Duurzame aandelenfondsen hadden het lastig in 2018

11 januari 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het jaar 2018 was geen onverdeeld feest voor beleggers. Ter illustratie, de AEX startte op 2 januari op 545,25 en eindigde op 31 december op 487,88. Daarmee brak 2018 met de trend van de jaren ervoor. Duurzame aandelen bleken bovendien minder te renderen dan niet-duurzame aandelen, blijkt uit een terugblik van ASN Bank. Daar waren verschillende redenen voor. Toch blijft ASN Bank vasthouden aan duurzaam beleggen, mede omdat de trend over de afgelopen vijf jaar wel positief was.

Voor ASN Bank is het een boodschap die het niet graag zal afgeven. Als bank die zich bij uitstek presenteert als duurzame bank wil het natuurlijk aantonen dat duurzaam beleggen niet alleen goed is voor de aarde, maar dat je er ook nog een aardig rendement mee behaalt. Met de toenemende aandacht voor duurzaamheid in het algemeen neemt de aandacht voor duurzaam beleggen ook toe. Het jaar 2018 zal sommigen misschien weer aan het twijfelen hebben gebracht. ASN Bank ziet echter geen reden om de duurzame beleggingsvisie te wijzigen en wijst op de resultaten over langere termijn.

Rendement van duurzame aandelen 

* Benchmark: 65% MSCI Europe, 25% MSCI US en 10% MSCI Japan 
** Benchmark: MSCI World SmallMid Cap (EUR) 
*** Benchmark: MSCI Europe Small Cap Total Return Index (VK component gehalveerd)

 

Zoals te zien in bovenstaande figuur scoorden de ASN fondsen lager dan de respectievelijke niet-duurzame benchmarks (bm). Met name het ASN Milieu & Waterfonds zal sommige beleggers treurig hebben gestemd. De rendementen zijn inclusief herbelegd dividend en na aftrek van de kosten van de beheerder. Gekeken naar deze negen verschillende categorieën wordt duidelijk dat duurzaam beleggen het voorlopig niet gehaald heeft bij niet-duurzaam beleggen. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds over de afgelopen vijf jaar is de uitzondering op de regel. Dat rendeerde 1,04 procentpunt meer dan de gestelde benchmark.

Diverse oorzaken

In een terugblik gaat ASN Bank nader in op het afgelopen jaar en de oorzaken van de achterblijvende resultaten van de duurzame fondsen. Brexit, dreigende handelsoorlogen en een onvoorspelbare nieuwe Italiaanse regering waren bronnen van onzekerheid en volatiliteit. De bank koos voor defensief beleggen, in bedrijven die minder geraakt werden door koersschommelingen. ASN onderscheidt nog drie voorname oorzaken.

  • In 2018 deden Amerikaanse bedrijven het gemiddeld beter dan Europese bedrijven. ASN Bank investeert slechts in weinig Amerikaanse bedrijven, omdat die op het gebied van arbeidsrechten niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de bank.
  • Duurzame markten leden onder terugtrekkende overheden, die vinden dat de sector meer op eigen benen moet staan. Daardoor ontstond druk op de winstmarges.
  • Grote bedrijven deden het gemiddeld beter dan kleine bedrijven. Het beleid van ASN Bank leidt ertoe dat de bank voornamelijk in kleine(re) bedrijven investeert, die dus minder rendement behalen.

ASN Bank erkent dat het in 2018 wat minder ging. Voor een bank die zich verbindt aan duurzaamheid is het te prijzen om dat te erkennen. Tegelijk wijst het op positieve cijfers van de jaren ervoor en hoopvolle verwachtingen van de toekomst. Met de zorgen om het klimaat en mogelijk steeds striktere regels voor bedrijven die niet duurzaam werken ontstaan er kansen voor bedrijven en sectoren die dat wel doen.

Meer dan alleen rendement

Het is bovendien de vraag hoe erg beleggers van ASN Bank deze resultaten vinden. Natuurlijk belegt niemand met het uitgangspunt om armer te worden, maar er zijn meerdere motieven denkbaar. Uit onderzoek van ING en Nationale Nederlanden vorig jaar bleek dat de meerderheid van de Nederlanders (73%) best wat rendement in willen leveren in ruil voor meer duurzaamheid. En naar redelijke verwachting zijn klanten die beleggen in duurzame fondsen van ASN Bank niet uitsluitend bezig met het beste rendement, maar juist met ‘hogere’ doelen.

Lees ook:
Pensioenfondsen tekenen convenant voor duurzaam beleggen