ASN Bank stevig op koers naar klimaatneutrale balans

01 mei 2019 Banken.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

ASN Bank wil in 2030 over een klimaatpositieve balans beschikken. Om dat te bereiken moet de balans eerst neutraal worden. Naar eigen zeggen is ASN Bank - onderdeel van de Volksbank - hard op weg om dat te bereiken. In gesprek met nieuwszender BNR spreekt directeur Arie Koornneef de verwachting uit in 2019 al klimaatneutraal te zijn. Koornneef gaat onder meer in op wat klimaatneutraal nu echt betekent en wat ASN daarvoor doet.

“ASN Bank ligt als eerste bank ter wereld op koers om per saldo CO2-winst te behalen. Wat betekent dat eigenlijk, CO2-winst?”, trapt de interviewer af richting Arie Koornneef, lid van de directie van ASN Bank. “Wel, al in 2012 hebben we ons de ambitie gesteld om klimaatneutraal te zijn in 2030. Dat betekent eigenlijk dat we een CO2 winst- en verliesrekening hebben gemaakt. Aan de linkerkant van die balans staat alle uitstoot die we veroorzaken met onze financieringen en beleggingen, en aan de rechterkant staan alle vermeden emissies. We financieren bijvoorbeeld wind- en zonneparken en daarmee voorkomen we emissies die normaal gesproken uit fossiele energie wordt gegenereerd. Die twee zetten we tegenover elkaar om dat tot nul te reduceren in 2030.”

ASN Bank stevig op koers naar klimaatneutrale balans

Met dat tot nul reduceren lijkt het wel goed te gaan, want Koornneef geeft aan dat het doel dit jaar al bereikt wordt. Waar wind en zon aan de ene kant van de balans staan, is de interview toch benieuwd naar wat er dan aan de andere kant van de balans staat. “Dat zijn bijvoorbeeld hypotheken. We zijn eind vorig jaar begonnen met een duurzame hypotheek, om mensen te stimuleren om mensen hun woning te verduurzamen. Hypotheken staan dus op de balans, maar ook staatsobligaties van landen die aan onze duurzaamheidscriteria voldoen.” Gevraagd naar wat dan effectief de min is aan de vervuilende kant van de balans antwoordt Koornneef: “De uitstoot van de woningen die bij ons op de balans staan. Woningen die wij financieren via hypotheken.” 

De interviewer en zijn gast-interviewer gaan verder in op de duurzame doelen, naast investeren in wind- en zonne-energie. “We hebben eigenlijk drie doelen. De eerste is klimaatneutraal zijn in 2030, een doel dat we inmiddels hebben bijgesteld. We hebben ook gezegd: we willen met onze beleggingen en financieringen positief effect hebben op de biodiversiteit in 2030. En ten derde, we zijn van oorsprong ook een sociale bank. Duurzaam is niet alleen groen, het is ook sociaal. We willen een leefbaar loon realiseren in de kledingindustrie.”

Leefbaar loon

Vorig jaar startte ASN Bank samen met een groep andere Nederlandse financiële instellingen het Platform Living Wage Financials (PLWF). Later sloten onder meer ABN AMRO en ING zich daar ook bij aan. Via de beleggingsportefeuille staat ASN Bank - tezamen met andere instellingen - in nauw contact met partijen in de kledingindustrie. “We willen dat mensen die werkzaam zijn in de kledingindustrie niet alleen een goed loon verdienen, maar ook een dusdanig loon dat ze een klein beetje kunnen sparen, bijvoorbeeld voor gezondheidszorg of voor onderwijs. Dat noemen we dan een leefbaar loon.” 

Koornneef spreekt vervolgens uit dat ASN Bank dat niet alleen kan. Alle kennis en methodologieën deelt de bank graag met anderen. Daar haakt de interviewer graag op in: “Met wie delen jullie dat dan, andere financiële instellingen? Het is natuurlijk geen verwijt, jullie zijn een kleine bank als je het op wereldschaal bekijkt. Je wil wel impact hebben. Mensen zullen ook zeggen: als je zo relatief klein bent is het ook heel makkelijk om het groenste jongetje van de klas te zijn.”

“Er zijn verschillende perspectieven over wat klein is”, gaat Koornneef daarop in. “We hebben 700.000 klanten en we willen groeien naar één miljoen. Juist ook vanwege die impact-gedachte. Daarbij zoeken we actief de samenwerking en roepen we andere financiële instellingen op om mee te gaan en te helpen.”

ASN Bank niet de enige

De samenwerkingsgedachte is voor ASN Bank erg belangrijk volgens Koornneef. De bank laat zich bovendien ook graag inspireren door anderen. “Een mooi voorbeeld is het platform ‘Voor de wereld van morgen’, waarbij we proberen om jonge ondernemers met duurzame ideeën bij elkaar te brengen. Daar stoppen we veel passie en energie in.” De interviewer vindt dat echter een beetje te makkelijk en niet onderscheidend genoeg. Hij zegt: “Er zijn heel veel banken, ook grote banken, die op dit moment in elk geval zeggen en daar ook bewijzen voor denken te kunnen aanvoeren ook op een duurzame koers te zijn. Ik heb bijvoorbeeld gesproken met de CEO van ABN AMRO, ik denk dat het woord duurzaam het meest voorbij gekomen is. Rabobank dat innovatieve jonge startups ondersteunt.” De interviewer stelt dat deze banken wellicht boter op hun hoofd hebben, maar ook een duurzaamheidsbeweging in gang willen zetten.

“We moeten echt gaan versnellen, het is 5 over 12.”

Koornneef juicht die stappen van andere banken toe, maar stelt dat ASN Bank veel bewuste keuzes al veel eerder heeft gemaakt, zoals niet beleggen in bijvoorbeeld fossiele energie en wapens, vastgelegd al in 1993. “Maar we moeten echt gaan versnellen, het is 5 over 12.”

Tucht van de markt

Ten slotte gaat het nog even over de toekomst van ASN Bank, als het onderdeel van het genationaliseerde Volksbank. “Maakt het voor ASN Bank veel uit als het weer onderdeel uitmaakt van de markt en ook de tucht van de markt gaat voelen?”, vraagt de interviewer. Koornneef: “Dat gaat een keer gebeuren. De minister gaat een keer een besluit nemen over de toekomst van de Volksbank, dus ook de toekomst van ASN Bank. Of dat voor ons eigen handelen wat uit gaat maken is uiteindelijk afhankelijk van welke partijen aandeelhouder zullen worden.”