Winst van de Volksbank daalt naar €94 miljoen

17 augustus 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Mede vanwege de lage rentestand en de implementatie van de ‘beter voor elkaar – van belofte naar impact’-strategie is de nettowinst van de Volksbank gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. Destijds boekte de bank een winst van €106 miljoen. In 2021 is dat €94 miljoen, een daling van 11%.

In de eerste zes maanden van 2021 spaarden klanten van de Volksbank – ondanks de huidige lage rente – €2,6 miljard extra. In totaal heeft de bank nu €44,7 miljard aan spaargeld in beheer. Mede omdat de Volksbank geld moet betalen om het spaargeld van klanten bij de Europese Centrale Bank (ECB) te stallen, zijn de totale baten gedaald tot €417 miljoen (in de eerste helft van 2020 was dat €480 miljoen).

Tevens zijn de operationele lasten gestegen naar €322 miljoen (€292 miljoen in de eerste helft van 2020). Volgens de bank is de helft van de stijging het gevolg van hogere personeelskosten van de implementatie van de nieuwe strategie (waarin de bank inzet op een sterke klantrelatie en het realiseren van maatschappelijk impact) en de andere helft het gevolg van hogere wettelijke heffingen.

Winst van de Volksbank daalt naar €94 miljoen

Daarentegen vloeit er – vanwege de positieve macro-economische vooruitzichten – €31 miljoen uit de stroppenpot terug naar de bank. Vorig jaar moest de Volksbank nog €45 miljoen opzij zetten voor leningen die mogelijk niet zouden worden terugbetaald vanwege de coronacrisis. 

De Volksbank is voornemens om in oktober, als de ECB en De Nederlandsche Bank het weer toestaan, alsnog het dividend over 2019 en 2020 uit te betalen. Tijdens de crisis verboden de centrale banken dat, omdat banken een sterkere kapitaalbuffer nodig hadden voor het geval er een economische schok zou optreden.

Een goede start

Volgens de Volksbank-directievoorzitter Martijn Gribnau heeft de bank in de eerste helft van 2021 een goede start gemaakt met de uitvoering van zijn nieuwe strategie ‘beter voor elkaar – van belofte naar impact’. “Mooi dat dit zich vertaalt naar een groei in het aantal multi-klanten. Ik ben er bovendien trots op dat onze dienstverlening hoog gewaardeerd wordt in klanttevredenheidsonderzoeken. Onze financiële resultaten weerspiegelen zowel de aanhoudende lage rente-omgeving als de verbeterende macro-economische vooruitzichten.”

“Dit heeft aan de ene kant geleid tot verdere druk op onze rentebaten en aan de andere kant tot een vrijval van voorzieningen voor leningen. In de tweede helft van 2021 blijven wij ons richten op het boeken van verdere vooruitgang op onze strategie, waaronder de vermindering van de impact van ons liquiditeitsoverschot, de afronding van een kwaliteitsverbeteringsproject voor onze gegevensrapportages, en het leggen van de basis voor een nieuwe en meer flexibele manier van werken.”