BNG Bank zet zich in voor financiering duurzame samenleving

02 februari 2018 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BNG Bank heeft een nieuw fonds opgezet waar zowel private als publieke partijen kunnen aankloppen voor de financiering van duurzaamheidsprojecten. Het ‘BNG Duurzaamheidsfonds’ bevat €10 miljoen en zal naar verwachting de komende jaren worden uitgebreid tot €25 miljoen.

De laatste jaren speelt duurzaamheid een steeds prominentere rol in het beleid van vele publieke en private organisaties. Hierdoor houden ze bij het opzetten van nieuwe projecten en initiatieven veel meer rekening met de daaraan verbonden langetermijneffecten op gebieden als milieu en sociale impact. Op de korte termijn zorgt dit er echter vaak voor dat er extra budget is vereist, wat niet altijd even makkelijk bijeen te brengen is.

Om op deze groeiende behoefte in te spelen, heeft BNG Bank – “de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang” – nu het BNG Duurzaamheidsfonds gelanceerd. Hier kunnen verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers die een project willen opzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies vanaf nu terecht voor een lening. 

“Met het BNG Duurzaamheidsfonds worden ondernemers en verenigingen in staat gesteld om hun duurzame ambities te realiseren en daarvoor de nodige investeringen te doen. Dat is goed voor gemeenten, die hoge ambities maar op dit vlak beperkte invloed en mogelijkheden hebben. Het grootste deel van de lokale verduurzamingsopgave zit namelijk bij bedrijven en verenigingen zelf”, legt VNG-voorzitter Jan van Zanen uit. “Het is mooi dat er nu een plek is waar zij terecht kunnen om de financiering van hun duurzame plannen te regelen.” 

BNG Bank zet zich in voor financiering duurzame samenleving

Met het nieuwe initiatief richt BNG Bank zich op twee gebieden waarin naar meer duurzaamheid wordt gestreefd. Ten eerste faciliteert het ecologische duurzaamheid, waarbij kan worden gedacht aan zaken als milieuvriendelijke energieopwekking en energiebesparende maatregelen. Ten tweede stimuleert het fonds sociaal-culturele duurzaamheid, waarbij de aandacht uitgaat naar thema’s als zorg, wonen en onderwijs.

Olivier Labe is lid van de Raad van Bestuur van BNG Bank, waar onlangs ook Gita Salden tot toetrad. Labe legt uit waarom de bank zich geroepen voelt een rol te spelen op deze gebieden: “Duurzaamheid is een cruciaal onderdeel van de strategie van BNG Bank. Daar waar de markt de financiering van grotere duurzame investeringsprojecten steeds beter oppakt, bemerkten we steeds meer behoefte aan eenvoudige financiering van duurzame projecten van middelgrote omvang op lokaal niveau. Met het BNG Duurzaamheidsfonds wil de bank hierin voorzien, in aanvulling op en in samenwerking met bestaande (regionale) energiefondsen.”

Het nieuwe fonds vormt een aanvulling op de reeds bestaande reguliere kredietverlening die door BNG Bank wordt geboden. Het initiatief wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de koepelorganisatie voor alle gemeenten in ons land. Daarnaast treedt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) – dat zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in Nederland – op als fondsmanager. Stella Vos, directeur van SVn, vindt dat het de hoogste tijd is dat publieke en private partijen de handen ineenslaan om te zorgen voor een meer duurzame samenleving: ”Bedrijven, particulieren en overheden werken samen aan de verduurzaming van Nederland. Dat is hard nodig als we de klimaatdoelen willen halen.” 

Terwijl ondernemers al in toenemende mate een rol spelen dit streven, komt er van de plannen niet altijd wat terecht, aangezien het vaak lastig is de financiering rond te krijgen. “Dan kan het BNG Duurzaamheidsfonds helpen. Voor SVn is het BNG Duurzaamheidsfonds een mooie aanvulling op onze andere financieringsoplossingen rond verduurzaming, waaronder de Duurzaamheidslening en het Nationaal Energiebespaarfonds”, aldus Vos.

Geïnteresseerde partijen kunnen bij het fonds aankloppen voor zakelijke leningen vanaf €100.000, en het maximale bedrag dat aan kan worden toegekend is €2,5 miljoen. In eerste instantie heeft BNG Bank een totaalbedrag van €10 miljoen beschikbaar gesteld voor het fonds. Hier blijft het waarschijnlijk echter niet bij, aangezien het de bedoeling is dat dit bedrag de komende jaren zal toenemen tot €25 miljoen. Het fonds is beschikbaar voor initiatiefnemers uit heel Nederland.

Het initiatief volgt kort op andere maatschappelijke initiatieven die door BNG Bank werden gelanceerd. Zo sloot de bank recentelijk een leningsovereenkomst met de Europese CEB om €300 miljoen te kunnen investeren in de Nederlandse publieke sector. Daarnaast breidde de bank haar aantal duurzame obligaties verder uit, waardoor BNG op dit gebied nu naar eigen zeggen tot de internationale kopgroep behoort.