“Belangenbehartiging slaagt alleen als je komt tot een duurzame relatie”

04 oktober 2021 Banken.nl 3 min. leestijd

Wat doet een belangenvereniging voor de bankensector eigenlijk - die vraag krijgen NVB-collega’s geregeld. Banken kunnen toch immers prima voor zichzelf opkomen? Dat klopt, maar er zijn veel zaken die banken samen moeten en willen doen.

In deel 1 van de reeks ‘Samen voor de sector’ is het woord aan Edmond Stassen, hoofd beleid bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): “Ons werk draait om het verbinden van mensen en inhoud. Waarbij je in de schoenen van de ander moet gaan staan en als sector kritisch naar jezelf moet kunnen kijken: wat kan of moet echt anders?”

Mensen en inhoud verbinden. Dat begint met de telefoon pakken, begint Stassen: “Stel: er zijn geluiden dat in een bepaalde branche knelpunten met financiering zijn. Dan zoeken we contact met die personen en bellen wij met professionele counterparts. Met bijvoorbeeld sectormanagers bij banken en met een brancheorganisatie. Wat gebeurt er in die specifieke situatie, en waardoor ontstaat het knelpunt? Ook kunnen er contacten zijn met bijvoorbeeld MKB-Nederland of werkgeversorganisatie VNO-NCW."

Edmond Stassen, hoofd beleid bij NVB

"Maar ook met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat of – bijvoorbeeld - Financiën. Met een open blik kijk je naar wat er speelt bij alle betrokkenen. Je probeert – vaak door de emoties heen – zicht te krijgen op de feiten: waar gaat het precies over? Je moet eerst zeker weten dat je het over dezelfde feiten hebt. Pas daarna kun je kijken waar de meningen verschillen, en wat je kunt én wilt doen om tot elkaar te komen. En soms kan dat niet en ook dan moet je met elkaar verder!”

Niet afwachten

Pro-activiteit is belangrijk bij belangenbehartiging, vervolgt Stassen: “Het is vooruitkijken: wat staat ons te wachten de komende tijd? Wacht je af, dan is een vraag uitgegroeid tot een probleem, of zijn de verhoudingen al verstoord. Neem de afgelopen coronaperiode, waarin ondernemers al snel meer mogelijkheden kregen voor uitstel van aflossing van hun krediet."

"Banken hebben direct na het uitbreken van de coronacrisis geschakeld met stakeholders, zoals overheden en MKB-Nederland, om samen te werken aan het ondersteunen van ondernemers. Niet afgewacht totdat er een levensgroot economisch probleem zou ontstaan. Maar de pijn zo goed als het kan voor veel mensen helpen opvangen.”

Duurzame relatie

Stassen: “Ons werk als belangenbehartiger is om na te gaan hoe we samen met alle betrokkenen al in een vroeg stadium zaken kunnen oppakken en oplossen. Waarbij je echt in de schoenen van de ander moet gaan staan. Diens perspectief opzoekt en van daaruit ook kritisch naar jezelf kijken. Kunnen of moeten we als bankensector zelf ook dingen anders aanpakken?"

"Belangenbehartiging slaagt alleen als je tot een duurzame relatie komt, waarin je beiden geeft en neemt. Of het nu gaat om een gezamenlijke analyse of een campagne: partijen met wie je samenwerkt, moeten niet achteraf spijt krijgen of het gevoel hebben dat hen geen recht is gedaan. Samen trots zijn op wat je bereikt – daar wil ik altijd naartoe."

Dit artikel is eerder verschenen in Bank | Wereld Online, een uitgifte van de Nederlandse Vereniging van Banken.