Convenant helpt bankmedewerkers over te stappen naar het onderwijs

27 augustus 2019 Banken.nl 4 min. leestijd

In de bankensector zijn steeds minder ‘handen’ nodig - vanwege technologische ontwikkelingen en digitalisering. Ook het werk verandert constant, aldus Ellen Kok van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): “Medewerkers moeten dus blijven nadenken over hun toekomst: hoe blijf ik vitaal en wendbaar? Niet alleen binnen de eigen functie of sector. Maar ook daarbuiten." Het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ geeft geïnteresseerde bankmedewerkers handvatten voor een mogelijke overstap naar het onderwijs.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat al lang op de agenda van banken, aldus Ellen Kok, manager arbeidszaken bij de NVB: “De afgelopen tien jaar investeerden banken veel in zogeheten ‘arbeidsvoorwaardelijke’ instrumenten. Bijvoorbeeld in loopbaanscans en ontwikkelbudgetten. Gaandeweg bleek dat medewerkers daar toch minder gebruik van maakten dan gedacht. De vraag is nu: hoe stimuleer je als werkgever dat medewerkers er echt mee aan de slag gaan? Die uitdaging zie je overigens niet alleen bij banken. Maar binnen heel de BV Nederland.”

Intersectorale samenwerking, overstap naar het onderwijs

Kok: “Banken spraken al langer met elkaar over de transitie die de sector doormaakt en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Enerzijds over de uitstroom en de ‘mismatch’ tussen de huidige kennis, competenties en skills en die van de nabije toekomst. Anderzijds ook over de grote onderlinge verschillen op de arbeidsmarkt tussen sectoren. Want bij de banken zie je uitstroom. Terwijl andere sectoren kampen met tekorten. De vraag rees: hoe kan de bankensector een maatschappelijke bijdrage leveren aan het verminderen van deze tekorten? Een aantal banken startte samenwerkingsinitiatieven met de onderwijssector. Dat leidde tot het idee van een regionaal convenant, om bankmedewerkers te faciliteren bij een overstap naar het onderwijs. Na gesprekken met werkgeversvereniging AWVN en andere banken werd dat idee breder: hoe mooi zou het zijn als banken landelijk en op sectorniveau kunnen samenwerken met het onderwijs aan het lerarentekort? Resultaat was het convenant ‘Aan de slag voor de klas’, dat de NVB begin 2019 ondertekende namens de bankensector met de onderwijssector. Ook het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van OCW doen mee.”

Plan van aanpak

Kok: “Zo’n landelijk convenant is een intentieverklaring. Een inspanningsverplichting. Dat betekent natuurlijk wel wat. Je moet het als sector ook echt gaan doen. De rol van banken is vooral: het faciliteren van medewerkers die interesse hebben in een overstap naar het onderwijs. Faciliteren in tijd en/of geld, bijvoorbeeld voor deelname aan een kennismakingsprogramma, een opleiding en/of een leer-werktraject. Maar ook het inventariseren en stimuleren van belangstellenden en het geven van informatie.”

“De convenantpartijen maakten een plan van aanpak voor de korte termijn. Uitgangspunt is dat medewerkers zelf heel goed in staat zijn om de regie te nemen op de eigen loopbaan. Als werkgever kun je de medewerker ondersteunen in de te bewandelen wegen. In ons plan van aanpak schetsen we daarom een zogenaamde ‘klantreis’ voor de medewerker. Het onderwijs is heel breed. Dus als werkgever kun je medewerkers helpen bij de vraag: wat wil ik precies en hoe kom ik daar? We maakten een voorlichtingspakket over het Nederlandse onderwijssysteem en over opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers. De diverse voorlichtingsbijeenkomsten van banken werden heel goed bezocht. We werken nu aan  één informatie-website en een landelijk coördinatiepunt.”

Pilot

Kok: “Banken doen dit samen vanuit een gedeelde maatschappelijk verantwoordelijkheid. Intern vullen banken het plan van aanpak op een eigen manier in. Het is en blijft tenslotte maatwerk, en ook de uitvoering  verschilt per regio. De convenantpartijen richten zich in eerste instantie op de regio’s in de Randstad waar reeds regionale loketten zijn, waar het lerarentekort groot is en waar grote kantoren van banken en verzekeraars gevestigd zijn met een groot potentieel aan geïnteresseerde medewerkers. Het is niet ondenkbaar dat ook andere sectoren die kampen met arbeidstekorten, in beeld komen. Bijvoorbeeld de zorg. Deze samenwerking op onderwijs zien we dan ook als pilot voor de toekomst.”

Dit artikel is eerder verschenen in Bank|Wereld Online, het magazine van de Nederlandse Vereniging van Banken.