Dertien bank CEO's ondertekenen verklaring duurzaamheid

29 juni 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Dertien CEO’s van banken en pensioenfondsen hebben een ondertekende verklaring naar de informateur en Tweede Kamer fracties gestuurd. In de verklaring onderschrijven zij de verduurzamingskoers die is ingezet met het Akkoord van Parijs en zeggen zij een grotere bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Met het sluiten van het Akkoord van Parijs werden wereldwijde afspraken gemaakt op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Belangrijkste doelstelling van het akkoord is om de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen te beperken tot 1,5 graden Celsius. Om deze doelstelling te realiseren is niet alleen actie vanuit de overheid noodzakelijk, maar moet ook het internationale bedrijfsleven zijn bedrijfsvoering verduurzamen, moet de energieproductie van landen vergroenen en zullen woningen en bedrijfspanden energiezuiniger moeten worden. 

Verklaring duurzaamheid

Om duidelijk te maken dat de overheid bij de benodigde verduurzaming kan rekenen op de steun en inzet van de financiële dienstverleningssector in Nederland hebben dertien CEO’s van banken en pensioenfondsen een verklaring ondertekend en verstuurd naar de informateur en Tweede Kamer fracties. “We zijn ervan overtuigd dat we als financiële sector nog extra stappen kunnen zetten, en dat we dat alleen kunnen doen in goede samenwerking met de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties”, aldus de CEO’s in de verklaring. “We beseffen dat stilzitten geen optie is en uiteindelijk kostbaarder.”

Dertien CEOs Nederlandse bankensector ondertekenen verklaring duurzaamheid

De volgende CEO’s ondertekenden de verklaring (op alfabetische volgorde van bedrijfsnaam): Kees van Dijkhuizen (ABN AMRO), Gerard van Olphen (APG Groep), Carel van Eykelenburg (BNG Bank), Maurice Oostendorp (de Volksbank), Jurgen Rigterink (FMO), Ralph Hamers (ING), René van de Kieft (MN), Menno Snel (Nederlandse Waterschapsbank), Paulus de Wilt (NIBC Bank), Else Bos (PGGM), Wiebe Draijer (Rabobank), Peter Blom (Triodos Bank) en Karl Guha (Van Lanschot Kempen).

De verklaring stelt dat de duurzame omslag die gemaakt moet worden niet alleen als obstakel gezien moet worden, maar ook als kans: “De transitie naar een klimaatneutrale, circulaire en robuuste economie zet ook velen aan tot actie. Overal bruisen nieuwe ideeën en innovaties.” Echter om als financiële sector bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en realisatie van deze ideeën en innovaties is volgens de bestuurders een structureel andere inrichting van de financiering van economie en samenleving nodig.

Structureel andere inrichting

“De opzet van de overheidsbegroting en de regelgeving voor de financiële sector bevorderen nu niet het soort grootschalige lange termijn-investeringen die nodig zijn voor de transitie naar een robuuste, circulaire en klimaatneutrale economie. De combinatie van financiering van deze verduurzaming door banken enerzijds en door pensioenfondsen anderzijds is voor verbetering vatbaar”, stellen de ondertekenaars. “Ook de financiering van sociale innovatie vraagt om aandacht gezien de terugtrekkende beweging van de overheid. De financiële sector heeft hier de eerste stappen al gezet (denk bijvoorbeeld aan social bonds) en nodigt de overheid uit om deze veranderingen samen met ons en het bedrijfsleven vorm te geven.” 

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), laat in een reactie weten blij te zijn met de verklaring: “Deze sluit aan bij het klimaatstatement banken. Daarmee liet de sector in de aanloop naar de top in Parijs zien dat zij zich betrokken voelt bij het klimaatvraagstuk en onderdeel wil zijn van de oplossing, niet van het probleem.”

Gerelateerd: Triodos, ABN AMRO en Viisi steunen Duurzaam Regeerakkoord.