Gouden Spreekbuis Hypoteekverstrekkers 2020 gaat naar Florius

12 oktober 2020 Banken.nl 4 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

De Gouden Spreekbuis Hypotheekverstrekkers – een prijs voor geldverstrekkers die hun dienstverlening aan hypotheekadviseurs het meest hebben verbeterd of vernieuwd – gaat dit jaar naar Florius. Daarmee valt de prijs opnieuw in de stal van ABN AMRO, dat er twee jaar geleden zelf met de honneurs vandoor ging. Een nieuwe graadmeter voor dit jaar was hoe geldverstrekkers zijn omgegaan met Covid-19. Aegon en ING eindigen op de plaatsen #2 en #3. 

Een duidelijke en transparante handelswijze, richting adviseurs én eindconsumenten, zijn onmisbaar voor een hoge notering in de jaarlijkse race om de Gouden Spreekbuis Hypotheekverstrekkers. Maar ook ontwikkeling op het gebied van bekendheid, imago en voorkeurspositie spelen een rol. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er in de vorm van Covid-19 bovendien een factor van formaat bijgekomen die voor nieuwe uitdagingen heeft gezorgd, voor zowel hypotheekverstrekkers als hypotheekadviseurs.

Het eindresultaat is een optelsom van scores op vijf verschillende deelgebieden, zoals deze voorgelegd worden in de Imago Blauwdruk Hypotheekverstrekkers 2020. Deze deelgebieden zijn:

  • Ontwikkeling van goede initiatieven, proposities en/of dienstverlening waarmee de adviseur beter presteert;
  • Concreet maken hoe het belang van de consument zwaar weegt (en zwaarder dan van de verstrekker of andere stakeholders);
  • Zetten van grote stappen met data en digitalisering waardoor adviseur zijn klant beter van dienst kan zijn;
  • Het adequaat inspelen op COVID-19, bijvoorbeeld in het bieden van hulp aan adviseurs en consumenten, het delen van duidelijke en eenvoudige voorwaarden, eventueel aangepaste acceptatie criteria en hulp bij betalingsproblemen;
  • Aantoonbare resultaten (NPS, marktaandeel, tevredenheid, etc.) onder zowel adviseurs als consumenten en laten zien welke verbeteringen zijn ingezet aan de hand van deze feedback.

Onderaan de streep blijken hypotheekadviseurs het meest te spreken over Florius, de hypothekendochter van ABN AMRO. Dat is niet direct een hele grote verrassing, want iets meer dan een maand geleden won Florius ook al een Gouden Lotus Award voor Beste Hypotheekverstrekker 2020. Enkele voorbeelden van de ontwikkeling van Florius in het afgelopen jaar zijn de ontwikkeling van een nieuwe adviseurs-tool, een direct te downloaden duurzaamheidsrapport voor woningen en de inzet van brondata wat een hypotheekproces vereenvoudigt én aanmerkelijk versnelt. 

Digitalisering en ondersteuning tijdens corona

Voor hypotheekverstrekkers was de omgang met de coronacrisis een extra manier om zich te onderscheiden. Vooral in de beginmaanden, toen thuiswerken opeens en massaal de norm werd. Echte blauwdrukken voor zulke situaties lagen er immers niet of nauwelijks. “Naast digitalisering onderscheidt winnaar Florius zich vooral op het gebied van ondersteuning tijdens de coronacrisis”, luidt het verdict van de jury, die bestond uit Michiel Meijer van Van Bruggen Adviesgroep, Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis en Carla Nuters van Nationale Hypotheek Garantie. Ook is er oog voor hoe Florius omgaat met hypotheekhouders die getroffen zijn door de crisis.  

“We zijn ontzettend trots op het winnen van de Gouden Spreekbuis. Het is een hele mooie erkenning voor de manier waarop wij onze hypotheekadviseurs ondersteunen met onze vernieuwende dienstverlening”, zegt Karin Polman, directeur van Florius. Ze wijst nog eens naar het aantal mensen dat getroffen werd door de coronacrisis. “Vanaf maart hebben we bijna 3.000 klanten geholpen, waarbij ons uitgangspunt was om zo snel mogelijk direct een concrete oplossing aan te bieden en hiermee duidelijkheid te geven.”