Advocaat financieel recht bespreekt vijf deelgebieden Regulatory Technology (Regtech)

07 augustus 2018 Banken.nl 5 min. leestijd

RegTech is één van de jonge telgen van de -Tech familie, samen met bijvoorbeeld FinTech en InsurTech. Het woord is een samentrekking van de woorden Regulatory Technologie. Expert op het gebied van RegTech en advocaat financieel recht Emanuel van Praag zoomt verder in op het concept en bespreekt vijf deelgebieden.

De financiële crisis was voor veel beleidsmakers en overheden een sein dat er iets moest veranderen binnen de financiële sector. Om de risico’s voor consumenten en het financiële systeem als geheel beter in toom te houden werd de wens om regulering al snel praktijk. Voor 'laissez faire' was en is voorlopig geen plek, hoewel het positivisme rond de huidige economie stemmen doet opkomen die vinden dat het allemaal wel weer wat minder mag. 

Uit onderzoek van The Boston Consulting Group (BCG) heeft de financiële sector inmiddels te maken met zo’n 200 revisies per dag. In 2010 waren dit er nog slechts 50 per dag. Die regels zowel voor druk op het personeel als op de kosten. Als antwoord hierop is RegTech ontstaan, technologie waarmee op geautomatiseerde en kostenefficiënte manier om te kunnen voldoen aan rapportage-eisen op het gebied van compliance. RegTech biedt aan de ene kant steeds meer mogelijkheden om kosten te besparen, aan de andere kant verbetert het de kwaliteit van de omgang met nieuwe regels.

RegTech wint terrein door grote regeldruk voor financiële bedrijven

In een recent interview dook Emanuel van Praag, advocaat financieel recht bij HVG Law, in het thema. Volgens de expert in RegTech kan het fenomeen grofweg worden opgedeeld in vijf deelgebieden:

MonitorTech

Het eerste deelgebied vormt MonitorTech. Deze technologie brengt realtime in kaart wat er gebeurt binnen financiële instellingen. Voor mensen is het bijna onmogelijk om alle beschikbare informatie bij te houden, maar computers kunnen snel inspelen op de actualiteit.  ‘Gebruikt een klant zijn rekening om geld wit te wassen?’ ‘Handelt een klant – of een van de medewerkers – met voorkennis?’ ‘Overschrijden traders op de handelsvloer risicolimieten?’ ‘Dreigt een klant zijn hypotheek niet meer te kunnen betalen?’. Dit zijn volgens Van Praag voorbeelden waarbij RegTech een meerwaarde biedt.

ReportTech

Ten tweede is er ReportTech. Banken en andere financiële instellingen moeten voortdurend allerlei gegevens rapporteren aan de financiële toezichthouders. Effetentransacties, kredietoverschrijdingen, meldingen doen bij het BKR, rapporteren aan de belastingdienst, kwartaaloverzichten van balansen en risico’s en ga zo maar verder.  “Zonder slimme IT is dit ondoenlijk”, volgens Van Praag.

DataExchangeTech

Van Praag legt uit dat binnen de financiële sector een trend gaande is waarin financiële instellingen steeds minder op zichzelf staan. “Om aan hun regulatoire verplichtingen als financiële instelling te voldoen, moet samengewerkt worden met andere financiële instellingen.” Een grote groep ondernemingen legt zich toe op het met elkaar verbinden van partijen in het financiële ecosysteem. Zo mag een bank alleen een verpakt beleggingsproduct aan de klant leveren als deze eerst de KID/KIID – een document van twee of drie pagina’s met daarop de essentie van het product – (online) heeft overhandigd.

“Een beetje bank heeft echter wel 10.000 verpakte beleggingsproducten op de schappen liggen van toch al gauw honderd verschillende productaanbieders”, vertelt Van Praag. Er zijn in Europa circa tweehonderd grote banken. Deze honderd aanbieders en tweehonderd banken alleen al moeten in totaal dus 2 miljoen documenten aan elkaar verstrekken. Van Praag: “DataExchangeTech is dus geen luxe, maar een noodzaak.”

LegalTech

Een vierde deelgebied dat is opgekomen als gevolg van de enorme en nog steeds uitdijende hoeveelheid financiële regelgeving is LegalTech. Grote financiële instellingen hebben tientallen juristen en compliance officers in dienst om wijzigingen in de regelgeving in de gaten te houden en te implementeren. “De hoeveelheid regelgeving is echter zo enorm, dat ook dan veel gemist zal worden”, legt Van Praag uit, die bovendien toevoegt dat regelgeving niet alleen gesignaleerd moet worden, maar dat deze ook moet worden begrepen en in verband moet worden gebracht met de relevante activiteiten die mogelijk elders in de wereld verricht worden. Van Praag: “Biedt de computer uitkomst?”

ComplyTech

Het laatste deelgebied vormt ComplyTech. Werknemers in de financiële sector moeten de regels volgen, maar soms zijn deze zo complex dat onbedoeld overtredingen worden begaan. “Policies van financiële instellingen die helderheid zouden moeten verschaffen aan medewerkers wat zij wel of niet mogen doen, zijn op hun beurt zo omvangrijk dat ze in de praktijk weinig houvast bieden”, legt Van Praag uit, die zich afvraagt: “Kan de computer de business niet helpen door ad hoc te beantwoorden wat wel mag, wat niet en wat misschien?”

Emanuel van Praag is later dit jaar één van de sprekers tijdens de eendaagse conferentie ‘Regtech & gedrag event: the next step for compliance’ in Amsterdam. Het evenement wordt georganiseerd door IIR (Institute for International Research).