Buyouts door private equity kantoren tikken €440 miljard aan

05 maart 2018 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wereldwijd hebben private equity-kantoren in 2017 voor €440 miljard uitgegeven aan buyouts. Private equity-kantoren ondervinden stevige competitie in hun markten, vooral van partijen die bedrijfskapitaal investeren.

Private equity-kantoren kenden een sterke groei in het bezit van assets, met een recordwaarde van $2,5 biljoen. Tegelijk zagen investeerders goede rendementen op hun investeringen. De industrie kenmerkt zich door een steeds groter aantal private equity-kantoren, terwijl investeerders zelf ook steeds actiever worden in het investeringsproces.

In aanloop naar 2017 was de verwachting dat de groei in overnames (M&A – mergers and acquisitions) minder sterk zou zijn dan in 2016 het geval was. Redenen die hiervoor aangedragen werden, waren politieke onzekerheid door de Britse stem voor een brexit en de installatie van de regering Trump in de Verenigde Staten. De realiteit is echter dat private equity-kantoren een belangrijke rol blijven spelen in de wereld van het grote kapitaal, waarbij wel gezocht wordt naar alternatieve assets die zorgen voor goede rendementen en voor differentiatie. In de afgelopen jaren was er sprake van een sterke toename van overnames, waarbij fundraising zelfs op het niveau van voor de crisis is gekomen.

De sector staat echter wel onder druk. Wereldwijd strategy consultancykantoor Bain & Company presenteerde onlangs het ‘Global Private Equity Report 2018’ en blikt vooruit op trends in de industrie.

Buyouts in 2017

Het aantal overnamedeals onder private equity-investeerders nam in 2017 licht toe. Met een totaal van meer dan 3.000 deals was er een stijging van ongeveer 2% ten opzichte van 2016. Vergeleken met de piek in 2014 – van bijna 4.000 deals – is er nog wel ruimte voor meer groei. De cijfers van voor de crisis worden voorlopig echter niet gehaald.

Niet alleen het aantal deals steeg in 2017, de waarde nam eveneens toe, van $369 miljard tot $440 miljard. Naast een relatieve toename ook een absolute toename. De grootste bijdrage aan deze stijging kwam vanuit de regio Asia-Pacific, met een regionale stijging van maar liefst 74%. Europa was goed voor een stijging van 14%.

Dry powder reserves

Waar het bedrag aan buyouts vrij hoog lag, vertegenwoordigde het totaal opgehaalde kapitaal in het afgelopen jaar een waarde van $1,7 biljoen, een recordbedrag. Deze stijging weerspiegelt toegenomen steun van een relatief klein aantal partners op zoek naar hoge opbrengsten over hun investeringen. Private markten werden daarbij als extra competitief gezien, ten opzichte van aandelenmarkten en obligatiemarkten in het bijzonder.

Private equity aan het werk

Het is nog niet altijd even eenvoudig om met al dat opgehaalde kapitaal ook direct iets nuttigs te doen. Volgens onderzoekers bestaan er meerdere remmingen voor private equity-kantoren op het creëren van hoge winsten.

Buyout purchase price multiples

Steeds meer bedrijven hebben te maken met een opstapeling van geld, of zoals de Engelsen het eufemistisch noemen, ‘dry powder’. Droog kruit om te verschieten. Toenemende druk vanuit private equity-kantoren om hier iets mee te doen, brengt hogere risico’s met zich mee.

In de markt is ook een toename zichtbaar van het aantal partijen dat actief op zoek is naar interessante doelen, zowel in het private equity- als het corporate-segment. Corporates bijvoorbeeld, richten zich steeds meer op overnamedoelen die niet direct bijdragen aan schaalvergroting, maar wel toegang geven tot nieuwe technologie en nieuw talent. Overnames met corporate durfkapitaal bedragen inmiddels 20% van de totale durfkapitaalinvesteringen wereldwijd.

PE firm numbers rise

Ondertussen is het aantal private equity-kantoren verder gegroeid tot 7.775, waarmee een toch al drukke arena nog wat drukker wordt. Hugh MacArthur, mondiaal hoofd van Bain & Company’s Private Equity-praktijk, zegt hierover: “Deze structurele onbalans is zonder twijfel de grootste uitdaging voor de sector. De stevige competitie bij het sluiten van deals leidt tot hogere prijzen van assets. In de komende jaren zijn de stevige competitie en toenemende prijzen samen met een eventuele economische neergang reden voor private equity-kantoren om een weldoordacht investeringsportfolio op te bouwen of genoegen te nemen met lagere opbrengsten.”