De belangrijkste voor- en nadelen van Open Banking

30 juni 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Open Banking, de bijnaam die gegeven is aan het toenemende gebruik van API’s in de internationale bankensector, heeft een aantal belangrijke voordelen voor banken en hun klanten. Dat blijkt uit recent onderzoek van Capgemini en Efma. Tegelijkertijd zijn er ook enkele belangrijke valkuilen die banken zullen moeten ontwijken in de reis naar een meer open bankensector.

De financiële sector ondergaat momenteel een aantal grootschalige en snelle veranderingen. Een van deze veranderingen betreft de mate waarin IT-systemen ‘open’ worden gesteld en nieuwe manieren waarop deze systemen met elkaar communiceren. Deze trend, waarbij steeds meer gebruik wordt gemaakt van API’s (Application Programming Interfaces), wordt ook wel Open Banking genoemd. API’s zijn tools waarmee op basis van een vaste set regels en specificaties verschillende IT-systemen met elkaar kunnen communiceren. 

De opkomst van API’s en Open Banking speelt volgens het World Retail Banking Report 2017 van Capgemini en Efma een belangrijke rol in de stap die banken aan het maken zijn naar het nieuwe digitale tijdperk. Waar de meeste banken nu nog API’s toepassen om de informatiestroom tussen verschillende interne systemen te managen, worden zij momenteel nog minder vaak toegepast om externe IT-verbindingen aan te gaan. Voorbeelden van wat banken met de toepassing van dit soort extern gerichte of ‘Open’ API’s kunnen doen, zijn onder meer het toevoegen van nieuwe functionaliteiten vanuit de systemen van business partners of het uitwisselen van data waarmee nieuwe omzetstromen kunnen ontstaan. 

Types of APIs

Belangrijke voordelen

In het onderzoek worden de belangrijkste voordelen van Open Banking en het gebruik van API’s in kaart gebracht. Om deze voordelen te identificeren werd er voor het World Retail Banking Report van dit jaar een uitgebreid wereldwijd surveyonderzoek uitgevoerd onder bestuurders van banken en FinTech-bedrijven. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het verbeteren van de klantervaring door zowel FinTech- als bankbestuurders als belangrijkste voordeel wordt gezien – onder beide groepen respondenten geeft bijna 80% aan er zo over te denken.

Benefits of Implementing APIs for banks

Ook de potentie voor nieuwe producten en diensten (~70%) en de toename in wendbaarheid (~60%) die kunnen worden gerealiseerd door het implementeren van API’s worden door beide groepen als belangrijke voordelen gezien. FinTechs zien verder de versnelling van de time-to-market als belangrijk voordeel (bijna 70%), vaker dan de bestuurders van banken (onder de 60%). De overige genoemde voordelen zijn nieuwe omzetstromen, verbeterde operationele efficiëntie en toegang tot extra klantgegevens. Waar het perspectief van de bankbestuurders bij de meeste geïdentificeerde voordelen aardig overeenkomt met dat van de FinTech-bestuurders, blijkt in het geval van nieuwe omzetstromen het FinTech-perspectief 20 procentpunten positiever dan het perspectief vanuit de bankensector – met 62% tegenover 42% bij de bankbestuurders. 

De valkuilen van Open Banking

Dat het gebruik van API’s voordelen voor de financiële sector met zich meebrengt, neemt volgens de onderzoeksresultaten niet weg dat er ook nadelen aan kleven. Volgens 74,1% van de FinTechs en 69,5% van de banken die aan het onderzoek deelnamen, nemen door Open Banking de risico’s op het gebied van data security toe. Het verlies van customer privacy baart 72,8% van de FinTechs en 69,5% van de bevraagde banken zorgen. 

Concerns for API adoption in banks

De bestuurders maken zich tevens zorgen over een toename van het gevaar van fraude door middel van phishing, smishing en cybersquatting. API’s die veiligheidslekken bevatten, kunnen dergelijke fraude en nadelen in de hand werken. Daarom is het volgens de onderzoekers van belang dat banken en FinTechs up to date zijn en voldoende training wordt geboden om deze nadelen te ondervangen. Ongeveer een derde van de FinTech-bestuurders en bankbestuurders maakt zich zorgen over de mogelijkheid tot productkannibalisatie die ontstaat wanneer zij met open API’s gaan werken.

Ondanks dat er valkuilen zijn, is het volgens de onderzoekers van belang dat traditionele financiële instellingen meegaan met de revolutie van Open Banking. Banken die hun strategieën niet aanpassen aan deze nieuwe trend dreigen hun positie in de sector en hun klantenbestand te verliezen. Investeren, innoveren en samenwerken zijn dan ook sleutelwoorden voor de toekomst van banken, concluderen de onderzoekers.