Pensioenfondsen tekenen convenant voor duurzaam beleggen

20 december 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

In totaal 73 Nederlandse pensioenfondsen hebben gisteren een convenant ondertekend voor maatschappelijk verantwoord beleggen. De fondsen spreken uit meer aandacht aan mensenrechten en klimaat te geven in hun beleggingsportefeuilles. Daarbij zoeken ze actief de samenwerking met maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid.

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt wereldwijd beschouwd als een voorbeeld voor velen. De potten zijn goed gevuld, zowel in absolute zin als omgerekend per hoofd van de bevolking. Dat is een kwantitatieve benadering waar het nodige voor te zeggen valt. Uiteindelijk wil iedereen het liefst een zo hoog mogelijk pensioen hebben. Aan de andere kant kun je ook met een kwalitatieve bril naar de fondsen en hun beleggingen kijken. Daar valt nog wel wat te winnen, zo blijkt uit de ondertekening van een convenant voor maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Positief invloed uitoefenen

Meer dan 70 pensioenfondsen hebben het convenant ondertekend. Ze zijn samen goed voor zo’n €1180 miljard aan belegd vermogen. Twee pensioenreuzen zijn al goed voor ruim de helft daarvan, namelijk ABP (€473 miljard) en PGGM (€218 miljard). Een groot deel daarvan is belegd in staatsobligaties. De fondsen zitten daarnaast stevig in grote multinationals, waaronder diverse producenten van fossiele brandstoffen. Met zulke bedragen is het goed mogelijk om invloed uit te oefenen op de wereld om ons heen, ook ten positieve. En dat is waar het convenant heen wil.

Pensioenfondsen tekenen convenant voor duurzaam beleggen

Tuur Elzinga is vicevoorzitter FNV en vertelt: “Mensen werken gemiddeld één dag in de week voor hun pensioen. Dan wil je niet dat dit geld wordt belegd in bedrijven die hun eigen personeel slecht behandelen. De FNV-vertegenwoordigers in de pensioenfondsen letten daar al op. Maar met dit convenant kunnen wij onze kennis en internationale connecties nu ook breder beschikbaar stellen aan de andere convenantspartijen.”

Financiële risico’s

Elzinga steekt het in op mensenrechten, wat een vorm van het veelomvattende begrip ‘duurzaam’ is. Een bekend voorbeeld hiervan is de internationale textielsector. Het klimaat is nog zo’n usual suspect. Er is op korte termijn misschien nog wel te winnen met beleggingen in ‘grijze’ energie, maar er is redelijke consensus dat groene energie op langere termijn meer rendeert. En beleggingen daarin dus ook. Klimaatverandering herbergt enorme financiële risico’s, anders dan fluctuerende beurskoersen. Door duurzaam te beleggen kunnen ook pensioenfondsen bijdragen aan vermindering van die risico’s is de gedachte. 

Vervolg op andere convenanten

Het convenant is ondertekend door ngo’s, vakbonden, overheid en dus pensioenfondsen. Er wordt gestart met zes projecten waarbij samenwerking de invloed van pensioenfondsen kan vergroten. Wat die projecten exact zijn is nog niet bekend, dat wordt in januari bekend. Het convenant kwam tot stand onder begeleiding van de Sociaal Economische Raad (SER), als vervolg op een reeks vergelijkbare convenanten in andere sectoren.