Nieuwe directie ASN Bank wil klimaatpositieve bank in 2030

22 januari 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Per 1 januari 2018 vormen Joyce van der Est en Arie Koornneef gezamenlijk de directie van ASN Bank. De nieuwe directie heeft als hoofddoel in 2030 een klimaatpositieve bank te hebben gerealiseerd, wat weer een stapje verder gaat dan een klimaatneutrale bank. Daarmee is ASN Bank naar eigen zeggen de eerste bank ter wereld die hiernaar streeft.

Na het vertrek van topman Ewoud Goudswaard is het duo gezamenlijk verantwoordelijk geworden voor de koers van ASN Bank, maar vanzelfsprekend is hierbij sprake van een taakverdeling. Koornneef is belast met het duurzame onderzoek, duurzame financieringen en het duurzame beleid van de bank. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Bij Van der Est ligt de focus enerzijds op de dienstverlening aan klanten van de bank en anderzijds op beleggingen.

In 2014 stelde ASN Bank zich ten doel om in 2030 alleen nog klimaatneutrale financieringen en beleggingen te bieden. Dat betekent in essentie dat alle financieringen en beleggingen onderaan de streep geen negatieve invloed op het klimaat hebben. Volgens de bank is die doelstelling inmiddels voor 75,5% behaald. Dat snelle succes gecombineerd met de urgentie om binnen de veilige grenzen van klimaatverandering te blijven, heeft de bank doen besluiten om de doelstelling uit te breiden van klimaatneutraal (geen negatieve invloed op het klimaat) naar klimaatpositief (een positieve invloed op het klimaat). ASN Bank geeft aan hiermee het voortouw te willen nemen en tegelijk een signaal af te geven.

Joyce van der Est en Arie Koornneef vormen nieuwe directie ASN Bank

Arie Koornneef licht toe: “Wij hebben als financiële instelling invloed met het geld dat we voor onze 670.000 klanten beheren. Met dat geld stimuleren we bedrijven en projecten die positief bijdragen aan onze planeet. En we zetten het juist niet in voor zaken als tabak, wapens, mijnbouw en fossiele brandstoffen. Daarmee laten we zien dat het anders kan én anders moet. Onze invloed telt mee als het gaat om de veilige grenzen van klimaatverandering. We blijven het voortouw nemen en gaan daarom als eerste bank ter wereld een stap verder dan klimaatneutraal bankieren: wij worden klimaatpositief.”

Doorontwikkeling eerder beleid

Koornneef geeft aan dat het huidige beleid een doorontwikkeling is van het klimaatbeleid dat al in de jaren ‘90 is ingezet. “Wij beleggen niet in de productie van fossiele energie, zware industrie en sectoren die niet energiezuinig genoeg zijn. Daarnaast stimuleren we verduurzaming van woningen en financieren we duurzame energie. Bij de selectie van staatsobligaties beoordelen we ook de uitstoot van broeikasgassen door overheden. In 2018 stimuleren we onder meer duurzaam wonen door samen met de Volksbank en Natuur & Milieu door te gaan met het initiatief Slimwoner. Hiermee helpen we mensen hun woning te verduurzamen.”