Samenwerking met FinTechs in Open Banking revolutie

21 juni 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Naarmate Open Banking een steeds belangrijkere rol speelt in de financiële sector wordt het voor banken steeds belangrijker om te investeren in API’s en hun business model onder de loep te nemen. Dat blijkt uit het World Retail Banking Report 2017 van Capgemini en Efma. Volgens de onderzoekers kunnen de banken als zij meer samenwerken met FinTechs een leidende rol spelen in de Open Banking revolutie.

Open Banking is een trend in de internationale bankensector die wordt aangejaagd door de opkomst van het gebruik van API’s (Application Programming Interfaces). Een API is een set regels en specificaties (in de vorm van code) die ervoor zorgen dat verschillende software oplossingen met elkaar kunnen communiceren. Door de inzet van API’s kunnen bijvoorbeeld apps die ontwikkeld zijn door derden gebruik maken van bepaalde gegevens bij de bank, als gebruikers daarvoor toestemming hebben gegeven. Het voortbouwen op de systemen van banken door middel van losse applicaties van derden wordt ook wel Open Banking genoemd. 

Volgens de meest recente editie van het World Retail Banking Report, dat ieder jaar wordt gepubliceerd door Capgemini en Efma, is er momenteel een heuse Open Banking revolutie op komst. Open Banking speelt volgens de onderzoekers een steeds prominentere rol in de internationale financiële sector, en als banken hier niet op inspelen lopen zij het risico om hun centrale rol in de interactie met de klant te verliezen. 

“Wij zien in ons dagelijks werk dat traditionele financiële instellingen zoekende zijn naar hun rol in de nieuwe opkomende business modellen”, zegt Erik van Druten, Principal Consultant bij Capgemini. “Open Banking wordt beschouwd als het nieuwe normaal, maar hoe realiseer je die omslag in werken? Het biedt banken een mogelijkheid om hun klantbasis te vergroten, doordat verschillende diensten van derde partijen worden gepersonaliseerd en banken hun producten en diensten hierop kunnen aanpassen. Financiële instellingen die niet nadenken over Open Banking lopen het risico dat klanten op termijn geen gebruik meer van hun services zullen maken.” 

Investeren in API’s

Om voldoende relevant te blijven in de Open Banking revolutie moeten banken voldoende blijven investeren in API’s. De technologie wordt als cruciaal beschouwd voor banken om hun wendbaarheid te vergroten zonder grote veranderingen in de bestaande infrastructuur te hoeven realiseren. Het business model van banken moet duidelijk maken wat hun rol is in een Open Banking wereld, stellen de onderzoekers. 

“De banken die er in slagen om API’s in te zetten om nieuwe inzichten in klanten en inkomstenstromen te genereren, en ondertussen de klantervaring verbeteren, zullen het meest succesvol zijn”, zegt Vincent Bastid, Secretary General bij Efma. “Veel banken maken nu gebruik van API’s voor het optimaliseren van de informatiestromen tussen legacy systemen, terwijl de voorlopers Open Banking al inzetten om hun systemen en data proactief beschikbaar te stellen aan derde partijen en daaruit nieuwe inkomstenstromen creëren.” 

Meer samenwerking FinTechs

Voor het succesvol neerzetten van Open Banking technologie is volgens het onderzoek meer samenwerking met FinTech-bedrijven cruciaal. Door intensiever samen te werken met FinTechs kunnen traditionele financiële instellingen meer waarde creëren voor hun klanten door middel van klantgerichte, gepersonaliseerde en innovatieve producten en diensten.

Uit het onderzoek blijkt dat de bereidheid voor samenwerkingen tussen FinTechs en banken aan het toenemen is. Maar liefst 91,3% van de banken en 75,3% van de FinTechs geeft aan in de toekomst samenwerkingsmogelijkheden met de andere partij te zien. Een groot deel van de FinTech-bedrijven (53,8%) en banken (43,5%) ziet bovendien een toekomst voor zich waarin beide partijen intensief samenwerken aan oplossingen en nieuwe platforms. Het model van Open Banking waarbij banken producten en diensten blijven aanbieden, maar de distributie overlaten aan FinTechs is nog iets minder populair. Bijna de helft van de FinTech respondenten (47,8%) beschouwt dit als een interessant model, tegenover 28,8% procent van de traditionele financiële partijen. 

Anirban Bose, Global Head of Banking and Capital Markets bij Capgemini,vertelt: “FinTechs scoren tegenwoordig hoger op customer experience dan traditionele banken, en banken zijn openlijk op zoek naar samenwerking met FinTechs. Open Banking biedt banken een kans om hun klantenbestand te behouden en uit te breiden door het toevoegen van diverse diensten van derde partijen die producten en diensten aanpassen en personaliseren.” Hij sluit af: “Voor banken die hier niet over nadenken met betrekking tot hun strategieën en die geen rol voor zichzelf definiëren in Open Banking, is er een kans dat zij als tussenpersoon buiten spel worden gezet en dat klanten hen niet langer nodig hebben.”