Nederlands fintech-landschap groeit flink in 2017

19 januari 2018 Banken.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

Het aantal Nederlandse fintechs is het afgelopen jaar flink gestegen, zo blijkt uit de vierde editie van de Dutch Fintech Infographic die is gepubliceerd door Holland Fintech. Sinds vorig jaar zijn er meer dan 100 nieuwe partijen actief binnen het Nederlandse fintech-landschap. 

Het in 2014 in Amsterdam opgerichte Holland FinTech is een private organisatie die zich inzet voor de bevordering van het gebruik van innovatieve technieken binnen het financiële domein. In het kader van dit streven biedt de organisatie naar eigen zeggen “al haar leden een gelijke kans om zaken te doen in de steeds veranderende financiële waardeketen”. Zo voorziet Holland FinTech in toegang tot kennis, netwerken, investeringen en talent, en brengt het “mensen en organisaties samen die geloven dat innovatie in financiële dienstverlening consumenten en organisaties laat profiteren van vooruitgang”. Tussen de ruim 350 leden van Holland FinTech behoren zowel volwassen instellingen als innovatieve startups. 

In april 2016 publiceerde de organisatie voor het eerst haar zogenaamde Dutch Fintech Infographic, waarop een overzicht van de Nederlandse fintech-sector werd gegeven. De vele actieve partijen werden daarbij onderverdeeld in twaalf categorieën. Niet meer dan twee maanden later kwam de organisatie alweer met de tweede editie van het overzicht. Dit nadat het platform een oproep had geplaatst aan fintech-bedrijven om zich te melden als zij in het overzicht ontbraken. Hierdoor telde versie 2.0 maar liefst twee keer zoveel bedrijven – ruim 200 – als de eerste editie. 

Versie 4.0

In november 2016 volgde de derde versie van het overzicht, en inmiddels is men alweer aanbeland bij de Dutch Fintech Infographic 4.0. Volgens Holland Fintech biedt de infographic meer dan alleen een handig overzicht van de Fintech-activiteit op Nederlandse bodem. Gesteld wordt dat de graphic tevens een bewijs vormt van het feit dat Nederland – en Amsterdam in het bijzonder – tot de wereldwijde koplopers behoort op het gebied van fintech, onder meer dankzij aan de gunstige Nederlandse regelgeving omtrent fintech-startups.

Nederlandse fintech-landschap groeit flink in 2017

Dit beeld wordt nog eens bevestigd in versie 4.0, die op 17 januari werd gepubliceerd tijdens de jaarlijkse ledendag van Holland FinTech. In het overzicht staan inmiddels meer dan 430 partijen afgebeeld, die zich allen bewegen binnen de Nederlandse fintech-markt. Dit zijn er ruim 100 meer dan in de voorgaande editie van de infographic. Don Ginsel, CEO bij Holland FinTech, reageert dan ook verheugd: “De groei van het aantal fintech-ondernemingen is positief, omdat Nederland zich hiermee steeds beter op de kaart zet en haar positie verder versterkt als hub voor digitale innovatie. Dat biedt voor consumenten een diverser aanbod van financiële diensten en voor bedrijven betere (internationale) ondernemingsmogelijkheden. De groei en diversiteit van het fintech-landschap, zoals te zien op de Dutch Fintech Infographic, bevestigt dat beeld.” 

Nederland voorop

Constantijn van Oranje, Startup Envoy van StartupDelta, geeft verdere toelichting over het belang van de sector: “Innovatie en ondernemerschap zijn essentieel voor de Nederlandse concurrentiepositie. Nederland beschikt over alle randvoorwaarden om voorop te lopen in Europa als vestigingsplaats voor startups. De infographic van Holland FinTech toont aan dat het startup-landschap voor fintech groeit en bloeit, wat ook voor andere startups een positieve ontwikkeling is. Steeds meer buitenlandse partijen zien het Nederlandse potentieel als leidende Europese hub voor digitalisering en innovatie en openen hier een kantoor.” 

De gebieden waar het afgelopen jaar de meeste groei plaatsvond zijn online betalen, identificatie en beveiligingsoplossingen. Hierbij kan worden opgemerkt dat de inzet van fintech-oplossingen zich niet beperkt tot alleen maar de bankensector. Zo zijn er ook diverse spelers die zich bezighouden op het gebied van verzekeringen (insurtech), regulering (regtech) en pensioenen (pensiontech). Bij de opkomst van dergelijke nieuwe partijen speelt – naast nieuwe technologieën en het toenemend gebruik van smartphones voor financiële diensten – ook regelgeving een belangrijke rol. Nieuwe (Europese) wetgeving zoals PSD2 en de nieuwe privacyrichtlijn GDPR en beleggingsrichtlijn MIFID2 zorgen bijvoorbeeld voor de nodige innovatieversnelling.

Samenwerking

Er kwamen het afgelopen jaar echter niet enkel nieuwe fintech-spelers bij. Vijftien partijen hielden op te bestaan of werden ingelijfd door andere spelers. Het opgaan van fintechs past in een trend van de laatste tijd, waarin fintech-startups steeds vaker de samenwerking opzoeken met grotere financiële instellingen. Ook komen grote gevestigde partijen steeds vaker met eigen initiatieven. Zo lanceerde ABN AMRO de afgelopen maanden maar liefst drie startups: Franx, New10 en Prospery. Ook kwam de Rabobank met PEAKS en pensioenfonds APG met Kandoor.

Toekomst

Met het oog op de komende jaren, bepleit Willem Vermeend – die twee jaar geleden werd aangewezen als Fintech Envoy voor de Nederlandse overheid – het belang van een blijvend leidende rol voor Nederland: “Digitalisering, automatisering en robotisering hebben een grote impact op de samenleving en onze economie. Het is daarom belangrijk dat de financiële sector meegaat met deze ontwikkeling en digitalisering als topprioriteit stelt. Door slim samen te werken en van elkaar te leren, kunnen traditionele spelers en innovatieve aanbieders de financiële sector verder brengen en stimuleren.”

Vermeend voegt hieraan toe dat de Dutch Fintech Infographic een mooie bijdrage levert aan het vasthouden van de koploperspositie van Nederland: “Het overzicht op alle partijen die actief zijn op het gebied van fintech biedt goede inspiratie voor andere innovatieve ondernemers, zoals in smart industry of de circulare economie.” FinTech Holland CEO Ginsel kan in dit verband tot slot nog aankondigen dat van 4 tot en met 6 juni van dit jaar Money 20/20 – Europa’s grootste fintech-evenement – plaatsvindt in Amsterdam: “Dit bevestigt de positieve ontwikkeling van het fintech klimaat in Nederland”, aldus Ginsel.