Aantal klanten ASN Bank overstijgt de 700.000

26 maart 2019 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Volgens ASN Bank is de stijging in vijf jaar tijd niet zo groot geweest als in het afgelopen jaar. Het aantal klanten nam toe met een kleine 5% en komt effectief uit op 700.529 aan het einde van 2018. Het aantal betaalrekeningen nam toe met ruim 18%. Die resultaten maken dat de bank nog meer overtuigd raakt van duurzaam bankieren.

ASN Bank is bezig aan een gestage opmars onder Nederlandse consumenten. Al sinds de oprichting in de jaren 60 vertelt de bank het duurzame verhaal, maar het is pas sinds vijf à tien jaar dat dat verhaal ook echt de wind in de zeilen heeft in de maatschappij. Los van duurzaam in klimatologische zin, wil de bank ook toekomstbestendig zijn in organisatorische zin. Dat lijken Nederlanders te waarderen, want bij elk relletje bij één van de grootbanken mag de Volksbank-dochter extra klanten verwelkomen.

“We hadden nooit verwacht dat we in 2018 zoveel nieuwe klanten mochten verwelkomen”, zegt Arie Koornneef, directielid van ASN Bank. “Daarmee hebben we de prachtige grens van 700.000 klanten overschreden. En onze klanten geven aan dat ze wederom zeer tevreden zijn over bankieren bij ASN Bank. Daar hecht ik veel waarde aan, want een grote achterban van tevreden klanten vergroot onze impact als duurzame bank.”

Aantal klanten ASN Bank overstijgt de 700.000

“We tonen aan dat duurzaam bankieren werkt. Door het goede voorbeeld te geven, onze ervaringen te delen en andere financiële instellingen vooruit te helpen”, vervolgt Koornneef. “Zoals met onze klimaatdoelstelling, die we vijf jaar geleden als eerste bank ter wereld stelden. We stevenen nu af op netto CO2-winst. Op onze CO2-balans rapporteren we de winst en het verlies van CO2 die we met onze financieringen en beleggingen veroorzaken. Afgelopen jaar leverden onze investeringen bijna net zoveel duurzame energie op als ze aan energieverbruik veroorzaakten. Ik verwacht dat we als eerste bank ter wereld CO2-winst gaan boeken. Maar dat is niet voldoende. Daarom willen we nu ook CO2 uit de atmosfeer gaan halen: het doel van Parijs, maar dan graag twintig jaar eerder.”

Klimaatneutraaldoelstelling

Een wezenlijk onderdeel van het beleid van ASN Bank is gericht op klimaatneutraal bankieren. In de meest praktische zin van het woord, investeren in initiatieven die geen negatieve invloed hebben op de aarde. En als het even kan, initiatieven die zelfs een positieve invloed hebben op natuur en milieu. Volgens cijfers van de bank was in 2018 96% van de financieringen en beleggingen klimaatneutraal. Voorbeelden die bijdragen aan dat hoge percentage zijn investeringen in windmolenparken en de introductie van een zogeheten groene hypotheek, die huiseigenaren meer mogelijkheden tot verduurzaming moet geven.

Wat als het percentage uiteindelijk op 100% uitkomt? Dan wil ASN Bank verder bouwen aan een klimaatpositieve bank, ofwel dat alle financieringen en beleggingen positief bijdragen aan de mondiale leefomgeving. “Het doel ‘klimaatpositief’ gaat een stap verder dan CO2-winst en -verlies tegen elkaar wegstrepen. We willen projecten financieren die CO2 uit de atmosfeer halen. Daarmee dragen we positief bij aan het tegengaan van klimaatverandering”, legt Koornneef uit. “Dit sluit aan bij het klimaatdoel van Parijs. Maar 2050 is volgens ons te laat, want het is van levensbelang om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Daarom willen we ons klimaatpositiefdoel in 2030 gerealiseerd hebben. Dat bereiken we natuurlijk niet alleen, daarom inspireren we anderen om ons te volgen,” aldus Arie Koornneef.

Lees ook:
De Volksbank presenteert eerste mensenrechtenverslag