING de aanplant van 75.000 bomen mogelijk wil maken.”

Meer bos creëren

ING Real Estate Finance-Directeur Hein Wegdam legt uit dat het een bewuste keuze was om zowel in Nederland als in het buitenland bomen te planten. “Het gecertificeerde project in Bolivia heeft brede impact en draagt niet alleen bij aan een beter klimaat, maar ook aan betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking. Maar uiteraard willen we ook graag in Nederland bijdragen aan de doelstelling om meer bos te creëren.”

ING-klanten kunnen bij een (her)financiering gebruik maken van de mogelijkheid om ook een bijdrage aan het vastgoedbos te doen. Zij ontvangen van ING Real Estate Finance dan de helft van het aankoopbedrag weer terug in de vorm van een korting op de afsluitprovisie. Dit bedrag wordt vervolgens verdubbeld en gedoneerd aan Trees for All voor het vastgoedbos in Nederland en Bolivia.