Bankensector doet mee aan Green Deal omgevingsparticipatie

05 april 2018 Banken.nl 2 min. leestijd

Vorige week ondertekende 27 partijen de Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten’, waaronder de bankensector als geheel. Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De Green Deal stimuleert de uitvoering van duurzame plannen.

De naam het project ‘Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten’ vertelt eigenlijk al een groot deel van het verhaal. Niet zelden keert de publieke opinie zich tegen duurzame projecten, omdat burgers niet meegenomen worden in de communicatie en de besluitvorming. Volgens de initiatiefnemers van de Green Deal - de federaties Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu - vergroot de kans van slagen als ‘aan de voorkant’ de omgeving. Door zich aan te sluiten bij de Green Deal willen partijen hun opgedane kennis en ervaring bij duurzame energieprojecten inzetten voor verdere ontwikkeling en verbetering.

Nederlandse bankensector neemt deel aan duurzaamheidsinitiatieven

Namens de Nederlandse bankensector is de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) één van de ondertekenaars van deze Green Deal. De transitie naar een duurzame energievoorziening is geen keuze, maar een harde noodzaak. En het moet sneller om ons commitment aan het akkoord van Parijs te halen”, aldus Bas Rüter, die namens de NVB zijn handtekening zette: “Maar in een klein land met assertieve, goed opgeleide bewoners kan dat alleen samen en in goed overleg. De Green Deal heeft de mooie, uitdagende ambitie om dit in de praktijk te realiseren. Dat verdient onze warme steun. Die gaan wij geven door te beloven dat wij de uitkomst van dit multi stakeholder proces gaan betrekken bij de financiering van duurzame energie. Want in je eentje ga je soms sneller, maar samen kom je veel verder!'

Plan van aanpak

Wat gaat er de komende tijd effectief gebeuren? In twee jaar tijd gaan de partijen gezamenlijk aan de slag met drie hoofdzaken. Ten eerste worden eigen ervaringen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame energieprojecten ingebracht en gedeeld. Met aandacht voor verschillende perspectieven die kunnen bestaan tussen burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het tweede doel is het opdoen van inzichten en ideeën voor de wijze waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd. Ten slotte klinkt het voornemen deze nieuwe inzichten en ideeën met eigen achterbannen en geïnteresseerden daarbuiten te delen en uit te dragen.