Banken financieren bedrijven in coronatijd voor €33 miljard

22 december 2020 Banken.nl 3 min. leestijd

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels bijna 172.000 ondernemers financiële ondersteuning geboden, voor in totaal zo’n €33 miljard, zo blijkt uit periodiek onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken.

De financiële steun van banken in deze crisistijd komt in de vorm van onder meer het uitstellen van aflossingen, het verstrekken van leningen of het verruimen van de kredietruimte. “De laatste Corona Monitor van dit jaar laat zien dat banken het afgelopen jaar alles hebben gedaan wat mogelijk is om bedrijven en consumenten te ondersteunen met extra financiering. Ik ben dankbaar dat banken dat hebben kunnen doen, in nauwe samenwerking met de overheid en onze maatschappelijke partners”, vertelt NVB Bestuursvoorzitter Chris Buijink.

Banken hebben sinds het uitbreken van het coronavirus afgelopen maart meer dan 42.000 nieuwe financieringen verleend aan bedrijven, met een totale waarde van €29,9 miljard. Uit de NVB Corona Monitor komt naar voren dat 6500 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie. De garantieregelingen (zoals de BMKB-C, de GO-C en de KKC) hebben een waarde van €1,8 miljard. 129.000 bedrijven hebben uitstel van betaling gekregen van hun bank. Met het uitstel is in totaal 3,1 miljard euro gemoeid. Daarmee komt de totale financiële steun vanuit de banken neer op zo’n €33 miljard0. Zo’n drie weken terug lag dit bedrag nog op €30,6 miljard.

Verder hebben vooralsnog meer dan 37.000 consumenten uitstel van betaling gekregen voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet, veelal voor een periode van één tot drie maanden. Hiermee is in totaal €88 miljoen euro gemoeid (net als drie weken terug).*  
Ondersteuning bedrijven in miljarden euros

Buijink: “We hebben begrip voor de schok die de lockdown bij veel ondernemers teweeg heeft gebracht, juist in een tijd waarin zij dachten veel van hun omzetverlies goed te kunnen maken. Banken willen er in deze moeilijke tijd zijn voor hun klanten en houden nauwlettend in de gaten hoe het met hen gaat.”

De NVB-voorzitter prijst de steunmaatregelen vanuit het Rijk voor noodlijdende bedrijven en wijst tegelijkertijd op de verschillende manieren waarop de bankensector verder kan ondersteunen. Zo noemt hij “faciliteiten voor aanvullende financiering, toegesneden op de coronacrisis, zoals de KKC, de BMKB-C en de GO-C”, maar ook “extra uitstel van aflossing”, volgens Buijink nog altijd nadrukkelijk een onderdeel van het instrumentarium van banken om “in de kern gezonde ondernemers bij te staan waar dat nodig is”.

Nog een voorbeeld is het bieden van een betaalpauze op de hypotheek of consumptieve lening. Dat is een tijdelijke oplossing erop gericht om wegvallende inkomsten een aantal maanden te kunnen opvangen. Als klanten, bijvoorbeeld door werkloosheid, meer structurele betalingsproblemen verwachten, is het verstandig om (opnieuw) in gesprek te gaan met de bank. “De bank zoekt dan samen met de klant naar een passende en meer langetermijnoplossing. Zo’n oplossing is altijd maatwerk en het belangrijkste uitgangspunt daarbij blijft dat banken hun klanten willen beschermen voor lasten die ze niet kunnen dragen”, besluit Buijink.

Om bij een betaalpauze voor de hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, moeten consumenten zich uiterlijk op 1 april 2021 bij hun hypotheekverstrekker gemeld hebben.