Coronacrisis ‘goed’ voor inzet anti-witwastechnologie

20 september 2021 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een derde van financiële instellingen zet in reactie op de coronacrisis versneld in op AI en machine learning (ML) voor anti-witwastechnologie (AML). Tevens claimt 39% van de compliance professionals dat hun AI/ML-adoptieplannen onverhinderd doorgaan, ondanks de verstoring van de crisis. Dat blijkt uit onderzoek naar AML-technologie van SAS, KPMG, en de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).

Het rapport ‘The State of AI and Machine Learning Adoption in Anti-Money Laundering Compliance’ en het aanvullende survey data dashboard is het resultaat van een onderzoek onder meer dan 850 ACAMS-leden wereldwijd. ACAMS vroeg de respondenten in welke mate hun werkgever gebruikmaakt van technologie om witwaspraktijken op te sporen.

SAS schrijft dat AI en ML zich hebben ontpopt als belangrijke technologieën voor compliance-professionals om hun AML compliance processen te optimaliseren voor de bestrijding van financiële criminaliteit en witwassen. Uit het onderzoek komt naar voren dat 57% van de ondervraagden die AI/ML reeds heeft ingezet in zijn/haar AML-compliance processen, bezig is met het testen van AI-oplossingen of deze in de komende 12 tot 18 maanden verwacht te implementeren.

Coronacrisis ‘goed’ voor inzet anti-witwastechnologie

Steeds hogere eisen

Eugene van Kampen, senior fraudeadviseur bij SAS, legt uit dat toezichthouders steeds hogere eisen stellen aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de kwaliteit van rapportages. “Omdat criminelen steeds geavanceerdere technieken en methoden tot hun beschikking hebben wordt het steeds lastiger voor financiële instellingen om hun criminele activiteiten op te sporen.”

“Het gebruik van enkel op regels gebaseerde detectie is niet meer voldoende en moet gecombineerd worden met meer geavanceerde technologieën, zoals AI en ML, waarbij een detectiesysteem een zelflerend vermogen heeft.” Het onderzoek laat zien dat het niet alleen de allergrootste financiële instellingen zijn die voorop lopen bij de invoering van dergelijke technologieën.

Zo beschouwt 28% van de grote financiële instellingen (met een vermogen van meer dan €840 miljoen) zichzelf als innovator en early adopter van AI-technologie. De onderzoekers noemen het bemoedigend dat ook 16% van de kleinere financiële instellingen (met een waarde van minder dan €840 miljoen) zichzelf als koploper beschouwt op het gebied van AI-adoptie.

“Een sterk percentage kleinere financiële organisaties bestempelt zichzelf als voorloper”, legt Tom Keegan (KPMG) uit. “Dit ontkracht de mythe dat geavanceerde technologische oplossingen buiten het bereik van kleinere financiële organisaties liggen. Nu zowel kleinere als grotere organisaties onderworpen zijn aan hetzelfde niveau van regelgeving, is het belangrijk dat deze cijfers blijven stijgen.”

Dynamische technologieën

De ‘verbetering van de kwaliteit van onderzoeken naar financiële criminaliteit en van FIU-rapportages (40%)’ en ‘het verminderen van false positives en de daaruit voortvloeiende operationele kosten (38%)’ worden door de ondervraagden gezien als de twee belangrijkste drijfveren voor de toepassing van AI en ML-technologieën.

Volgens David Stewart, directeur van Financial Crimes en Compliance bij SAS, zijn veel financiële instellingen gaan inzien – vanwege de radicale verschuiving in consumentengedrag, aangewakkerd door de pandemie – dat statische en op regels gebaseerde monitoringsstrategieën niet zo nauwkeurig of adaptief zijn als gedragsgerichte besluitvormingssystemen. “AI- en ML-technologieën zijn van nature dynamisch en kunnen zich op intelligente wijze aanpassen aan veranderingen in de markt en opkomende risico’s.”

“Daarnaast kunnen ze snel in al aanwezige compliance-programma’s worden geïntegreerd, met minimale disruptie. Early adopters behalen aanzienlijke efficiëntieverbeteringen terwijl ze hun instellingen helpen te voldoen aan de groeiende vereisten op het gebied van regelgeving.”

Voor meer inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de adoptie van AI en ML in AML compliance, raadt SAS aan om het on-demand AML webinar ‘The Truth Revealed: Global Insights on the Adoption of AI in the Fight Against Money Laundering and Financial Crime’ te bekijken.