Tips voor banken om de 'legacy-berg' te bedwingen

07 juni 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Banken willen en moeten transformeren. Alleen dan kunnen zij voldoen aan de steeds hogere eisen van klanten (alles digitaal, persoonlijk, 24/7 beschikbaar), toezichthouders en wet- en regelgevers. Om aan alle eisen te kunnen voldoen, is een modern en flexibel ICT-landschap onontbeerlijk. Voor veel banken wringt daar de schoen. Door de jaren heen hebben zij een lappendeken aan inmiddels verouderde systemen en applicaties zien ontstaan. Vaak zijn dit ook nog toepassingen op maat. Deze lappendeken kan de innovatieve slagkracht - en daarmee ook een succesvolle digitale transformatie - ernstig belemmeren. Hoe kan deze ‘legacy-berg’ worden bedwongen? Software- en IT-dienstverlener Centric zocht naar de antwoorden.

Legacy hoeft niet per definitie een probleem te zijn. Systemen die nog ondersteund worden door de leverancier lopen immers nauwelijks risico. Vaak speelt er iets anders. In de loop der jaren is de oorspronkelijke kernapplicatie vaak ‘klem’ komen te zitten tussen het vele maatwerk dat daar omheen is gebouwd, door de eigen IT-afdeling of door een externe partij. Als de kernapplicatie toe is aan een nieuwe update moet ook al het aanpalende maatwerk aangepast worden; een intensieve en kostbare operatie. Meer nog dan de applicaties stelt verouderde hardware de banken voor problemen. Waar een applicatie vaak wel door blijft draaien, gaat hardware onherroepelijk slijten.

Verouderde IT-systemen kunnen innovatie belemmeren

Wat zijn de gevolgen van legacy? Oftewel, waarom is legacy voor veel banken een probleem?

  • Nieuwe wet- en regelgeving doorvoeren kan niet meer in verouderde systemen.
  • Met nieuwe technologie werken wordt lastig, zo niet onmogelijk. Iedere bank die mee wil in de vaart der volkeren moet op enig moment met nieuwe technologie kunnen werken. Geen zwart beeldscherm meer met groene letters bijvoorbeeld, maar een mooie en snelle webapplicatie.
  • Gebrek aan snelheid. Verouderde systemen staan vaak nog niet in de schaduw van hun opvolgers in termen van verwerkingskracht.
  • Veiligheidsrisico’s. Patches en nieuwe releases zijn gebaseerd op de nieuwste versies. Systemen die nooit een upgrade krijgen lopen hoge risico’s. Immers, issues die niet zijn opgelost toen dat nog kon blijven tot in lengte van dagen open staan.

Verbind de hele keten

De moderne financiële wereld vraagt om het op maat toepassen van digitale data. De hele keten - van infrastructuur tot en met de mobiel bankieren app en van achterkant tot voorkant - moet naadloos met elkaar verbonden zijn. Pas dan kunnen banken de klant geven waar hij om vraagt: 24/7 digitale en persoonsgerichte, interactieve dienstverlening. Natuurlijk is het mogelijk apps te ontwikkelen die verbinding maken met een database. Maar een complete front-end die communiceert met alle bestaande applicaties is uitdagend in een legacy-landschap.

Doe het Agile

Legacy hoeft banken niet te beperken in hun ambitie. Maar wanneer legacy de manier van werken bepaalt, is innovatie heel ver weg. Wat kunnen banken dan wel doen? Allereerst is het zaak dat banken bij digitale transformaties niet de legacy als uitgangspunt nemen, maar juist de toekomst. Waar wil je als bank naartoe? Probeer de ‘legacy-berg’ daarbij niet in één keer te verstouwen. Dit resulteert doorgaans in te grote projecten die te lang duren, onvoorspelbaar veel geld kosten en een grote kans hebben op mislukken. Begin maar schepje voor schepje. Doe het Agile, in sprints. Ook dan verdwijnt de berg, maar in kleine en overzichtelijke stappen. Laat je daarbij ondersteunen door een externe partij die bedreven is in het wegwerken van de berg die legacy heet. Dan komt die nieuwe, innovatieve bank vanzelf in zicht. Langzaam, maar bovenal zeker.