Nederlandse bedrijven willen verduurzamen, maar tijd en kennis ontbreken vaak

02 augustus 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Bij de helft van de Nederlandse bedrijven staat duurzaamheid prominent op de agenda. Toch komt het er lang niet altijd van. Meer dan de helft (54%) geeft aan kennis en tijd tekort te komen om praktisch uitvoering te geven aan verduurzaming. Dat blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van ABN AMRO.

De overgang naar een duurzame economie steunen klinkt in eerste instantie vrij abstract. Hoe geef je aan zoiets in de praktijk handen en voeten? Meten is weten en daarom deed onderzoeksbureau GfK in opdracht van ABN AMRO Commercial Banking onderzoek naar hoe het Nederlandse bedrijfsleven aankijkt tegen duurzaam ondernemen. In totaal deed GfK onderzoek bij 349 Nederlandse bedrijven. Daaruit blijkt dat Nederlandse overwegend wel willen verduurzamen, maar er niet altijd aan toekomen. Een tekort aan tijd, kennis, geld en personeel worden als de meest voorname redenen genoemd.

Hoog op de agenda

Bij iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven (51%) staat duurzaamheid hoog op de agenda. Bij 28% van de bedrijven geldt dat ze meer aan duurzaamheid willen gaan doen als dat echt verlangd wordt en 20% geeft aan weinig of niets te doen met duurzame initiatieven.

Nederlandse bedrijven willen verduurzamen, maar tijd en kennis ontbreken vaak

Duurzaam ondernemen kan op meerdere manieren. Gevraagd naar voorbeelden van duurzame bedrijfsvoering in de praktijk antwoorden de bedrijven duurzaamheid bij het inkoopbeleid (59%), het efficiënt omgaan met energie in het bedrijfsgebouw (59%), bij lange-termijninvesteringen (55%), een efficiënte omgang met grondstoffen (48%) en iets terug te willen doen voor anderen (42%).

Gebrek aan middelen

Ideeën hebben over duurzaamheid is helaas nog niet hetzelfde als uitvoering geven aan. Het blijkt namelijk niet voor iedereen eenvoudig te zijn om duurzaamheid in de praktijk te brengen. Daar zijn verschillende redenen. Tijd en kennis (54%) en geld en of personeel (46%) zijn de twee belangrijkste redenen voor niet duurzaam ondernemen. Ook al staat duurzaamheid bij steeds meer bedrijven op de radar, de (virtuele) schoorsteen moet wel gewoon blijven roken en niet ieder bedrijf heeft dus de middelen.

Kernthema’s

Volgens ABN AMRO vinden banken en ondernemers elkaar steeds meer op het vlak van duurzaamheid. Daarbij vindt bijna de helft van de ondervraagde bedrijven het belangrijk dat de bank zelf ook actief is op duurzaamheid. Fred Bos, Senior Managing Director Commercial Banking Clients van ABN AMRO: “Wij zien dat bank en ondernemers elkaar meer en meer vinden op het thema duurzaamheid en op dat gebied samenwerken. Circulair ondernemen en verduurzaming van vastgoed zijn kernthema’s voor ABN AMRO. Op deze terreinen ondersteunen wij ondernemers met kennis, kunde en financiering en kunnen we mogelijke drempels op het vlak van tijd en geld verlagen. Zo hebben we sinds kort ook een Duurzame Investeringstool. Hiermee geven we klanten inzicht en advies over de duurzaamheid van onroerend goed en kansen tot verduurzaming.”