Fed hielp Goldman Sachs en Morgan Stanley door stresstest

05 juli 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Volgens zakenkrant Wall Street Journal heeft de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) een oogje toegeknepen tijdens de recente jaarlijkse stresstest voor de 35 grootste Amerikaanse banken. De krant baseert zich daarbij op anonieme bronnen. Het zou een voorbeeld zijn van de nieuwe wind die waait onder president Trump, die openstaat voor vermindering van de regeldruk voor de financiële sector.

Onlangs meldde de Amerikaanse centrale bank nog dat de 35 grootste Amerikaanse allemaal waren geslaagd voor de jaarlijkse stresstest. Toen was al duidelijk dat enkele banken wel op het randje balanceerden, in het bijzonder Goldman Sachs en in iets mindere mate Morgan Stanley. Zakenbank Goldman - in een poging om investeerders gerust te stellen - gaf direct al aan dat de rekenmethoden van de Fed mogelijk de realiteit niet goed zouden weerspiegelen. Daar blijkt volgens de Wall Street Journal wel een kern van waarheid in te zitten, maar dan niet in het voordeel van Goldman Sachs.

Simulatie zware recessie

De stresstest simuleerde een zware economische recessie met werkloosheidscijfers die oplopen tot 10%, daling van het bnp met 7,5%, daling van de huizenprijzen met 30% en toenemende rente op staatsleningen. De Fed hanteerde een CET1 Ratio* van 4,5% als ondergrens. Met een CET1 Ratio van 5,3% na afloop van dit worst case scenario zou Goldman Sachs daar met minder dan een procentpunt boven blijven. Maar nog altijd erboven. Volgens anonieme bronnen waarmee Wall Street Journal sprak blijkt dat niet helemaal te kloppen.

Fed zou oogje hebben dichtgeknepen voor twee grote Amerikaanse banken

Naar verluidt kregen zowel Goldman Sachs als Morgan Stanley op 21 juni - kort voor de uitslag van de stresstest - een belletje van de Fed met de boodschap dat ze niet voldeden aan de vereiste kapitaalbuffers. Om toch te slagen moesten zij geplande uitkeringen voor aandeelhouders (ter waarde van $16 miljard) bijna moeten halveren. Uiteindelijk sloten de twee banken en de centrale bank een compromis: de aandeelhoudersuitkeringen werden niet verlaagd, maar ook niet verhoogd, ze bleven gelijk. Daarmee kregen Morgan Stanley en Goldman Sachs allebei een voldoende. Een voorlopige althans. Vorige week bleek dat Deutsche Bank wel gezakt is. Het is een nieuwe tegenslag voor de Duitse bank in een toch niet al te beste periode.

Minder regeldruk?

De houding van de Fed in deze kwestie is een helder signaal: er is ruimte om te spelen met de regels. Dat past in het beleid van president Trump die de financiële sector wil ontzien en minder regeldruk wil. Een consultant van PricewaterhouseCoopers omschrijft het als volgt: “Nieuwe scheidsrechter, nieuwe regels”. Hoe verhoudt de situatie in de V.S. zich tot Europa? Volgens scheidend DNB-bestuurder Jan Sijbrand wordt ook hier de roep om minder regels luider. Nu het weer goed gaat met de bankensector “komt de vraag op of alle regels nog nodig zijn.” Wat DNB betreft worden de regels in Nederland en in Europa niet versoepeld, maar is versimpeling wel een optie.

*De CET1 Ratio weerspiegelt de hoeveelheid eigen vermogen tegenover het risico dat een bank loopt.