Rabobank en Europese Investeringsbank lanceren impactlening voor duurzaam mkb

31 juli 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

Rabobank stelt samen met de Europese Investeringsbank (EIB) €250 miljoen beschikbaar voor duurzame initiatieven in het midden- en kleinbedrijf. Deze financieringsfaciliteit volgt op drie eerdere tranches van respectievelijk €50 miljoen, €100 miljoen en €200 miljoen die aan duurzame koplopers uit het mkb beschikbaar zijn gesteld.

Zowel op nationaal als op internationaal (meer specifiek Europees) niveau bestaan er vergaande doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Er zijn vele economische pijlers die ieder hun eigen steentje moeten bijdragen, willen de overkoepelende klimaatdoelstellingen gehaald worden. Het midden- en kleinbedrijf kan een belangrijke bijdrage leveren door duurzamer of zelfs circulair te gaan produceren. Sommige bedrijven doen dat uit zichzelf al, sommige hebben extra aansporing of mogelijkheden nodig in de vorm van aantrekkelijke financieringstarieven.

Impactleningen

De afgelopen jaren zijn met behulp van eerdere zogenoemde ‘impactleningen’ al zo’n 300 bedrijven verder geholpen op hun route naar duurzaamheid. Die ‘impactleningen’ zijn het resultaat van een samenwerking tussen Rabobank en de Europese Investeringsbank (EIB). Die laatste heeft als opdracht het beschikbaar stellen van langetermijnfinanciering om bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

Impactleningen geven mkb meer mogelijkheden voor verduurzaming

‘Impactleningen’ zijn in principe voor ieder mkb-bedrijf beschikbaar, zo lang ze maar voldoen aan een aantal criteria. Ze moeten ten eerste een duurzame koploper zijn binnen hun eigen sector en inzichtelijk kunnen maken dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij moeten ze beschikken over één van de geselecteerde duurzaamheidskeurmerken. Qua omvang mag een bedrijf niet groter zijn 3.000 werknemers, mag de totale investering niet groter zijn dan €25 miljoen en is de hoofdsom van de lening maximaal €7,5 miljoen.

Realiseren doelstellingen

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van de Rabobank: “Impactleningen zijn een succes. Onze medewerkers zijn zeer gemotiveerd om met onze klanten te kijken waar duurzame investeringen mogelijk zijn. Impactleningen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. We onderzoeken of ook initiatieven die de circulaire economie versterken met impactleningen kunnen worden gefinancierd. Alle signalen wijzen erop dat de vraag naar impactleningen verder zal toenemen. Er is geen onderneming die duurzaamheid niet op de agenda heeft staan. Klanten zijn dan ook zeer positief over de lening. De rentekorting is zowel een beloning voor de impact die zij hebben als koploper op het gebied van duurzaamheid als een aanmoediging om op de ingezette weg verder te gaan.”

Werner Hoyer, president van de EIB voegt hieraan toe: “Dit initiatief beloont die bedrijven die echt hun best doen om groener te worden. Dankzij de uitstekende samenwerking met de Rabobank krijgen koplopers in verschillende sectoren de kans om hun activiteiten verder uit te breiden of andere innovatieve plannen te financieren. De uitbreiding van de impactleningen is des te relevanter in het licht van het Klimaatakkoord van Parijs; het laat zien dat groen ondernemen economisch zin heeft.”