ING en EIB voorzien €400 miljoen voor duurzaam ondernemen in de Benelux

29 augustus 2019 Banken.nl 3 min. leestijd

ING sluit een kredietovereenkomst van €400 miljoen met de Europese Investeringsbank (EIB). Het bedrag is bedoeld om ondernemers in België, Nederland en Luxemburg te motiveren om te investeren in duurzaamheid. Ondernemingen met hoge duurzaamheidsimpact maken meer kans op financiering en bovendien een korting van 0,3% op de rente.

Voor verduurzaming is geld nodig. Geld om te starten, om te ontwikkelen en om tegenslagen te overwinnen. Vanuit de financiële sector komen steeds meer initiatieven die duurzame ondernemers die financiële ruimte geven. Een wezenlijk voorbeeld hiervan is de kredietovereenkomst tussen ING en de Europese Investeringsbank (EIB). ING stelt zelf €200 miljoen beschikbaar, de EIB vult dan met nog eens hetzelfde bedrag. Die betrokkenheid van de EIB maakt dat ondernemers een lagere rente kunnen betalen. 

Hoge duurzaamheidsimpact

Niet elke onderneming maakt kans op financiering vanuit deze €400 miljoen. Alleen ondernemers die een hoge duurzaamheidsimpact weten te realiseren komen in aanmerking. De samenwerking met EIB is een aanvulling op het eigen programma van ING, waarin het duurzaam ondernemen stimuleert. ING noemt enkele voorbeelden van richtingen waaraan te denken valt, zoals de energietransitie, energiezuinig vastgoed, de circulaire economie en elektrisch vervoer.

“Deze nieuwe kredietovereenkomst met de EIB helpt ons in het aanmoedigen van onze klanten om te investeren in verduurzaming”, zegt Annemein Kolk, directeur Grootzakelijk bij ING Nederland. “Er moeten nog veel stappen worden gezet om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het daaruit voortvloeiende klimaatakkoord voor Nederland te halen. Met deze kredietfaciliteit willen we onze klanten motiveren en belonen voor het versnellen van hun duurzaamheidsagenda.”

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich melden met ingang van september, dan wordt het nieuwe financieringsprogramma actief. De pot met geld wordt voor de helft verdeeld over Nederland en voor de andere helft over België en Luxemburg samen. Wel geldt een maximum van €25 miljoen aan investering per verduurzamingsproject. Voor iedere lening die in aanmerking komt voor het gunstige rentetarief geldt een maximum van €10 miljoen. 

Nieuwe ronde in jarenlange samenwerking

ING voorziet al tien jaar dergelijke financieringen, in samenwerking met de EIB. Sinds 2009 heeft ING mede met dank aan de EIB zo’n €1.850 miljoen aan bedrijven uit de Benelux, inclusief deze nieuwe ronde. “De EIB zorgt er niet alleen voor dat meer financiering beschikbaar is voor bedrijven, via goedkopere leningen geeft de EIB ook het voordeel door van de gunstige rente die zij dankzij haar AAA-kredietstatus krijgt”, aldus Heinz Olbers, directeur van EIB voor de Benelux. “ING is een toonaangevende bank op het gebied van duurzaamheid, een onderwerp dat ook bij de EIB hoog op de agenda staat. Wij hebben dezelfde doelstellingen als ING waar het gaat om onze focus op groene investeringen en we zijn blij dat we onze vruchtbare samenwerking kunnen voortzetten.”

Lees ook:
Joost van Dun van ING over transitie naar circulaire economie