Nouy (ECB): Bankentoezicht wordt echt Europees

30 april 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Een van de grootste uitdagingen voor een effectieve bankenunie is om het nieuwe toezicht op banken echt Europees te maken. Dat heeft Danièle Nouy, hoofd van het toezichtsbestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), gezegd op een conferentie in het kader van het tweehonderdjarig bestaan van De Nederlandsche Bank (DNB).

Leren van lokaal toezicht

Daar zette ze uiteen dat de ECB, dat vanaf 4 november 2014 toezicht gaat houden op de 128 grootste Europese banken, wil leren van nationale centrale banken en hoe zij het toezicht vormgeven. Zij wees op de Nederlandse praktijk waarbij er ook aandacht besteed wordt aan bedrijfscultuur door bijvoorbeeld bankbesturen ook op ‘soft factors’ te beoordelen. “We moeten deze lokale expertise integreren”, zegt Danièle Nouy.

Supranationaal toezicht

De nationale toezichthouders moeten volgens Nouy veel gaan samenwerken en kennis uitwisselen, zodat er ook sprake kan zijn van echt supranationaal toezicht. Nouy benadrukte dat het nieuwe toezicht via het ‘Single Supervisory Mechanism’ (SSM) Europees georiënteerd moet zijn. Vanaf november dit jaar is Nouy verantwoordelijk voor het toezicht op de Europese banken, als eerste stap in de vorming van een bankenunie. Voor die tijd worden alle banken die onder het toezicht vallen grondig doorgelicht door Nouy en haar team, in samenwerking met de nationale toezichthouders. “Het grootste project dat ooit is gedaan in Europa”, zegt Danièle Nouy.

Zwaarste test Europese banken

Eén van de grootste uitdagingen is met de zogenoemde stresstesten, te achterhalen welke banken zwakke broeders zijn of dat in de toekomst zullen worden. De Europese bankenautoriteit (EBA) heeft inmiddels een aantal testscenario’s gepubliceerd. De banken moeten tijdens de stresstest laten zien dat ze extreme economische klappen tussen nu en 2016 kunnen opvangen. Volgens het financieel persbureau Bloomberg is het de zwaarste test die Europese banken tot op heden hebben moeten doorstaan.

Teugels worden strak aangetrokken

Nouy kondigde al aan streng tegen de banken te gaan optreden. “En als banken klagen dat dit te streng zal zijn: welnee. Ik weet nog dat we in Europees verband eerder de regels voor de banken strakker aantrokken. Toen waarschuwde de bankenlobby: als je dat doet, zullen de banken  amper nog geld kunnen uitlenen. Maar toen de regels eenmaal in werking waren wisten de banken niet hoe snel ze moesten aangeven dat dit voor hun specifieke bank niet gold. Toen vroegen we ons af of we niet nog strenger hadden moeten zijn”, aldus Nouy. Danièle Nouy liet als eens eerder weten dat zij vindt dat wij moeten aanvaarden dat sommige banken geen toekomst hebben.